Českotřebovský deník 348/2018 (7/12)
Předvánoční troubení v kostele sv. Jakuba - vynikající oživení Adventu

 • V pátek 7. prosince  podvečer byl v zaplněném kostele sv. Jakuba neobvyklý adventní koncert, na kterém vystoupili Trubači Zábřeh, posíleni trumpetistou Janem Fišerem. Hrálo se na lesnice (hned dvojího druhu B dur a Es dur) a v druhé části koncertu pak na lesní roky, sestavu trubačů a trubaček posílil v několika skladbách trumpetista Jan Fišer. Byl to koncert komentovaný, ve kterém se dobře podařilo hudebníkům získat kontakt s posluchači. Pro nás ne tak obvyklé hudební těleso prezentovalo skladbami ze svého repertoáru i s jejich účelem, předvedlo různé nástroje, barokní skladby byly střídány také moderními skladbami. Zajímavý koncert rušila snad jenom nízká teplota, snad i nižší, než byla právě venku. Proto jsem velmi rád, když jsem dozvěděl, že se v kostele počítá s vyhříváním lavic tak, jak je běžné i jinde. Vždyť právě  během zimní doby je pro pořádání koncertů v tak vynikajícím akustickém prostředí nejvíce času a příležitostí. Během adventní doby se zde ještě uskuteční v sobotu 15. prosince tradiční vystoupení Komorního orchestru Jaroslava Kociana a smíšeného pěveckého sboru Bendl, na kterém přednesou Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby.  (mm)

  Trubači Zábřeh - spolek, který vznikl v roce 2006, je členem Klubu trubačů ČMS. V roce 2014 pokřtili svoje první CD, vystupují na koncertech v různých městech zejména na Moravě.   Repertoár mají zaměřen nejen do staré lovecké hudby, skladeb z Hubertské mše, ale i do děl z pera současných autorů, jako je Ján Garláthy, Tomáš Kirschner či Jan Krchna z Jedlí. Nechybí ani  překvapení z jiných hudebních žánrů, k vystoupení si zvou svoje hosty.  vystupují nejen na vánočních koncertech, ale také na letních akcích pod širým nebem, často i společně s dalšími soubory. • Knihovny se budou více orientovat na virtuální služby

  Rada Pardubického kraje projednala závěrečnou zprávu o výsledku plnění Koncepce rozvoje knihoven.  Těch je v našem kraji celkem 421 a ročně mají přes milion návštěv čtenářů. Lidé si v nich průměrně půjčují 36 knih za rok, ale chodí tam i za informacemi, kulturou a za vzděláním. Cílem koncepce bylo definování podmínek pro služby knihoven v reálném i digitálním prostoru.
  Zásadním úkolem byla podpora stávajících a vznik nových služeb pro veřejnost tak, aby kdokoliv, bez ohledu na to, kde žije, měl z knihovny ve svém městě či obci přístup ke zdrojům informací a službám. Díky práci knihovníků ve 421 knihovnách na území kraje se většinu úkolů podařilo splnit,“ říká Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek investice a kulturu a dodává: „Od roku 2015 se navýšil příspěvek Pardubického kraje na výkon regionálních funkcí knihoven o dva miliony korun. Chceme tak podpořit zkvalitnění služeb a podmínek pro knihovny.
  Mezi další služby knihoven, které se podařilo v rámci plnění úkolů koncepce zavést, patří kupříkladu instalace biblioboxů, možnosti plateb terminálem, vzdálené přístupy pro čtenáře ke knižním databázím a další. Bylo zdigitalizováno více jak 63 tisíc stran regionálních dokumentů. Zvýšila se rovněž možnost přístupu k internetu pro návštěvníky.
   Roku 2015 Pardubický kraj jako první v České republice zahájil ve spolupráci s obcemi projekt sdružování finančních prostředků na nákup knih. Za čtyři roky sdružilo 300 obcí celkem tři miliony korun, za něž se nakoupilo přes šestnáct tisíc knih. Aktuálně je v Pardubickém kraji celkem 68 tisíc čtenářů knihoven a počet vypůjčených knih se vyšplhal téměř ke dvěma a půl milionům knih za rok.
  Doposud se však nedaří hlavně u malých knihoven splnit standard počtu studijních míst, což je ovlivněno umístěním knihoven a jejich mnohdy zastaralým vybavením. Problémem je nízký počet metodiků, kteří se o odborné vedení knihoven a dodržování standardů služeb v kraji starají a také věkové složení knihovníků a nedostatečná generační obměna,“ komentuje z jiného hlediska situaci knihoven Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích.
  V současné době byly zahájeny práce na tvorbě nové koncepce, jejímž cílem bude pokračovat v rozvoji služeb pro širokou veřejnost. „Knihovny se budou muset více orientovat na virtuální služby. Vedle toho budou uchovávat tradiční knihovní dokumenty a zlepšovat své vybavení. Měly by nabízet služby, informační zdroje a otevřený prostor pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj,“ uvádí Roman Línek. Tento cíl je dán postupnou přeměnou knihoven, které se již dnes stávají vzdělávacími, kulturními a komunitními centry svých obcí. Ročně pořádají knihovny v Pardubickém kraji více jak 2500 kulturních akcí, které navštíví až 180 tisíc lidí.

