Českotřebovský deník 345/2018 (4/12)
Studenti českotřebovského gymnázia mezi dětmi v MŠ U Koupaliště

Dne 29. listopadu nás navštívili studenti gymnázia z České Třebové. Společně s paní profesorkou Pavlíkovou zahráli pohádku " Jak Honza měnil až vyměnil". Bylo to pro všechny příjemné zpestření dopoledne v MŠ. Paní profesorce a studentům děkujeme. Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště
Druhé jednání zastupitelstva města 

Bude se konat v pondělí 17. prosince 2018 v 15 hodin   v přednáškovém sále městského muzea v Klácelově ulici čp. 11.
Program:
Rozpočtová změna č. 3 v r. 2018
Pravidla rozpočtového provizoria od 01.01.2019
Majetkové záležitosti
Obchodní společnosti města (změna společenských smluv, dozorčí rady, jednatel)
Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
Obecně závazná vyhláška o době nočního klidu
Investiční projekty, žádosti o dotace
Různé
Jednání je veřejné, zvu na něho občany našeho města. Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
DVĚ  VÝSTAVY V KULTURNÍM CENTRU 

V úterý 4. prosince odpoledne v 15 hodin zahájila Simona Podzimková, programová pracovnice Kulturního centra  oficiálně zahájena tradiční (prodejní) vánoční výstava zaměřená na tradiční vánoční dekorace (viz ZDE). Výstavu vytvořily kolektivy žáků českotřebovských základních a mateřských škol, podílí se také RC ROSA, českotřebovská organizace Seniorů a Sociální služby.  Vernisáž zahájili malí hudebníci ze základní školy Nádražní ulice. Výstava je opravdu znamenitá, inspirující, pestrá a zajímavá, je opravdu z čeho vybírat ... Jednotlivé expozice jsou originální a zasloužily by si nějaké ocenění.
O dvě hodiny později se pak dole ve Výstavní síni konala vernisáž výstavy plastik Karla Bureše, na které byl opět po dvou letech pro veřejnost zpřístupněn Unzeitigův "chodící"  betlém, českotřebovská zvláštnost a zajímavost, zachráněná v devadesátých letech ředitelem městského muzea Jiřím Pištorou. Výstavy doporučuji k prohlídce, je k tomu i nyní v předvánoční době jistě dostatek příležitostí. Místo shonu se na výstavě dostanete do jiného světa, získáte prostor k předvánočnímu rozjímání.  Otevřeno je denně 9 - 12 a 14 v 17 hodin
Unzeitigům pohyblivý betlém byl postaven kolem roku 1920 pekařem Unzeitigem a postupně rozšiřován. Je tedy vlastně asi 100 let starý. Naposledy byl postaven ještě před zbouráním Unzeitigovy pekárny  na svém původním místě v roce 1976. Poté byl v bednách  přemísťován, ale začátkem devadesátých let se jej podařilo zachránit do sbírek zdejšího Městského muzea. Díky nadšencům spolupracujícím s tehdejším správcem  a později ředitelem muzea Jiřím Pištorou byl  opět sestaven a fungoval také jako výstavní exponát v depozitáři muzea v Borku. Veřejnosti byl ovšem přístupný jen  o Vánocích a pro značnou vzdálenost od města jej také mohlo spatřit jen minimum návštěvníků.  Potom se v roce 2012 díky nadšencům vrátil betlém do města. První prezentace tohoto unikátního betlému se uskutečnila v KC těsně před Vánoci 17. 12. 2012, když se ukázalo, že pro něho v nové budově Městského muzea v Klácelově ulici nebude prostor a betlém by ani nezapadal do scénáře muzejních expozic. Ředitel Kulturního centra doc. Mgr. František Preisler vyvinul velké úsilí, aby se podařilo tento unikátní betlém vystavovat v centru města. Podařilo se mu to také díky spolupracovníkům, synovci Ing. Zdeňku Preislerovi, který tento betlém  ve svých studentských letech opakovaně stavěl, a p. Vopařilovi.

