Josef Martinec oslavil své 90. narozeniny na koncertu

s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana, který spoluzakládal

V pátek 16.11.2018 v 18.00 hodin se uskutečnil v ZUŠ J.Kociana v Ústí nad Orlicí Slavnostní koncert, při příležitosti 90. narozenin pana Josefa Martince, violisty, učitele a zakládajícího člena Komorního orchestru Jar. Kociana. Koncert připravil svému kolegovi KOJK ve spolupráci se ZUŠ J.Kociana Ústí nad Orlicí, za podpory Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí a Města Ústí nad Orlicí. Po počátečních gratulacích zástupců ZUŠ Ústí nad Orlicí – (Daniely Bouškové), Komorního orchestru Jar. Kociana – (Bohuslav Mimry a Miluše Barvínkové) a ředitele Nadačního fondu Mistra Jar. Kociana – (Pavla Sedláčka) se sálem rozezněl plný zvuk orchestru. Program byl sestaven záměrně z částí skladeb, které pan Martinec s KOJK často hrával a které měl rád. Jak oslavenec, tak početné publikum ocenilo znamenitý výkon orchestru, ze kterého bylo zřejmé, že tato hudební gratulace vychází skutečně ze srdcí všech hráčů a dirigenta.
Josef Martine se narodil 9. 11. 1928 v Sopotnici Josefu a Františce Martincovým. Osm let navštěvoval Obecnou školu v Sopotnici a poté Měšťanskou školu ve Vamberku. Do roku 1948 pracoval u rodičů v zemědělství a vedle toho již od svých  15-ti let se věnoval hudbě. Otec ho učil hrát na housle, trombón a baskřídlovku, a tak mohl již brzy hrát se sopotnickou dechovkou. Navštěvoval Městskou hudební školu v Ústí nad Orlicí, kde mu bylo po absolutoriu nabídnuto v roce 1948 ředitelem Antonínem Šimečkem místo učitele hudby jako výpomoc s podmínkou, že do dvou let musí vykonat státní zkoušku. Začal tedy soukromě studovat v Praze hru na housle  u prof. Jaroslava Pekelského a hudební teorii u prof. Ludmily Melkusové. Státní zkoušku vykonal v r. 1950.
V r. 1948 začal učit v Sopotnici, kde byla založena pobočka hudební školy. Dále učil v Letohradě a Dolní Dobrouči. V r. 1953 se oženil s Alenou Královou, se kterou vychovali dva syny, Josefa a Jiřího. Sopotnickou hudební školou prošly desítky žáků, někteří si zvolili hudbu za své povolání. Pro mnohé se stala hudba a zpěv koníčkem, kterému se věnují ve svém volném čase. V r. 1998 odešel do důchodu, ale dále učil na částečný úvazek. Svoji pedagogickou kariéru ukončil v r. 2002. V dubnu r. 2013 se přestěhoval ze Sopotnice do Ústí nad Orlicí. V současné době má radost ze svých čtyř vnoučat a dvou pravnoučat. Pokud mu zdraví dovolí, stále chce navštěvovat koncerty.
V orchestrech hrál již od 16-ti let. V r. 1967 byl jedním ze zakladatelů Komorního orchestru Jaroslava Kociana, kde hrál nejprve ve skupině prvních houslí, později přešel do skupiny viol. S tímto orchestrem absolvoval dlouhou řadu koncertů u nás i v zahraničí. Poslední zkoušku Komorního orchestru Jaroslava Kociana absolvoval 13. 10. 2016, kde se na společenském večeru se všemi rozloučil. I nadále pozorně sleduje činnost orchestru a zajímá se o veškeré jeho aktivity.
Bohuslav Mimra (fotografie Lukáš Prokeš)