  Skutečský festival 2019 po pěti dnech hlásí první vyprodaný koncert

  Po pěti dnech předprodeje oznámili pořadatelé festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč první vyprodaný koncert. Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble zahrají před zaplněným sálem na samý závěr festivalu.
  Šestnáctý ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabízí od 17. 3. do 12. 5. 2019 celkem 14 koncertů a představení. K těm, o které je dle pořadatelů největší zájem, patří balet Labutí jezero, opera Kouzelná flétna opereta Noc v Benátkách nebo dva hudební projekty umístěné na zimní stadion: Fantasy filmová hudba s Filmharmonií, kterou řídí Chuhei Iwasaki a Muzikály z Broadwaye v podání Filharmonie Hradec Králové a Yvetty Blanarovičové.
  „Rychle se prodává také koncertní provedení francouzských šansonů, v němž se na jevišti potká orchestr Komorní filharmonie Pardubice a Chanson Trio Coucou s vynikající zpěvačkou Radkou Rubešovou. Ale jsou to i komorní koncerty, které táhnou svými tituly i slavnými jmény. Například v jednom z kostelů zazní Mozartova Malá noční hudba, v muzeu hudební produkci čteným slovem doplní Otakar Brousek ml., přivítáme vynikajícího instrumentalistu Jiřího Stivína či manžele Ardaševovi, kteří se ´utkají´ na dvou klavírech,“ uvedla k programu Lenka Frídlová z pořadatelského týmu.  
  Menší východočeské město tak dokazuje, že o klasickou hudbu a jí spřízněné žánry je stále zájem. Ročně festival navštíví čtyři až pět tisíc lidí. Podrobnosti k programu i k prodeji vstupenek jsou zveřejněny na stránkách festivalu hudebni.skutec.cz.


  Stavba nové nemocnice v Moravské Třebové začne již příští rok

  Moravská Třebová byla v pátek ráno dalším cílem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. S vedením, které se po podzimních volbách zcela obměnilo, řešil především projekt kraje na vybudování nové moderní nemocniční budovy, kterou by kraj chtěl začít stavět příští rok. Dalšími tématy byla doprava a školství.
  „V rámci nemocnice panovaly od 90. let složité majetkoprávní vztahy, které nás vedly k jednání s majiteli budov v areálu nemocnice. Bohužel nebylo možné najít shodu ve výši kupní ceny velmi zastaralých objektů, ke které bychom zcela jistě museli přičíst jejich rekonstrukci, a také stavbu výjezdové stanice naší záchranky či stravování. Po zvážení těchto argumentů jsme se tehdejším vedením města domluvili, že bude nejlepší postavit novou nemocnici následné péče. Město nám nabídlo pozemek pro stavbu ve veřejném zájmu a my připravujeme území po bývalém dětském pavilonu,“ řekl hejtman Martin Netolický zástupcům města. „Díky tomu, že se kraji po hospodářské stránce daří, postavíme moderní objekt s 90 lůžky následné péče, stanicí záchranné služby, rehabilitací a stravovacím provozem. Chci, aby byla celá stavba zahájena ještě v příštím roce,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že kraj před časem vysoutěžil projektanta celé stavby. „Jsem rád, že i současné vedené města, po změnách celý projekt podporuje, což je pro nás velmi důležité v momentě, kdy se jedná o jednu z největších investic ve městě z jiných než městských zdrojů za posledních 30 let,“ doplnil hejtman.
  Hejtman informoval zástupce města také o připravovaných projektech kraje v oblasti dopravní infrastruktury. „V rámci 70. výzvy IROP dokončujeme přípravy pro podání žádosti na rekonstrukci silnice směr Lanškroun. K tomu chceme pokračovat dalšími úseky v okolí Tatenice či Třebářova,“ řekl hejtman, který přislíbil jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o možnosti vybudovat v okolí silnice I/35 další protihlukové stěny.
  Posledním, avšak neméně významným tématem, bylo školství. Kromě Integrované střední školy kraj zřizuje ve městě také gymnázium. Právě v rámci gymnázia by mohlo v budoucnu vzniknout technické lyceum se zaměřením na letectví. „V tuto chvíli máme informaci, že o obor je po stránce informací od rodičů a potenciálních studentů zájem. Chceme však záměr podrobit další hlubší diskusi, ale věřím, že by technické lyceum mohlo gymnáziu a celému regionu pomoci,“ řekl hejtman. 