Strojírenské firmy představují budoucnost regionu

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s Úřadem práce – kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí -Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání,  Vás zvou na Přehlídku strojírenských firem, která se bude konat dne 24.ledna 2019 od 8.00 – 17.00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.
 Přemýšlíte nad volbou technického oboru? Váháte jakou střední školu vybrat? Jaké uplatnění bude na trhu práce?
Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví  - PŘEHLÍDKA STROJÍRENSKÝCH FIREM
Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o možnostech uplatnění technických oborů na trhu práce. Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu, kteří Vám poskytnou informace o možnostech pracovního uplatnění. Pro zájemce budou poskytovány také informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.
Krajská hospodářská komora PK - Tel: 724613928  email: orlicko@khkpce.cz
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Ústí nad Orlicí  Telefon: 950 172 445, 950 172 449
 
Pozvánka na ples

pátek 15.února 2019 ve 20 hodin
Diskoples
1.FC Rejlov pořádá diskoples - sál VOŠ a SŠT Skalka Č. Třebová
K tanci a poslechu hraje DJ Jarda Brejl.  Vstupné - 175Kč.
Předprodej:   Restaurant Bohemia, tel.: 608 884 671
Losování velké tomboly - 1.cena : LED HD 32“ televizor. Srdečně zvou pořadatelé.


STAVBA DRUHÉ SILNIČNÍ PÁTEŘE VÝCHOD - ZÁPAD ZAHÁJENA

Den D hodina H nastaly v úterý 4. prosince 2018 ve 14 hodin. Tento den se zapíše do historie České republiky tak jako tak. V pozitivním smyslu bude vzpomínán jako den zahájení výstavby druhého navazujícího, ale prvního zahájeného úseku dálnice D35 spojujícího křižovatku u Opatovic nad Labem až do Mohelnice. V negativním smyslu jako vymodlený den, ke kterému vzhlížela krajská i místní samosprávy po několik volebních období jako na smilování, a který byl stále v nedohlednu. Poděkoval jsem za všechny své předchůdce, a to Roman Línek, Michala Rabase (který již 11 let není mezi námi), Ivo Toman, Radko Martínka a také jménem stávající krajské samosprávy. Všichni totiž ve funkci hejtmana Pardubický kraj usilovali o urychlenou výstavbu, což se podařilo skutečně až nyní. Tento druhý úsek Časy - Ostrov má být 15 km dlouhý a vyjde na necelé 4 miliardy korun. Cena byla vysoutěžena za 65 % původní předpokládané hodnoty. Nyní s napětím čekáme, jak dopadne hodnocení toho prvního úseku z Opatovic nad Labem po obec Časy. Nutně potřebujeme otevření obou úseků naráz, aby vozidla nesjížděla z dálnice u Opatovic, aby u Časů jela po dálnici do Ostrova, a pak opět na nižších třídách. Termín dokončení realizace stavby je v podzimních měsících 2022. Doufám, že vše bude včas! Obdobně se vyjádřil i pan primátor Pardubic Martin Charvát. FB Martin Netolický
 
Kraj zadal zakázku na silnici II/3015 správně, odvolání pomohlo

V souvislosti se zadáním zakázky na modernizaci silnic II/315 Choceň – Loučky byl Pardubickému kraji Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši necelých 87 milionů korun. Kraj neprodleně podal odvolání k Ministerstvu financí, které rozhodnutí o odvodu počátkem listopadu zrušilo a řízení zastavilo, čímž dalo za pravdu Pardubickému kraji, že tento požadavek je v rámci výběrového řízení zcela oprávněný.
„Podle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod mělo v rámci této zakázky na modernizaci silnice II/315 Choceň - Loučky dojít k uplatnění technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí, který byl v daném případě podle názoru kontrolního orgánu projevem skryté formy nepřípustné diskriminace uchazečů. S tímto názorem jsme samozřejmě nesouhlasili a podali jsme správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva financí, které v obdobné věci původně zastávalo shodné stanovisko,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Z naší strany se jednalo zcela nepochybně o požadavek oprávněný, jelikož je nutné ověřit schopnost dodavatele zajistit si obalovanou směs v dostatečné kvalitě, a proto jsme na tomto kritériu trvali. Nyní nám bylo dáno za pravdu, což je pro nás samozřejmě velmi dobrá zpráva, protože si zakládám na tom, aby nedocházelo k jakékoliv diskriminaci a znevýhodňování uchazečů.  Transparentnost totiž nesmí být pouze prázdným heslem,“ řekl hejtman Netolický.

