Žádost města Česká Třebová o dotaci na Park s hřištěm na sídlišti Trávník byla zamítnuta

 

V rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích rozdělil Státní fond rozvoje bydlení  všechny dotace pro letošní rok V programu Regenerace sídlišť bylo v letošním roce schváleno 18 žádostí za 99 070 927 Kč. Zamítnuto bylo 51 žádostí v celkové hodnotě 253 725 148 Kč. Ze zamítnutých bylo 13 žádostí zamítnuto z důvodu nesplnění podmínek a 38 z důvodu nedostatečné alokace. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce roku 2018. Česká Třebová patří právě do té první "skupiny 51 zamítnutých", výpis z této tabulky následuje. Žádost o dotaci byla podána v termínu do začátku září, předcházelo jí veřejné projednávání, které se konalo o prázdninách v městské knihovně.  K problému této žádosti se pak ještě dodatečně sešli mimořádně tři dny před volbami ještě "staří zastupitelé", aby odhlasovali správné znění usnesení, která měla být součástí žádosti. Byla zřejmě bohužel dodána později než se mělo, proto  patří projekt  mezi zamítnuté.

Není třeba zcela zoufat, práce na přípravě projektu se nedělaly zbytečně, protože Státní fond rozvoje bydlení v průběhu měsíce dubna 2019 vyhlásí další výzvy pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Zde již budeme moci využít získané zkušenosti a jistě budeme mít větší šanci. První ze 4  tabulek zamítnutých následuje