  Moderní rehabilitační bazén již v plném provozu slouží v Brandýse nad Orlicí

  V podzimních měsících oslavil Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 120 let svého fungování a s koncem roku byl oficiálně do provozu uveden nový rehabilitační bazén za 28 milionů korun. Kraj tak po lehárnách v Jevíčku dokončil další velmi důležitý projekt v rámci rehabilitačních služeb v regionu.
  „O potřebě modernizovat rehabilitační bazén jsme s paní ředitelkou hovořili ještě v době, kdy jsem působil jako krajský radní pro zdravotnictví, to se psal rok 2011. Bohužel dlouho nebylo možné najít na tuto rozsáhlou modernizace finanční prostředky. To se nám nakonec podařilo a předpokládanou hodnotu celé stavby ve výši přesahující 35 milionů korun jsme po soutěži včetně následných víceprací srazili na 28 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že starý bazén rehabilitačního ústavu byl vybudován v 60. letech minulého století. „Vzhledem k době, kdy byl stavěn a tehdejším hygienickým normám již bazén neodpovídal jak po této stránce, tak co se týká kapacity pacientů a úpravě a údržbě vody. Vzhledem k tomu, že rehabilitační ústav nadále zvyšoval svoji kvalitu, bylo nutné mu pomoci i tímto způsobem a vybudovat bazén odpovídající potřebám našeho století,“ doplnil k modernizaci bazénu hejtman Netolický.
  Nejedná se však o jedinou investici kraje v areálu. „Na tuto investici plynule navazuje další právě dokončená rekonstrukce vodoléčby, jejíž stavební část vychází na necelých šest milionů korun plus další neméně nákladné přístrojové vybavení. Co je důležité zmínit je, že z velké části tuto investici financuje ze svého rozpočtu sám rehabilitační ústav díky jeho dobrému hospodaření. Od ledna tak zde pacienti jistě ocení nejen komfortní bazén, ale i zbrusu nový úsek vodoléčby.  Jsem tedy moc rád, že se nám zde takto společné daří vedle  profesionální péče neustále zlepšovat také úroveň vybavení a tím pak i celkovou kvalitu poskytované péče,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
  Zkušenosti s prací rehabilitačního ústavu má kromě celé řady pacientů z, ale i mimo region také krajská radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová, která si na počátku letošního roku přivodila zranění nohy. „V tuto chvíli se jedná o špičkově vybavené a zajištěné rehabilitační pracoviště s jednoznačným krajským přesahem a chválu jak na zázemí, tak samozřejmě personál slýcháme ze všech stran. Osobně jsem se mohla přesvědčit, jak šikovní lidé v tomto milém prostředí pracují a i díky nim jsem se mohla relativně rychle vrátit do běžného života,“ řekla radní Hana Štěpánová.
  Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí vznikl v roce 1898. V současné době je akreditovaným zdravotnickým zařízením s certifikátem uděleným Spojenou akreditační komisí ČR. Kapacita ústavu je 220 lůžek včetně nadstandardně vybavených bezbariérových pokojů. V rehabilitačním ústavu provádí rehabilitaci pacientů především s onemocněním pohybového ústrojí - po operacích a úrazech pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému a také nemocné s bolestmi páteře a kloubů.

  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí Smetanova 838
  předpokládá přijmout ve školním roce 2019/2020 
  60 uchazečů denního studia 4letého oboru PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03
  30  uchazečů denního studia 4letého oboru  Sociální činnost 75-41-M/01
  otevřen 3letý obor VOŠ  Diplomovaná sestra 53-41-N/11
  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 12. 01. 2019 08:00 – 12:00 hodin (sobota)
  Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv.    www.szsuo.cz

  Stanice záchranky na Seči a opravy silnic za půl miliardy

  Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický pokračuje v návštěvách měst a obcí v regionu. Ve čtvrtek ráno jednal se starostou Seče Marcelem Vojtěchem, který po říjnových volbách obhájil svoji pozici ve vedení města, které je mimo jiné známé díky turisty hojně vyhledávané přehradě. Kraj již delší dobu jedná o výstavbě výjezdové stanice záchranné služby v areálu profesionálních hasičů. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být stavba zahájena na jaře 2020.
  „Dlouhodobě jsme zvažovali dvě varianty pro umístění výjezdové stanice. Tou první byla úprava prostor v areálu, kde sídlí profesionální jednotka hasičů. Tou druhou byla výstavba samostatné budovy na pozemku města. Po řadě jednání mezi profesionálními hasiči, naší záchrankou a městem jsme se dohodli na nejlogičtější variantě, kterou je sídlo v areálu hasičů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nejpozději počátkem roku bude krajské radě předložen investiční záměr, jehož předpokládaná hodnota je 21 milionů korun.
  Region si zaslouží moderní silnice
  Jedním z problémů celého regionu v okolí Seče je stav silnic nižších tříd. Pardubický kraj proto v rámci Integrovaného regionálního operačního programu připravuje hned několik projektů, které mají mikroregionu zajistit moderní komunikace. „V rámci 70. výzvy IROP připravujeme několikaetapový projekt modernizace silnice od hranice kraje u Třemošnice přes Seč, Vršov, Horní Bradlo až do Trhové Kamenice. V souhrnu se jedná o projekty za půl miliardy korun. Vzhledem k důležitosti staveb osobně dohlížím na průběh příprav, protože chceme být ve výsledku maximálně úspěšní v čerpání fondů,“ sdělil hejtman Netolický.