ZAPOMENUTÝ SMUTNÝ BUDITEL

V parku před gymnáziem v České Třebové stojí zapomenutý pomník. Nikdo se u něj nezastaví, nikdo k němu léta nedal vzpomínkovou kytici. Busta smutného muže na podstavci, na němž se téměř ztrácejí letopočty 1832 -1884 chátrá, přestože dala jméno náměstí, na kterém stojí. Ani nyní při rozsáhlých parkových úpravách parku není v rozpočtu místo na opravu sochy. Pískovcový pomník patří estetikovi, historikovi umění, politikovi, ale zejména tvůrci tělovýchovné soustavy, jednomu ze zakladatelů  Sokola, který vytvořil dosud užívané tělovýchovné názvosloví.  Je jím Miroslav Tyrš.
Miroslav Tyrš původním jménem Tirsch se narodil v německém prostředí. Brzy však osiřel a potom jej vychovávali čeští příbuzní. V průběhu pražských gymnaziálních studií prožil bouřlivý revoluční rok 1884. Později vstoupil na filozofickou fakultu a v roce 1860 byl promován doktorem filozofie pro obor uměnovědy. Tyrš pracoval v redakci Riegrova slovníku, do něhož psal filosofická hesla. Byl zvolen zemským a říšským poslancem. Roku 1884 byl jmenován profesorem pražské univerzity.  Jeho práce rozhodně nebyla u konce, když 8. srpna 1884 tragicky zahynul v tyrolských Alpách.
Mladý Tyrš naprosto nebyl atlet a milovník sportu – právě naopak. Hubenému, slabému mladíkovi doporučil lékař léčbu tělocvikem. Tyrš nejen cvičil, ale snažil se najít v tělocviku hlubší mravní smysl, který měl už v antice. Studoval rozličné tělovýchovné systémy. Začal spolupracovat s Jindřichem Fügnerem a společně vypracovali program dobrovolné tělovýchovné organizace.  16.února 1862 se konala ustavující schůze Sokola a Tyrš se stal jejím náčelníkem. Sestavil české tělocvičné názvosloví, které používáme dodnes.
S působením Miroslava Tyrše je spjata řada všeobecně  používaných známých citátů a hesel.  Jsou to například: V zdravém těle zdravý duch!, Pravda vítězí!, Kupředu, kupředu, zpátky ni krok!
Tak tedy  Vztyk!  a s Tyršovým sokolským heslem Tužme se!  se zaslužme  o opravu pomníku tohoto buditele.
HANA Grundová