AD: Tyršovo náměstí


Docela se těch úprav bojím vzhledem k tomu, jak to bylo zadáno.
A jestlipak budou mít lavičky opěradla nebo budou opět na ... Ano, budou na ...  Kdo se bude chtít opřít, musí si vzít skládací židli.  "Mládež údajně sedí na opěradlech a lavičky ničí..." , to je zvláštní, v jiných městech mají ve většině případů lavičky s opěradly a mládež tam je taky. Že by tam byla mládež lépe vychovaná ? Ale spíš to je o tom, že lavičky projektují mladí lidé a ti nehledí na potřeby starších. Lavičky jsou ve Třebové přece  pro parádu, ne na sezení. Hlavně aby to ladilo dizajnově.
Z těch původních se mohl  starý člověk alespoň pomocí opěrky zvednou, ale z těch nových se mu to nepovede. Na lidech opravdu nezáleží ? Nebo jsou ty nové lavičky jen pro parádu ?  Autor by měl vzít svého prarodiče a praprarodiče a vyzkoušet na něm "pohodlný " posez bez opření a zeptat se ho na názor. A závěr ? Park bude jen pro okrasu, ale ne k odpočinku. Snad jen bezdomovcům se na pryčnách bude dobře ležet. A hlavně že třebovská mládež nebude po pryčnách šlapat. Jak to v těch jiných městech dělají ?
Ještě že mají na gymplu rozum a od vodního prvku upustili. Sice hezké, ale před vchodem nepraktické. Existuje vizualizace ? Ta cortenová stěna za Tyršem - to by chtělo vidět ! Protože jinak bojím, bojím ....
Ke stánku. Třeba do budoucna počítají s veřejným WC.
Snad některé vaše návrhy vezmou v potaz. Ale taky - bojím, bojím... Zdraví VV
 
Dobrý den, to si opravdu říkáte novinář, když mám spíš z vašeho článku pocit že se jedná o protiútok? A navíc půlku věcí si nezjistíte jak skutečně jsou. Vlastníkem gymnázia je kraj a patrně i kraj inicioval přestavbu gymnaziální zahrady. Tedy se jednalo o dvě naprosto nezávislé stavby a věřím tomu, že Ing. Břeňová netušila, že se bude předělávat i zahrada. Popřípadě opačně.
Ad mobiliář - asi by bylo vhodné, aby byl mobiliář v jednotném stylu a ne každý pes jiná ves - nebo se pletu?
Ad cesta kolem školy - myslím, že vybudování další cesty by bylo zbytečné. Chápu to, že tam lidé (zejména školáci) chodí, ale myslím, že by se spíš mělo zamezit přístupu (například živým plotem) než budovat novou cestu.
A hlavně poslední věc - která mě vytočila úplně nejvíce. Stánek je v osobním vlastnictví. Tedy i Ing. Břeňová s ním musela počítat že tam je a bude. Město má užitečnou aplikaci Marushka Photo. Dokonce již od února tohoto roku. Poněkud zvláštní, že jste na to na zpravodaji neupozornil? (dle hledání přes Google). Kdyby jste tak učinil, zjistil by jste, že již 29. 4. někdo chtěl trafiku odstranit a zjistil by jste, že s majitelem má být jednáno (nevím zda se tak stalo, ale to Vy jste zastupitel, ne já).  Martin Bednář
 
Poznámka - ODPOVĚĎ MARTINU BEDNÁŘOVI:
Podle Vás novináři mají jenom chválit, nesmí mít své vlastní názory. Nám li na něco jiný názor - je to protiútok?  Proti komu? 
Protože si myslím, že některá zeleň např. kolem Tyršovy busty mohla být ponechána? Protože si myslím, že je zbytečné měnit lavičky, když nové budou obdobné?
Správně píšete o potřebě jednotného mobiliáře. Porovnejte - a zjistíte, že právě ty současné lavičky stylem odpovídají  řešení současných odpočivadel (u hlavní přístupové cesty ke gymnáziu). O jejich změně či výměně se nikde v technické zprávě nic nepíše! Zahradní úpravy jinak nekomentují, souhlasím s odstraněním přerostlé a omezující zeleně. Návrh řešení sadových úprav byl dokončen v květnu,  zakázka byla zadána až v srpnu. Mezitím byla v plném rozběhu úprava sousední gymnaziální zahrady. Její úprava byla součástí velkého projektu podpořeného EU, současně probíhaly i další stavební práce uvnitř budovy v hodnotě přes 14 milionů korun. Tento projekt byl zahájen již na podzim loňského roku 2017. Investor a objednavatel (příslušný odbor ŽP MěÚ) mohl tedy koordinaci projektů zajistit. Za kvalitu a hospodárnost projektu je odpovědný zadavatel. Tak jako vypustil z projektu vodní prvek uprostřed hlavní cesty, mohl také zvážit výměnu laviček apod. To co předložil Gardenservis v květnu, byl přece jen "Návrh řešení sadových úprav", nikoliv definitivní zadání. To připravil odbor ŽP MěÚ a zřejmě nepovažoval za nutné mnoho měnit.
Ještě k bývalému novinovému stánku. Je to samozřejmě soukromý majetek.  Neznamená to však, že to je tabu. Je to dočasná stavba, která stojí však na veřejném prostranství, Tyršovo náměstí rozhodně neobohacuje. Všimněte si přiloženého historického snímku z roku 1926. O možnosti odstranění  stánku z tohoto prostoru jsem jako zastupitel na příslušném odboru MěÚ jednal a nejsem sám, kterému  se současné řešení s nevyužívaným a oprýskaným stánkem nelíbí. Podobně by bylo dobré uvažovat i o odstranění dalších nevyužívaných stánků ve městě (Křib, Nové náměstí). I jiné stánky ve městě byly po ukončení činnosti ze svého místa odstraněny. A taky to byl soukromý majetek. Pronajímatelem plochy je Město Česká Třebová a to může rozhodnout, jak má být prostranství, které za velké peníze upravuje,  vyřešeno.  MILAN MIKOLECKÝ


  • Staré lavičky mají stejný styl designu jako odpočívadla u hlavní cesty, které se měnit nemají, jen opravit.
    Nová lavička má zcela odlišný styl řešení