První starostkou města v historii je Mgr. Magdaléna Peterková

První starostkou města v historii je Mgr. Magdaléna Peterková (Koalice pro Českou Třebovou).
V tajné volbě získala všech 27 hlasů od nově zvolených zastupitelů města.
I. místostarostou města byl zvolen Ing. Dalibor Zelený (ČSSD), II. místostarostou Mgr. Josef Kopecký (ODS).
Devítičlennou radu města doplňují nově zvolení radní Mgr. Josef Menšík, Ing. Petr Skopal, Bc Martin Voleský (všichni Koalice pro Českou Třebovou), Mgr. Jan Kovář (ČSSD), Ladislav Vraspír (ODS) a Martin Fišer (27 statečných).
Volby nových orgánů města proběhly důstojně bez rušivých jevů. Po volbě nová starostka Magdaléna Peterková poděkovala Jaroslavu Zedníkovi za práci odvedenou v čele našeho města v posledních čtyřech volebních obdobích a předala mu upomínkový osobní dar - keramickou vázu z dílny Ladislava Šicha, práci, která ještě pochází z jeho rukou. Gesto našlo u přítomných zastupitelů i početného publika velkou odezvu.
Co tomu předcházelo:
Bylo třeba splnit všechny potřebné procedurální úkoly, tedy přítomní zastupitelé složili slib zastupitelé a stvrdili to i svým podpisem. Bylo třeba vytvořit volební komisi a zvolit jejího předsedu, kterým se stal Martin Netolický. Ten řídil práci volební komise a také vyhlašoval výsledky volby. Po volbě orgánů města byla dále na ustavujícím shromáždění zvolen sedmičlenný finanční výbor s Předsedou MUDr. Martinem Formánkem a sedmičlenný kontrolní výbor s předsedkyní JUDr Magdalénou Peterkovou (Nestraníci). Každá volební strana má v kontrolním i finančním výboru jednoho svého zástupce.
Nezůstalo jen u voleb a dalších povinných procedurálních bodů programu, zastupitelé se hned na prvním ustavujícím zasedání zabývali přípravou cyklostezky Česká Třebová - Rybník a schválili uzavření smlouvy o spolupráci města Česká Třebová a obce Rybník, která umožní včas podat žádost o dotaci ze SFDI na vybudování cyklostezky do Rybníka přes Podhorku.