Jedním z problémů k řešení

je modernizace krytého plaveckého bazénu

Rada města zahájila svou práci teprve před velmi krátkou dobou a už jí čekají velmi důležitá rozhodnutí. Jde o určení priorit, které budou prosazovány při investiční činnosti v příštích letech. Tento oříšek je v podstatě zapotřebí rozlousknout v krátké době, aby se zbytečně neztrácel čas dlouhými diskuzemi. Na druhou stranu nelze postupovat ukvapeně, je třeba  získat co nejvíce informací, společně je posoudit v radě města a také v městském zastupitelstvu a usilovat o co největší koncensus. Nelze hrát vysokou hru spočívající  v tom, "že na všechno máme", "dříve nebo později na to seženeme dotace" nebo si zase půjčíme.
 
Mezi zděděné problémy po předchozím volebním období např. patří:
- budovat nové trampské muzeum za 23 milionů ano či ne, na projekt již bylo do rozpočtu vloženo 950 tisíc Kč ?
- budovat koupaliště Křivolík,  máme-li problém s nutnou modernizací Krytého bazénu a jeho rozvojem?
- vyřešit provoz a úpravy městského krematoria
- rozhodnout jak vyřešit rozšíření prostor a modernizaci městské knihovny....
- pokračovat v zateplování a modernizaci školních budov a školních hřišť
- stanovení postupu modernizací městských komunikací a chodníků, omladit smutné Nové náměstí
- řešit parkování ve městě a zejména na sídlištích.... ATD, ATD...

Nechci dělat vyčerpávající výčet, ale jen ukázat, že to vůbec není jednoduché. Nelze se vymlouvat, že nemáme dost peněz. Rozhodně ale nemáme dost peněz na to, abychom začali jednotlivé problémy řešit nějak nesystémově, je třeba se dohodnout na prioritách.

Jednodušší to může být u stavby, která ještě nebyla zahájena. To je případ trampského muzea. Rozhodnout o pokračování v projektu budou moci zastupitelé již na prosincovém jednání zastupitelstva.  ČTK již vydala zprávu, že je projekt pozastaven. To však již udělalo v červenci Zedníkovo vedení města. Problém přijde znovu na pořad jednání v prosinci.

Zaměřme se na problém rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu, zatím diskutovaný příliš nebyl.

Pozornost veřejnosti se během horkého léta soustředila na obnovení koupaliště v Křivolíku, však už zde bývalo. Jenže to zde bývaly rybníčky, dostatek vody a nestála zde fabrika. Je otázka, jak ovlivní rekreační charakter lokality. Tedy zatím nespěchejme.  V návrzích Jaroslava Zedníka se tvrdošíjně psalo o biokoupališti, ač se do lokality nehodí. Snad jen proto, že je lacinější...

Dále chci ukázat, rozhodnutí o Křivolíku velmi souvisí s problematikou rekonstrukce a modernizace krytého bazénu. Krytý bazén vybudovaný v akci Z v letech 1978 - 1982  prošel na přelomu století rekonstrukcí a rozšířením. Nyní 18 let po rekonstrukci již  stavební stav objektu ale i technologie vykazuje vady. Některé z nich byly řešeny v rámci zářijových odstávek. Stav bazénu rozhodně není havarijní, ale během krátké doby lze očekávat, že budou problémy rychle narůstat. Bazén je v provozu prakticky nepřetržitě, je zde agresivní prostředí, které působí na stavební konstrukce i technologii, která pak rychle stárne. Zevrubnou zprávu o stavu bazénu podal  členům rady města jednatel EkoBi Zdeněk Řehák. Podle posudku firmy, zabývající se rekonstrukcemi technologie se ukazuje jako nutná celková rekonstrukce technologie a také stavební části v objemu cca 40 milionů korun.  Již v letošním roce Eko Bi jako majitel a provozovatel KPB připravuje výměnu kotlů a úpravy vytápění v rozsahu cca 3 mil. Kč. Tuto práci bude možné realizovat během zářijové odstávky 2019. (Dříve používané kogenerační jednotky jsou již aspoň 5 roků mimo provoz). Je třeba také brzo rekonstruovat dvouplášťovou střechu  (zatím dovnitř nezatéká), a provést celkovou modernizaci stávajících prostor. V našem okolí roste konkurence, otevřely se nové bazény a další byly modernizovány. To se projevilo v posledních letech poklesem návštěvnosti. Nyní se návštěvnost stabilizovala. Bazén má  nezastupitelné místo ve školní výuce plavání, zde požadavky rostou, plavecká výuka je povinná. Za uvedených cca 40 mil. Kč však zůstane rozsah poskytovaných služeb krytého bazénu prakticky stejný jako dosud, ale ve vyšší kvalitě.

Logické je zvážit možnosti na rozšíření služeb. Existuje např. jistá šance na zajištění venkovního letního koupání. Alespoň tak, že by byl vybudován menší bazén pro děti a mládež s atrakcemi, tak aby se letní travnatá plocha, pohledově i hlukově izolovaná, doplnila o možností  koupání i pod širým nebem. Děti by by byly na sluníčku a taky pod dozorem doprovodu bez potřeby chodit dovnitř do omezených prostor dětského bazénu. Studii pro tento účel má město z dřívějška připravenou, je to o dalších penězích. I malý venkovní bazén totiž potřebuje složitou technologii.