Kraj podpoří televizní film o Josefu Váchalovi

Jednou z významných osobností, která žila a tvořila v našem kraji, je malíř a spisovatel Josef Váchal. Jeho muzeum v Litomyšli, takzvané Portmoneum, Pardubický kraj před několika lety koupil od rodiny jeho zachránce, Ladislava Horáčka. Nyní se rozhodli tvůrci z České televize Brno věnovat fenoménu Josefa Váchala televizní dokument. Ten bude vznikat v příštím roce podle scénáře a v režii Víta Zapletala.
„Rozhodli jsme se tento projekt podpořit částkou 200 tisíc korun. Díky tomu získáme práva na jeho nekomerční využití pro propagaci Pardubického kraje. Právě osoba podivína Josefa Váchala je totiž velmi zajímavá nejen pro naše, ale také pro zahraniční turisty, kteří do našeho kraje jezdí,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
V roce 2019 uplyne 50 let od smrti Josefa Váchala a Česká televize si chce připomenout toto výročí právě připravovaným dokumentem. Koncepce filmu počítá s tím, že k představení Váchalova umění využije i prvky animovaného filmu a grafických audiovizuálních technologií, na kterých bude autor spolupracovat s katedrou animovaného filmu FAMU. Film by se měl promítat také v Českých centrech v Evropě a v USA.Memorandum o spolupráci  kraje, Střední školy obchodu a služeb a Konzumu

Akce se uskuteční 5. prosince v prostorách Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Akce se zúčastní Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, Bohumil Bernášek, krajský radní odpovědný za školství,  Zuzana Pecháčková, ředitelka SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Miloslav Hlavsa, ředitel Konzumu obchodního družstva v Ústí nad Orlicí, Oldřich Jedlička, starosta Žamberka. Účelem výše uvedeného memoranda je propojení teoretické a praktické výuky žáků SŠ OŘS ve společnosti Konzum OD. Důležitým cílem je rovněž stabilizace obyvatel v regionu Orlickoústecka a snížení nezaměstnanosti. U výuky žáků využije SŠ OŘS prostory svých učeben a následný odborný výcvik se uskuteční v prodejnách a marketech společnosti Konzum OD, která poskytne plně moderně vybavené zařízení provozoven pod vedením zkušených odborníků.


Text memoranda na záchranu Larischovy vily míří do finále. Nyní je na tahu město

Před půl rokem projednala Rada Pardubického kraje návrh textu „Deklarace o spolupráci na společném záměru“, týkající se obnovy kulturní památky Larischovy vily v Pardubicích. Její signatáři, kterým jsou Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Ministerstvo kultury České republiky a Československá obec legionářská, se podpisem zaváží ke spolupráci na zajištění finančních prostředků na obnovu objektu a dále ke zpracování a podání návrhu na jeho prohlášení národní kulturní památkou.
„Deklaraci jsme projednali s Ministerstvem kultury i Československou obcí legionářskou a nyní jednáme o finálním textu s posledním signatářem, kterým jsou Pardubice. Tam bude deklarace zastupitelstvem projednána na začátku příštího roku. Na závěr bude předložena i Zastupitelstvu Pardubického kraje. Chceme společně udělat všechno proto, aby byla tato památka nejen zachována, ale dostala se do stavu, který si zaslouží. Záchraně by mělo pomoci také prohlášení za národní kulturní památku, což by otevřelo možnost čerpat ve větší míře dotační prostředky státu,“ uvedl hejtman Martin Netolický a pokračoval: „Pro nás je důležité, že se podařilo otevřít zásadní diskusi nejen nad současným stavem památky, ale také řešením celého území včetně popraviště, kde město připravuje vlastní projekt. Na tyto účely má Pardubický kraj v návrhu rozpočtu na příští rok 5 milionů korun a na rok 2020 10 milionů korun,“ dodal hejtman.