Českotřebovský deník 353/2018 (12/12)
Město Česká Třebová získalo dotaci na vybudování přístupových bodů wifi

Více informací o této dotaci a způsobu jejího využití bude podáno na schůzce pracovní skupiny pro informační technologie v pondělí 17. prosince 2018. Cílem tohoto  projektu WiFi4EU je zajistit, aby měli místní občané i návštěvníci ve veřejných prostranstvích v EU – v parcích, na náměstích, ve veřejných budovách, knihovnách či zdravotních střediscích –  přístup k bezplatnému wi-fi připojení. Obce si budou moci nechat nainstalovat wi-fi hotspoty na základě poukázky od EU. Pro tento účel město získalo poukázku v hodnotě 15 000 EUR, tedy necelých 400 000 Kč..
Město jako příjemce poukázky v uvedené ceně musí zajistit, že instalace bude dokončena a wi-fi hotspoty budou zprovozněny do 18 měsíců. Musí tedy vytvořit projekt a vybrat společnost, která zajistí instalaci wi-fi zařízení. Získaná "poukázka WiFi4EU" se vztahuje na nákup zařízení a náklady na instalaci wi-fi hotspotů splňujících požadavky, které budou uvedeny ve výzvě a v grantové dohodě, jež bude s vybranými obcemi uzavřena. Vybrané obce budou odpovědné za úhradu samotného internetového připojení (smlouvu na internetové připojení), údržbu a provoz zařízení po dobu nejméně 3 let.  Poukázku WiFi4EU lze využít i k částečnému financování projektu vyšší hodnoty.
Bezdrátová síť Wi-Fi by měla být schopna zajistit vysoce kvalitní připojení k internetu. Obce by měly využít nabídku s nejlepším pokrytím v dané oblasti, která rozhodně nabízí rychlost alespoň 30 Mb/s. Rychlost sítě páteřního propojení by se také měla přinejmenším vyrovnat připojení, které obec používá pro své interní potřeby. Komise bude kvalitu připojení všech hotspotů WiFi4EU dálkově sledovat. Je možné instalovat připojení v několika centrech místního veřejného života, a to buď jakožto jedinou síť  nebo několik sítí. Pokud náklady na zařízení a instalaci překročí hodnotu poukázky, dodatečné náklady musí uhradit obec nebo musí být uhrazeny z jiných státních/regionálních zdrojů financování.
Vice viz https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-otazky-odpovedi
 
Mistrovství České republiky oboru truhlář na VOŠ a SŠ technické

Dne 12. 12. se uskutečnilo na Vyšší odborné škole a Střední škole technické regionální kolo soutěže Mistrovství České republiky oboru truhlář pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Do soutěže se přihlásilo celkem sedm škol z obou krajů. Zadání soutěžního výrobku bylo předem známé všem zúčastněným, včetně časového limitu na zhotovení a podmínek výroby. Během čtyř hodin měli žáci za úkol vyrobit celodřevěný adventní svícen dle výkresové dokumentace. Na průběh soutěže dohlížela tříčlenná komise. Hodnotila se rozměrová přesnost, provedení konstrukčních spojů a celkový vzhled výrobku.
V celkovém pořadí se na třetí pozici umístil Ondřej Chadima z VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, na druhém místě skončil Jan Brandejs ze SŠ obchodu a Řemesel Žamberk a vítězem soutěže se stal Tomáš Klaban ze SŠ gastronomie a služeb Nová paka. První dvojice postupuje do celostátního kola, které se odehraje koncem února příštího roku na výstavišti v Brně.
Děkujeme zúčastněným za příjemnou soutěživou atmosféru a všem vítězům gratulujeme. VOŠ SŠT Česká Třebová
 
