100 let skautingu v České Třebové 2019                              
Pro skautky a skauty z českotřebovského střediska Javor bude příští rok 2019 slavnostní. Připravují se totiž oslavy 100 let založení skautské organizace v našem městě. Na programu oslav, které budou probíhat po celý rok, jsou akce jak pouze pro skauty tak i pro veřejnost.
Již v únoru, v neděli 24. února, se připravuje akce zvaná "Zdejdovou stopou" běh na lyžích od pomníčku Zdeňka Langa – bývalého starosty města a skauta.
V měsíci březnu skautky ze 4. oddílu pořádají Skautský (ne)ples. Ve stejném měsíci proběhne akce zvaná Deskohraní – hry deskových her.
V měsíci červnu připravujeme ve spolupráci s Městským muzeem výstavu ke zmíněnému výročí. Slavnostní vernisáž je naplánována na čtvrtek 13. června 2019 a výstava potrvá až do 1. září. A těšit se můžete i na další akce. Oslavy uzavře 6. prosince Skautská akademie v Kulturním centru. Na štědrý den budou českotřebovští skauti také tradičně předávat a roznášet Betlémské světlo – plamínek světla, které skauti přiváží z Betléma.
Mimo zmíněné veřejné akce se uskuteční také i akce organizované jen pro skauty. V únoru pořádáme již 28. ročník zimních skautských závodů Memoriál Břeti Hampla. V dubnu zapálíme Slavnostní táborový oheň pro skautky a skauty ze střediska Javor. V měsíci červnu budeme pořádat krajské kolo Svojsíkova závodu určené pro skautské hlídky děvčat a chlapců ve věku od 10 do 14 let.
Skautky a skauti z českotřebovského střediska Javor přejí lidem dobré vůle příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 hlavně hodně zdraví a štěstí.  


Skautské středisko ,,Javor" Česká Třebová 
pořádá ve spolupráci s Městským muzeem
výstavu ke 100 letům skautingu v České Třebové.
 
Pro zdokumentování skautingu v našem městě a doplnění materiálů
na výstavu žádáme všechny skauty, skautky a občany,
aby pro tuto příležitost zapůjčili materiály týkající se skautování v České Třebové.
Kontakt Oldřich Pešina, e-mail olda.p@centrum.cz, tel. 721585783