Ke zprávě ČTK
"Česká Třebová zatím nebude stavět muzeum trampingu"
 
Česká Třebová (Orlickoústecko) 16. listopadu (ČTK) - Česká Třebová na Orlickoústecku zatím nebude stavět muzeum trampingu. Nové vedení radnice rozhodlo, že projekt odsouvá na neurčito. Je moc drahý. ČTK to dnes řekla starostka Magdaléna Peterková (Koalice pro Českou Třebovou).
"Trampské muzeum v této době odsuneme. Jsou tu jiné investiční záměry, které považuje za důležitější," řekla starostka. Minulé zastupitelstvo schválilo téměř milion korun na projektovou dokumentaci. Stavba samotná měla stát 22 milionů korun.
Nově zvolení zastupitelé teprve rozhodnou o dalším postupu, jestli projekt muzea pouze odloží, nebo úplně zruší. Jisté je, že v navrhovaném rozsahu ho město stavět nebude. "V této podobě, jak byl návrh, tak muzeum určitě dělat nebudeme," řekla starostka.
Muzeum mělo mít půlkruhový tvar a z velké části mělo být zapuštěné do svahu louky v sousedství areálu výletní restaurace Na Horách. Exponáty pro muzeum mělo poskytnout trampské hnutí, expozici zřídit městské muzeum, pod něž měla nová instituce organizačně patřit.
Příznivci trampingu z Horního Jelení na Pardubicku usilují o vznik stálého muzea řadu let. Jednali s obcemi Kostelec u Heřmanova Městce a Trhovou Kamenicí na Chrudimsku, kde se jim dohodnout nepodařilo. Nejdál pokročili v České Třebové. "Nejdřív musím jednat s paní starostkou, pak se k tomu vyjádřím," řekl ČTK Jiří Jedlička ze skupiny Kamarádi Festivalu trampských písní (K. F. T. P.). Skupina provozuje mobilní muzeum, exponáty získává z pozůstalostí trampů.

jlc dvd

Česká tisková kancelář si s vydáním textu o trampském muzeu v České Třebové velmi pospíšila

ČTK usoudila, že není třeba čekat na rozhodnutí legitimních nově zvolených orgánů a že se lze odkázat jen na telefonát se starostkou města. Nové vedení města skutečně zvažuje realizaci trampského muzea jako zbytný projekt, jsou nyní důležitější  investiční záměry. Nicméně rozhodnout o tom mohou až zastupitelé, kteří se sejdou k prvnímu pracovnímu jednání až 17. prosince. Tak nějak je to také ve zprávě ČTK napsáno.
Zatím je však stále v rozpočtu města částka 950 tisíc korun na pořízení projektové dokumentace zakotvena, byla odsouhlasena v rámci červnové rozpočtové změny na jarním jednání zastupitelů většinou 16 hlasů. O tom, že se vypracování projektu zadávat (do voleb) nebude, již však rozhodlo minulé Zedníkovo vedení města následně během července. Nakonec jsem o tom psal v Českotřebovském deníku již dne 14. srpna v článku "Trampské muzeum je u ledu" (ZDE). I když byl článek starostou odmítnut jako údajně  "nepravdivý", tak se na projektu nijak nepracovalo, nepracuje a nebyl ani nikomu zadán. To byl vlastně první krok, ani bývalé vedení města si nebylo tímto záměrem jisté.
Teď je po volbách a nové vedení logicky provádí revize všech zadaných a rozpracovaných projektů, řeší se tedy i zadání projektové dokumentace pro trampské muzeum. Projekt dosud nebyl zahájen (existuje jen podle mnohých názorů nevyhovující studie z roku 2017 - viz obrázek nahoře) a ve městě jsou jiné investiční záměry mnohem naléhavější.  Ve frontě se nemá  "předbíhat", proto není divu, že si nové orgány města nechtějí komplikovat svou situaci rozpracováním dalšího projektu, se kterým sami nepřišly a který neprosazovaly.  
Myslím, že v textu ČTK není přesně popsáno co mělo vzniknout, je vidět, že informace o tom byly získány jinde než v České Třebové. Neměla vzniknout žádná "nová instituce", ale samostatná expozice českotřebovského městského muzea a měla se připravit smlouva o smlouvě budoucí o tom, že "mobilní trampské muzeum" p. Jedličky své exponáty do našeho městského muzea bezplatně převede, že to budou naše exponáty. Byla řada nejasností - třeba to, že trampské muzeum mělo mít "celostátní dosah" a přitom měl být jeho provoz hrazen z našeho městského rozpočtu.
Bylo by dobré také připsat, že rozhodnutí zastupitelů České Třebové takovou expozici vybudovat a zadat vypracování studie bylo získáno také díky nepravdivé zprávě o přislíbeném desetimilionovém daru jistého "nejmenovaného" Čechokanaďana. Jak se brzo ukázalo, byla to jen past. Nakonec by to dopadlo tak, že všechny náklady investice a provozu nakonec muselo řešit především město Česká Třebová s nějakou menší dotací Pardubického kraje. A dále to byly jen sliby a možnosti, které Národní muzeum rozdává i jiným expozicím.
MILAN MIKOLECKÝ