Zdravotní stav Malé scény se nelepší                                    
Můžeme to pozorovat již delší dobu v přestávkovém prostoru pro občerstvení, podívejme se na dále uvedené fotografie.
Malá scéna byla postavena v tzv. "Akci Z" v šedesátých letech a byla otevřena uvedením divadelní hry Agaty Christie "Past na myši" 12. března 1966. Jsou mezi námi mnozí pamětníci. Její dispozice byly poněkud jiné. Na místě dnešní šatny byla např. kancelář a na místě dnes určeném pro bar byly záchody. Jiný byl také zadní trakt budovy. Malá scéna po svém otevření sloužila, správcem objektu bylo Lokomotivní depo ČSD. Veškeré potřebné opravy a úpravy zajišťovala údržba lokomotivního depa, která bývala vždy po ruce, neboť nad tím vším bděl a dohlížel velký fanda kulturního dění v českotřebovském klubu „dobrák“ Hubert  Vencl.  V devadesátých letech se České dráhy zbavovaly zbytného majetku, školek, také kulturních zařízení. Naštěstí měly České dráhy ve svém majetku takový nepořádek, že se jim nepodařilo správně prokázat původ a kolaudaci budovy Malé scény a tak se naštěstí dostala dostala do majetku města bezplatně. Znamenalo to však pro město také starost a vynaložit finanční prostředky na zajištění úprav a údržby. Revizní zprávy na stav jednotlivých elektrických i mechanických zařízení nedopadaly růžově a tak bylo nutné v roce 2002 Malou scénu pro kulturní využití z havarijních důvodů uzavřít, již 36 let po jejím otevření.  Potom čekala 4 roky na novou resuscitaci, na přestavbu do současné podoby.  
Pro rekonstrukci Malé scény připravil městský architekt Ing. J. Jandera v roce 2003 studii, která se stala základem pro další projekční přípravu. Na základě výběrového řízení pak pracoval na přípravě projektu rekonstrukce Ing. Dan ze Šumperka. Upravil vstupu do objektu, zlepšilo se prostředí současného foyeru. Sociální zařízení (také pro nemobilní spoluobčany) bylo přemístěno do části sousedící s Mlýnskou ulicí. Cílem bylo připravit Malou scénu jako prostor, který bude sloužit nejen pro loutkáře, klubové pořady, malé divadelní formy a besedy, ale kde by byly také poněkud zlepšeny podmínky pro koncertní využití tohoto prostoru. Jednalo se tedy o změny, které měly o něco zlepšit akustiku prostoru pro hudebníky (prodloužení doby dozvuku). Pro úpravu sálu byla vypracována firmou Elektroakustika akustická studie, která byla jedním z podkladů pro projektanta.
Dříve útulné prostředí   "loutkárny" se podstatně změnilo. Odstraněný podhled otevřel  střešní konstrukci s nosníky, která nyní není zakrytá podhledem, podstatně se změnil (zvýšil) portál jeviště Malé scény.  Portál byl také podstatně rozšířen. Můžeme to porovnat s fotografií stavu z roku 2002, kdy se zde konaly koncerty KPH. (Koncert Bohuslava Matouška). 
Práce na rekonstrukci probíhaly v letech 2006 a 2007. Odstraněný pohled znamenal  vyplnit boční prostory nad nosnými zdmi a nahradit původní  osvětlovací systém, neboť umožňoval přístup  k reflektorům po lávce i během představení, systémem zavěšenými na konzole nad hlavami diváků.  V sále byla sice původní, ale krásně krásně restaurovaná sedadla, po odstranění první řady je v sále 192 míst. 
Podlaha jeviště má sníženou část pro loutkáře, hloubku snížení podlahy je možné dle potřeby loutkářů nastavit. Po stranách jeviště vznikly dva boční poměrně velké prostory, které umožní bezpečné skladování  kulis a dalšího zařízení (např. klavíru) a jejich snadné přemístění na jeviště. Velký skladovací prostor o dostatečné výšce vznikl také pod jevištěm a bočními prostory. Bývalá garáž Malé scény  se změnila na klubovnu se sociálním zařízením a příručním skladem např. pro hudební nástroje kapel, (byla tu i volební místnost). V prvním poschodí zadního traktu vznikly dvě šatny pro muže a ženy se sociálním zařízením a další  místnost pro správce objektu. 
Změny  jsou také ve vstupním prostoru, který byl modernizován a vstupní hale - foyeru. Moderní sociální zařízení pro návštěvníky se přestěhovalo na stranu přiléhající k Mlýnské ulici  a šatna pro návštěvníky pořadů bude na druhé straně objektu. Zvuková, osvětlovací a projekční kabina zůstala na svém místě.  Ve foyeruje ještě pokladna, na místě bývalého sociálního zařízení je místo pro občerstvení, automaty na nápoje, přestávkový prostor pro návštěvníky s výhledem do Kozlovské ulice. Právě zde  se projevují statické problémy budovy. Rekonstrukce provedená firmou Agile, s.r.o. stála před více než 10 lety více než 15 milionů korun.
Přestávkový prostor při stavbě (2007) a na pravém snímku po šesti letech v roce 2013, kdy se prasklina opravovala poprvé.
Rekonstruovaná budova se dočkala po pěti letech od uzavření nového slavnostního otevření, které se konalo v neděli 23. září 2007. Hrálo se zde tehdy také divadelní představení, ovšem profesionální. Divadlo Semafor  k nám tehdy přijelo s inscenací Život je jen náhoda v obnošený vestě s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou. 
Budova Malé scény se nachází na poměrně hodně silné navážce, dělaly se i sondy. Mnozí pamatují, že právě přes budovu Malé scény tekla voda  v náhonu na Fialův mlýn. To vše mohou být příčiny poklesu části zdiva, která se projevuje  stále se rozšiřujícími prasklinami. Záchranné práce probíhají s přestávkami již 5 roků, v této věci již bylo uděláno hodně práce. Úspěch se zatím nedostavuje a zaručená metoda, jak problém odstranit se ještě vlastně hledá....

MILAN MIKOLECKÝ  (Fotografie z přestavby v roce 2007)