AUTOSTOPEM PO VÝCHODNÍ
MAKEDONII, 
OPOMÍJENÁ VÝCHODNÍ
MAKEDONIE 

  V sobotu 19. 1. 2019 v 16 hodin srdečně zveme širokou veřejnost na Cestománii po východní Makedonii na adrese, Smetanova 1450, Česka Třebová, ve sborovém domě Církve adventistů sedmého dne. Během besedy s promítáním procestujeme východní Makedonii, která neprávem patří mezi nepříliš navštěvované části Balkánu. Spatříme majestátní hory, půvabné kaňony i skalní útvary, rozvaliny antických měst, půvabné vesničky s postupně zanikající lidovou architekturou, středověké kláštery a kostely nezřídka zdobené rozsáhlými soubory fresek. Prohlédneme si několik měst, včetně starobylého Kratova, které ve středověku bohatlo díky těžbě zlata a kde se dodnes dochovalo několik malebných mostů. Neopomineme ani metropoli Skopje s pamětihodnostmi i novodobou, značně megalomanskou architekturou. Vystoupáme také na horu Kokinu, kde v dávných dobách fungovala obdivuhodná observatoř. Povíme si mnohé ze života místních obyvatel.  Mluveným slovem provází cestovatel, dobrodruh a etnolog Mgr. Libor Drahoňovský.
 
Jedním z krajských talentů i absolventka umprumky!

Dvanáctý prosincový den hostil sál Krajského úřadu Pardubického kraje, pojmenovaný po legendárním letci Janu Kašparovi, každoroční vyhlašování soutěže Mladý talent.  Za účasti radních Bohumila Bernáška a Hany Štěpánové a vedoucího odboru školství Martina Kisse byly předány úspěšným žákům základních i středních škol pamětní listy a diplomy. „Stejně jako loni i letos pocházejí z naší školy a stejně jako loni je i tentokrát vytvořila studentka oboru grafický design Monika Csaszárová,“ zmiňuje zajímavou skutečnost ředitel SŠUP Zdeněk Salinger, který se středečního více jak dvouhodinového ceremoniálu zúčastnil. A měl k tomu pádný důvod, protože jednou z nositelek ocenění je úspěšná studentka, nyní již absolventka ústecké umprumky Petra Nováková. Aktuálně studentka Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové patřila mezi nejvýraznější tváře SŠUP posledních let. Svoji dnes již bývalou školu reprezentovala na řadě soutěží, premiérový úspěch na mezinárodní Módne línii mladých v Prešově zaznamenala již v prvním ročníku a navázala na něj dalšími výbornými výsledky včetně prvního místa či speciálního ocenění primátorky Prešova.
Vysokou kvalitu tvorby potvrdila Petra Nováková rovněž svou maturitní prací – její oděvní kolekce se dostala do výběrového katalogu prestižního Studentského designu. Ocenění Mladý talent Pardubického kraje je tak pomyslnou tečkou za úspěšným středoškolským studiem mladé návrhářky. Foto: Zdeněk Salinger

Vyhlášeno celostátní hodnocení  soutěže "Firma roku" a "Živnostník roku"

Vodafone Firma roku 2018
1. místo Retigo, s.r.o. – výroba gastronomického zařízení (Rožnov pod Radhoštěm)
2. místo Workswell s.r.o. – vývoj a výroba termovizních systémů (Praha 13)
3. místo OLTIS Group a.s. – integrace informačních systémů (Olomouc)

Česká spořitelna Živnostník roku 2018
1. místo Kristina Tomandlová – výroba profesních oděvů pro hotely a wellness (Karlovy Vary)
2. místo Jiří Ďuriš – designové pohřební předměty (Olomouc)
3. místo Pavla Soletka Krátká – psaní a tvorba originálních knih pro děti i dospělé (Lety)

Vodafone Odpovědná firma roku 2018
1. místo Colognia Press a.s. – moderní tiskárna (Kolín)

Česká spořitelna Nejlepší Startup 2018
1. místo Retino.cz s.r.o. – správa reklamací a vratek (Praha 10)