Druhý záměr předpokládá rozšíření vodních atrakcí včetně vybudování nové sauny. Je to i ve volebním programu koalice. V sousedství bazénu jsou přece plochy a budovy, které by bylo možné využít. Další text ukáže, že to bude stát neuvěřitelně velkou fůru peněz. To  ovšem ruší investici do letního koupaliště, využitelného jen  pár měsíců v roce. Pokud bychom chtěli obojí, tak ostatní potřeby města ošidíme a velmi omezíme. Populismus a nesplnitelné sliby jsme zde už slyšeli řadu let. Je třeba si nalít čistého vína. Proto se uskutečnila prohlídka bazénu a okolních budov, které by umožňovaly jeho rozšíření (Stalo se tak hned po druhé schůzi rady města v pondělí 12. listopadu).....

Jaké byly a jsou možnosti rozšíření krytého bazénu. Ještě během zimy 2017/2018  získal starosta města nabídku od majitele sousedních nemovitostí Radka Michala nabídku na prodej "modré" části budovy a pozemků městu.

První nabídka - prodej bývalé restaurace Sauna za 2 miliony korun. Je o (modrý) objekt, který těsně přiléhá k objektu krytého plaveckého bazénu a který by byl pro jeho rozšíření nejvíce potřebný a nejvíce využitelný. V této době také Eko Bi, jako majitel krytého plaveckého bazénu zadává studii na využití těchto prostor. Odborná firma zabývající se budováním wellness technologií doporučila ve své studii vybudovat na místě této restaurace sauna dvoupodlažní objekt, kde by byly v "přízemí" navazující vodní atrakce - divoká řeka, vodní hřib... a ve druhém podlaží pak byly prostory pro vybudování sauny a dalšího zařízení (Knajpův chodník... apod.). Studie přinesla  také odhad ceny - držte se - 72 milionů korun! Studii představil jednatel Eko Bi Zdeněk Řehák, který ji po dohodě se starou radou města zadával. Cena objektu, který by bylo k tomu nutné zakoupit - 2 miliony korun (+ DPH) byla tedy zcela nepodstatná. Nabídka na odkoupení objektu byla městem odmítnuta.  Bez nějakého odůvodnění to bylo napsáno v dopise odeslaném starostou města Radku Michalovi. Dlouho jsme hledali usnesení zastupitelstva, na konec jej našel vedoucí odboru majetku ve složce ZM v listopadu 2017. Jak to dopadlo všichni vědí: Radek Michal podle jeho slov obratem prodal tento objekt restaurace nynější majitelce, která zde provozuje tzv. "Dětské ZOO". Je to tak od února 2018 zapsáno v katastru, objekt je nově vybaven pro podnikání.

Usnesení Zastupitelstva města z 6. listopadu, které bylo nalezeno dodatečně a vztahuje se k nabídce odprodeje restaurace Sauna čp. 620  v sousedství Krytého bazénu v ul. U teplárny (modře vyznačená část budovy)

č. 155 Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemku stpč. 1208, jehož součástí je budova čp. 620 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za kupní cenu 2 000 000 Kč, dle nabídky ze dne 05.09.2017. (viz usnesení RM č. 1.024 ze dne 30.10.2017) Zodpovídá: Ing. Smrčka

Pak město dostává od Radka Michala další nabídku, podstatně dražší. Může nyní odkoupit celé Relax centrum  i s okolními pozemky (cca 3100 m2). Nabídka je ovšem nepoměrně vyšší 16 milionů Kč + DPH21%, tedy za více než 19 mil. Kč., odpovídá tržní ceně, nikoliv znaleckému posudku. Část ceny Radek Michal akceptuje výměnou za městské pozemky a les. I zde je teoreticky možné vybudovat saunu a další atrakce pro krytý bazén, je zde navíc pronajímatelný prostor posilovny a pro město v podstatě nevyužitelná část - Klub AUDIO. Ovšem podmínky jsou podstatně horší, objekt je od KPB vzdálenější a oplocené pozemky směrem k trati mají nízký rekreační potenciál.... Radní si měli 12.11. možnost tyto prostory (z velké části zatím nevyužité) prohlédnout. Dříve se snad uvažovalo, že zde bude vybudován bowling a restaurace. Aby bylo možné si udělat obrázek o jaké prostory se jedná, tak k  textu uvádím (výše) plánek areálu a fotografie pořízené při popsané návštěvě. Město má zatím na odkoupení exkluzivní právo do 31. 3. 2019, pak bude objekt prodáván prostřednictvím realitní kanceláře.

Žádné rozhodnutí, jak to bude dál, zatím nepadlo. Je zřejmě, že nové vedení města nebude připravovat a řešit majetkové operace bez řádného projednání.  Investice do modernizace Krytého bazénu se nevyhneme, jde jen o to, jak bude veliká, zda usilovat o rozšíření  nebo nikoliv. Investici je třeba zařadit k dalším připraveným ve městě a určit priority tak, aby bylo jasné co chceme v novém volebním období v našem městě změnit.

Klub Audio, dříve zdroj problémů v lokalitě                                             Relax centrum je pronajato a nyní dobře slouží 
Prázdné prostory v zadní části areálu Relaxcentra, dříve sloužily jako rehabilitační středisko ve správě V. D. Orlík. Původně se jednalo o montovanou stavbu. Nový majitel zahájil úpravy, ale nejsou dokončeny.