Přestavba uzlu se odsouvá o 3 roky

Protože naše město nesouhlasilo s navrženým řešením protihlukových opatření, bylo pozastaveno projednávání stavební dokumentace k územnímu rozhodnutí. Se SŽDC jsme se dohodli, že bude provedena revize protihlukových opatření a vypracován nový návrh. Ten by měl být hotov na jaře příštího roku a bezprostředně poté bude také na naši žádost veřejně projednán, aby se k němu mohli občané České Třebové vyjádřit. V rámci nové studie budou posouzena i méně tradiční opatření, jako jsou například absorbéry, pevná jízdní dráha, apod.
Teprve po definitivním schválení protihlukových opatření bude schvalování dokumentace pokračovat. Proto bylo na SŽDC rozhodnuto, že bude nejdříve zahájena rekonstrukce železničního uzlu Pardubice, která je zcela připravena a teprve po jejím dokončení (podzim 2022) budou moci být zahájeny práce u nás – obě akce současně z důvodu dopadu na provoz provést nelze. Pouze úprava jižní spojovací koleje (rozvoj areálu Metrans) bude pravděpodobně provedena dříve jako předřazená stavba.
 
Nový harmonogram prací by tedy měl vypadat následovně:
2019 březen – projednání nové protihlukové studie s představiteli města Česká Třebová
2019 květen – veřejná prezentace řešení
2019 – projednání stavební dokumentace, projednání záměru v centrální komisi, výběrové řízení na projektanta
2020 – 2021 se bude kreslit projekt
2022 – 2027 realizace (provozní složky doporučovaly až 8 let, reálné je maximálně 5-6 let)
Celková cena stavby by se měla pohybovat kolem 8,1 mld. Kč
 
DALIBOR ZELENÝ