Jak dopadlo hodnocení v našem Pardubickém kraji

Vodafone Firma roku 2018 Pardubického kraje
1. místo Isolit-Bravo spol. s r.o. 2. místo STAPRO s.r.o. 3. místo PHATEC s.r.o.
Odpovědná firma roku Pardubického kraje 2018 
Isolit-Bravo spol. s.r.o.,
Česká spořitelna Živnostník roku 2018 Pardubického kraje
1. místo Josef Fidler  2. místo Jana Novotná (Slatiňany) 3. místo Jana Novotná (Ústí nad Orlicí)

Smetanova Litomyšl byla letos s mnoha směrech rekordní

„Letošní ročník festivalu byl nejen jubilejní, ale také v mnoha ohledech rekordní. Celkem se uskutečnilo 41 hlavních pořadů a 111 doprovodných, což je v obou případech rekord. Ač se to může zdát neuvěřitelné, tak v průběhu 24 festivalových dní vystoupilo přes 3300 účinkujících. Potěšující je také dlouhodobě stabilní návštěvnost, která se letos pohybovala na necelých 97 procentech obsazenosti,“ uvedl hejtman a předseda správní rady Martin Netolický, který s dalšími členy správní rady diskutoval také o konkrétních programových plánech festivalu pro příští roky. „Osobně jsem přesvědčený, že festivalový program musí být co nejsrozumitelnější nejen pro fajnšmekry, ale také pro širší veřejnost. Vítám proto různé doprovodné aktivity, které se každý rok do programu zařazují,“ řekl hejtman Netolický, který se také zajímal o investice do litomyšlského zámku a zmínil také plánovanou investici do modernizace silnice II/358.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvýznamnější hudební festival v regionu, je součástí dokumentu Tvář Pardubického kraje. „V minulosti nebyla situace ohledně financování festivalu jednoduchá, jelikož nebylo jasné, jakou částku festival získá nejen dlouhodobě, ale ani z roku na rok, a proto jsme navýšili krajský příspěvek na částku 1,65 milionu korun, což dokládá, že festival je pro nás velmi významnou akcí a vrcholem kulturní sezony v kraji. V letošním mimořádném roce byla krajská podpora nastavena na 2,5 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Festival láká nejen obyvatele Pardubického kraje, ale také celé republiky či zahraničí, což potvrzuje ředitel festivalu Jan Pikna „Z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat, víme, že 30 procent návštěvníků pochází přímo z Litomyšle a dalších 30 procent z ostatních částí kraje. Přibližně pět procent pak představují zahraniční návštěvníci,“ upřesnil prezident festivalu Jan Pikna, který avizoval také jisté změny v rámci doprodeje volných vstupenek přímo v den festivalu. „V tuto chvíli zvažujeme možnosti, jak doobsadit volná místa, která se nám uvolní několik málo hodin před zahájením koncertu například od sponzorů, kteří je neuplatní. Tyto vstupenky bychom pak za zvýhodněnou cenu rádi nabídli k prodeji,“ dodal Pikna.
 
Školení pro starosty v režii Pardubického kraje budou pokračovat

Pro letošní rok skončila série školení pro starosty, které pořádá Pardubický kraj, zcela zaplněným sálem na přednášce Starosta obce – jak nebýt ohrožený druh Jany Zwyrtek Hamplové. S touto podporou vzdělávání starostů, kterou před dvěma lety iniciovala radní Hana Štěpánová, chce Pardubický kraj pokračovat i v příštím roce.
„Sama jsem přišla z prostředí starostů. Vím, že je nezbytné stále aktualizovat své znalosti z  práva a ze záležitostí kolem měst a obcí. Často jsem se setkávala se svými kolegyněmi a kolegy a viděla jsem, že někteří, zejména z malých obcí, na školení nejezdí. Je to především z úsporných důvodů, protože jsou velmi drahá. Uvědomovala jsem si, že i oni  potřebují informace, tak aby vše probíhalo hladce a správně s ohledem na legislativu samosprávy,“ vysvětluje radní Hana Štěpánová.
Pardubický kraj vyčlenil na vzdělávání starostů ve svém rozpočtu půl milionu korun ročně. „Školíme každý rok 3-4 témata, každé na čtyřech místech v kraji, aby si starostové mohli vybrat, který termín a které místo se jim hodí.