CFS Česká Třebová ….. nejen skladová hala                              

V listopadu je tomu rok a půl co společnost CFS Česká Třebová s.r.o. zahájila provoz na okraji České Třebové a nyní dochází k dalšímu vývoji tohoto logistického centra. V areálu CFS si totiž otevře pobočku významná logistická firma, která momentálně v Praze zaměstnává 150 lidí a v ČT na začátku rozjede pobočku přibližně s 10 zaměstnanci, kteří se budou zabývat námořní spedicí pro západní Evropu. 
„Lidé předpokládají, že společnost CFS Česká Třebová je „pouze hala“, která se zabývá skladováním a překladem zboží z kontejnerů na kamiony. Opak je ale pravdou, jelikož spektrum služeb, které poskytujeme je široké a společnost je aktivní i v dalších logistických službách.  Pro mnohé tak bude překvapení, že významnou část našeho obratu tvoří služby, které se samotným skladem nesouvisí. Zboží o které se staráme mnohdy neprojede Českou Třebovou a někdy dokonce ani nezavítá do České republiky. To je případ i našeho obchodního partnera, který zde bude otevírat v prosinci tohoto roku novou kancelář. Pracovním nástrojem jsou znalosti, cizí jazyk a počítač s telefonem. Jedná se o kancelářskou práci vhodnou například pro absolventy středních a vysokých škol, ideálně se znalostí logistiky. Jsem tedy velmi rád, že po více než ročním jednání můžeme v našem areálu přivítat další logistickou firmu, která nabídne v tomto regionu zajímavou (samozřejmě je třeba i zmínit náročnou) práci pro vzdělané lidi. Jak se navíc ukazuje z pohovorů, tak přesně tito lidé v České Třebové jsou k dispozici a o práci jeví velký zájem. Krom této firmy, najdeme v našem areálu již nyní například spediční firmu BDP-Wakestone, Celní deklaraci Zelinka či účetní firmu Ecosped, kteří jsou skutečnými odborníky ve svých činnostech v logistickém sektoru a poskytují své služby i místním podnikatelům,“ zmiňuje ředitel CFS Česká Třebová Pavel Švanda.
Sama společnost CFS Česká Třebová již nyní hodnotí rok 2018 jako zlomový. Společnosti se daří dostávat do tohoto regionu znalostní podniky a zároveň se takovou firmou CFS i stává. Letos v květnu se například účastnila logistického veletrhu v Šanghaji, kde se ji podařilo dojednat a zahájit nový pravidelný námořní sběrný servis pro kusové zásilky z čínského Ningba přes italský přístav Terst přímo do České Třebové. CFS tak ve spolupráci se svými obchodními partnery vytvořila novou „bránu“ pro doručování kusových zásilek do Východních Čech, Moravy a Slezka. Do té doby totiž všichni konsolidátoři vykládali sběrný kontejner v Praze, zatímco tento sběrný kontejner se vybaluje přímo v logistickém centru v ČT, čímž se zkracuje tzv. poslední míle, tedy konečná cesta po silnici z vlakového terminálu k zákazníkovi. Jižní cestou přes Terst do ČR se navíc přeprava dostane na kratší tranzitní čas oproti cestě přes Hamburg.
Hlavním produktem ze spedičních služeb však pro CFS nadále zůstává železniční přeprava z/do Číny a i v letošním roce zaznamenává dvouciferný nárůst. Firma spolupracuje přímo s čínskými vlakovými operátory a hlavní konkurenční výhodou je znalost lokálního trhu v Číně. Trh vlakových přeprav na tzv. Nové hedvábné stezce se totiž rychle mění, díky nově vznikajícím, ale i rovněž zanikajícím vlakovým servisům. CFS tento rychle se měnící trh průběžně a pečlivě sleduje a díky tomu je schopna zákazníkovi navrhnout nejvhodnější koridor a servis vzhledem k místu nakládky/vykládky, ale i vzhledem k požadavku na cenu, rychlost a stabilitu servisu. Dnes tak CFS zajišťuje vlakové přepravy z Číny pro řadu spedičních firem v ČR ale i v Německu. Dalším cílem společnosti je zajištění sběrné služby přímo do České Třebové právě i pro vlakové zásilky a společnost věří, že během roku 2019 se ji tento servis podaří zprovoznit, čímž by zákazníkům opět nabídla službu, která na českém trhu doposud není.
Výjimečnost logistického centra podtrhává status dočasného celního skladu, který umožňuje zboží clít, aniž by se s ním muselo zajíždět na celnici a rovněž lze zajistit dodatečné skladové služby jako třídění či etiketace v režimu transit. V poslední době se zde rovněž realizují projekty například pro velké obchodní řetězce, kdy se zboží značí etiketami a tato práce je díky flexibilitě ideálním způsobem na přivýdělek pro studenty nebo matky na rodičovské dovolené. Novinkou skladové haly je pak pořízení velkotonážního vysokozdvižného vozíku, který umožňuje manipulaci s několikatunovými břemeny a rozšiřují se tak možnosti pro překlad nestandardního zboží.
Je to tedy velmi významný rok i pro samotnou skladovou halu. Podařilo se totiž zahájit spolupráci s několika novými klienty, a to zejména lokálními. Naplňují se tak očekávání vedení firmy. „Před výstavbou logistického centra jsme zvažovali velikost záměru. Jedna možnost byla vybudovat relativně malou halu navazující pouze na kontejnerový terminál Metrans a sloužící primárně pro překlad zboží z kontejneru na kamion a naopak. Na tuto činnost tzv. cross-dock je totiž třeba jen pár set metrů čtverečních, neboť zboží skladem jen proteče a nedochází k dlouhodobému uskladnění. My jsme však zvolili riskantnější variantu, a to vybudování větší haly i za cenu vyšší investice díky čemuž tak budeme moci nabídnout lokálním firmám kvalitní skladové prostory. Z našeho pohledu totiž v tomto regionu byl nedostatek takových prostor a lokální firmy k nim měli přístup jen za cenu investice do vlastní budovy, což není zejména pro výrobní podniky vždy ideální varianta. Ukázalo se však, že vybudování větší haly bylo správné, neboť většina zboží uskladněná v našem areálu je právě pro firmy z České Třebové, Litomyšle, Ústí nad Orlicí a dalších okolních měst,“ uzavírá ředitel CFS.
Pavel Švanda, ředitel CFS Česká Třebová s.r.o.