Zastupitelé budou hlasovat elektronicky                              
Prezentace zařízení jednou z oslovených firem proběhla v úterý 20. listopadu dopoledne přímo na místě, tedy v badatelně městského muzea, která je současně jednací síní českotřebovského městského zastupitelstva. Na rozdíl od jiných měst  zde mají zastupitelé svoje "doma" a tak může být  jednací místnost vybavena "na míru". Přitom to nic nemění na dalším využití  badatelny pro pořádání seminářů, přednášek nebo dalších akcí, naopak to rozšiřuje možnosti.
Firma předvedla prezentaci elektronického digitálního zařízení, které je v podstatě mobilní a bezdrátové, může být z velké části využito i v jiných případech např. na konferencích. Každý zastupitel bude mít na svém stolku hlasovací zařízení s mikrofonem. Přítomnost a připravenost k jednání potvrdí zasunutím karty. Výstupy stejně jako program jednání, návrhy usnesení apod. budou zastupitelé sledovat na projekčním plátně, kde se automaticky spočítá počet přítomných, zhodnotí usnášeníschopnost. Aby vše mohli registrovat i členové rady, kteří sedí čelem do jednací síně, budou instalovány natočené obrazovky. Řídící jednání má možnost udělovat slovo diskutujícím, kteří se hlásí do diskuse elektronicky a mohou také (přednostně mimo pořadí) dát i "technickou poznámku". Podle schváleného jednacího řádu se může také měřit čas diskusního příspěvku, po uplynutí stanoveného času se ozve upozorňující zvukový signál. Na projekčním plátně je možné sledovat jména dalších zastupitelů, kteří se hlásí do diskuze k danému tématu. Do diskuze mohou vstupovat z externího mikrofonu i vedoucí odborů MěÚ a veřejnost. Všechny tyto příspěvky jsou uspořádaně zaznamenány a mohou být tak součástí "elektronického zápisu" (formou "playlistu") Každý bod jednání má svůj záznam, který lze snadno přehrát a ověřit, jak přesně byl interpretován do písemného zápisu z jednání.  Systém bude naprogramován tak, aby byl v souladu se schváleným jednacím řádem.
K 1. fotografii: Hlasovací box má konektor pro mikrofon, tři barevná tlačítka pro hlasování v barvách "semaforu" a tlačítka pro přihlášení do diskuze a pro přihlášení k uvedení "technické poznámky"
Elektronické hlasování umožňuje  dokonce 5 možností hlasovat, tedy nejen 1) pro návrh  2) proti návrhu, 3.) "zdržel se hlasování", jako dosud, ale také existuje stav 4) "nehlasoval", když zastupitel nezmáčkne žádnou z uvedených možností a nebo se dokonce může vyjmutím karty z hlasování odhlásit, to je tedy 5. stav "jako by tento zastupitel vůbec na schůzi nebyl".  Elektronické hlasování se zaznamenává, okamžitě je znám přesný výsledek a tedy i to zda byl či nebyl návrh usnesení  (nebo případně protinávrh) přijat. 
Jediné co zařízení neumí, je tajné hlasování. Šlo by jej sice "zajistit" smazáním protokolu, ale takovému výsledku by pak nikdo nevěřil a prohlásil jej za zmanipulovaný.  Tajně tedy lze hlasovat skutečně jen s pomocí volební komise, místa pro úpravu hlasovacích lístků "za plentou" a volební urnou. Elektronické hlasování se zřizuje právě pro to, aby byla vyšší transparentnost, aby veřejnost věděla, jak kdo hlasoval. 
K 2. fotografii: po ukončení hlasování je výsledek okamžitě na projekční stěně nebo obrazovce a uchovává se.
Zařízení umožňuje  zakoupit také videomodul, který umožňuje pořídit přímý přenos z jednání nebo videozáznam např. s třemi kamerami naprogramovanými i na snímání diskutujících osob (bez švenkování). Je to nadstavba, která může být zajištěna dodatečně, pro začátek se s jejím nakoupením nepočítá. Zařízení bude zakoupeno po vyhlášení výběrového řízení  na veřejnou zakázku, teprve potom bude možné vyhlásit i cenu za jakou  bude pořízeno. Snaha je taková, aby fungoval již od prvního jarního jednání v roce 2019, které je plánováno na měsíc únor, není ovšem jisté, zda se  podaří celý cyklus s tím spojených operací realizovat.
MILAN MIKOLECKÝ
Fotografie z prezentace a ukázky výstupů z jiných měst:

"Playlist" zvukového záznamu z jednání, který lze přehrávat i jednotlivě po jednotlivých přihlášených diskutujících