Poznámky se "slavnému" Zemanovu kanálu.

Oficiálně jde o vodní koridor Dunaj - Odra - Labe)

 
První fází DOLu má být Plavební stupeň Děčín!
Možná jste v médiích zaznamenali zprávy o studii, podle níž se prý stavba DOLu vyplatí. Podle této studie bude totiž stát jen 600 miliard korun. Jenže.
Na studii o DOLu se podílela firma Aquatis (dříve Pöyry), kde pracuje Ing. Trnka - hlavní protagonista Plavebního stupně Děčín. Druhou firmou, která s Aquatisem studii za 20 miliónů korun vypracovala, je Sweco. Výmluvná je jeho adresa Táborská 31, Praha 4 - Nusle. Zde desítky let kutal Hydroprojekt = za minulého režimu monopolní podnik na projektování vodohospodářských staveb, od sklepa po půdu plný projektantů vodních děl. Po roce 1989 Hydroprojektu skončil monopol, hejna projektantů, kteří neumějí nic jiného než "malovat" vodní díla, ovšem přešla plynule do nového režimu a nyní malují svá krásná díla dál v libozvučně nazvaných firmách. Změnila se ovšem jedna zásadná věc: jsou existenčně závislí na stavbách nebo alespoň plánování dalších a dalších vodních děl. Dokud nevymře, bude třeba tuto hydru krmit dál dalšími a dalšími zakázkami na studie a projekty. Jejím životním zájmem je, aby stát pořád někde něco stavěl, nebo aspoň vodní stavby plánoval nebo. Nebo potřeboval studie proveditelnosti.
Co dělají, aby toho dosáhli? Lobbují. Mj. se jim povedlo vylobbovat, že se jeden z hlavních propagátorů kanálu DOL, Ing. Forman, stal poradcem prezidenta ČR. Nejsou to žádní troškaři: Jen na "přípravu" Plavebního stupně Děčín utratilo ŘVC z našich peněz minimálně půl miliardy korun (!!!). Nepochybujme, že významná část skončila na účtech nejrůznějších pohrobků Hydroprojektu, tj. firem typu Aquatis nebo Sweco.
Hlavní zprávu výše uvedené Studie o DOLu naleznete ZDE: http://prateleprirody.cz/kestazeni
Přílohy s mapovými podklady mají objem několik GB a v ČR trvá koncem roku 2018 jejich stažení několik hodin.(Máte-li zájem a čas, celou 4GB studii včetně příloh si můžete stáhnout na adrese https://uloz.to/!0FFHCYiIpn8Y/dolstudie-zip.) Soubor má formát zip.
 
A nyní ta potěšující zpráva:
Plavební stupeň Děčín nelze v navrhované podobě postavit
Podle nejnovějšího právního stavu má investor labských jezů smůlu. Správa Národního parku České Švýcarsko vydala rozhodnutí, jež de facto znemožňuje stavbu Plavebního stupně Děčín.
V Evropsky významných lokalitách (EVL), kam patří i Labe u Děčína, smí být stavěny stavby s významně negativními vlivy na evropsky chráněné druhy a ekosystémy pouze za předpokladu, že jsou tyto negativní vlivy
tzv. kompenzovatelné. Neboli je možné stejně hodnotné biotopy vybudovat jinde, příp. chráněné druhy přestěhovat jinam.
Rozhodnutí Správy je polovičaté. Negativní vlivy na bobra evropského jsou na základě Stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny údajně kompenzovatelné (bobry lze prý úspěšně přestěhovat jinam). Proti tomu
negativní vlivy na říční náplavy kompenzovat podle Správy nelze.
Také http://prateleprirody.cz/aktualita-182
 
Odvolá ministr Brabec ředitele Správy NP kvůli jezu na Labi?
Dá se očekávat, že se jezaři nevzdají a budou usilovat o změnu Rozhodnutí. Jednou z cest by bylo odvolání současného ředitele Správy NP ČŠ Bendy ministrem Brabcem a jmenování někoho povolného, kdo vydá Rozhodnutí
přesně opačné. O této změně si štěbetají i brabci na střeše.
Více o tom ZDE: http://prateleprirody.cz/aktualita-181
Marian Páleník Přátelé přírody, o.p.s.
 
Zmíněný projekt "vodní koridor DOL" se úzce dotýká také města Česká Třebová

Na katastru města je v územním plánu zabrána velká část pozemků jako nezastavitelné a jde o silně omezující opatření bez jakékoliv kompenzace na dlouhá, moc dlouhá léta. Nikdo nepřipravuje žádnou alternativní trasu do dopravně vhodnějšího koridoru, který by byl mimo Českou Třebovou, např. přes  Dobrouč  nebo údolím řeky Loučné s nezbytným tunelem....
Přitom větev Přerov - Pardubice je i ve fantastické studii proveditelnosti odložena jako méně zajímavá a náročnější. Jenže jsou i snahy ze strany od Pardubic. Každoroční Dopravní konference Pardubice, pořádaná začátkem září Českou komorou autorizovaných inženýrů je vlastně pořádána jen proto, aby prosadila Pardubice jako centrum multimodální překládky železnice - silnice - letadlo - říční doprava a je tedy nakročením do kanálu DOL z labské strany.
Jde o potřebu vybudovat plavební stupeň Přelouč, pro jehož stavbu je už připraven neuvěřitelně velký počet variant, jen aby to klaplo. Přitom  vybudovaný přístav Chvaletice je pustý a nevyuživaný, není potřeba. V Pardubicích se plánují nové silnice III. třídy od dálnice k neexistujícímu multimodálnímu centru. Takové logistické centrum z iniciativy  soukromého kapitálu vzniklo před lety v České Třebové a silnice se k jeho branám jaksi zapomněly budovat. I když i téma "Nové logistické centrum Metrans" bylo na I. ročníku konference uvedeno samotným starostou Jaroslavem Zedníkem, o potřeba budování silničního připojení nikde nebyla zakotvena  Přitom zatížení silnic má dále s růstem logistického centra je ve srovnání s překládkou v Pardubicích daleko větší  a stále roste.  (mm)

Další diskutované stavby  Připojení (budoucího) multimodálního centra Pardubice na dálnici  - pomocí cca 2 km dlouhé nové silnice III. třídy ovšem doplněné přemostěním Labe. Škoda že jsme takto neřešili připojení  terminálu Metrans na budoucí dálnici  u Litomyšle, mohlo se na tom vydělat rekonstruovanou silnicí  (mimo) Semanín - Pazucha - Janov  a Třebová by tak dostala  přímý přivaděč. Jenže Metrans se stavěl bez lobování na krajském ředitelství ŘSD, škoda.  Nicméně i na dopravní konferenci uvedl Miroslav Němec že další připravované rozšíření terminálu Metrans přinese další 250 kamionů  na silnice (doufejme že týdně)  a je třeba se na to připravit zvlášť v souvislosti se zvýšenou  dopravou kontejnerů po kolejích ve směru z Turecka a Balkánu.  Ing.Němec také uvedl,. že kraj také dokončí zesílení vozovky silnice Semanín - Zádulka pro nákladní dopravu alespoň k odbočce na skládku Třebovice, kudy jezdí vozidla EkoBi, případně dalších subjektů užívajících skládku.