Českotřebovský deník 358/2018 (17/12)
Historický kontrakt v CZ LOKO - modernizace 50 lokomotiv pro ČD Cargo

Pro společnost CZ LOKO jde o největší kontrakt v historii. Společně s Bombardierem modernizuje pro ČD Cargo až 50 lokomotiv řady 7432 a vybaví je systémem ETCS. CZ LOKO  uspělo v jednom z největších tendrů na obnovu lokomotivního parku největšího českého železničního dopravce.. celková hodnota zakázky je 2,087 miliardy Kč a ČD Cargo chce část spolufinancovat z evropských zdrojů. Průměrná cena modernizované lokomotivy včetně ETCS vychází na 41, 75 milionu korun, samotné ETCS na 7,5 mil. Kč.
Poznámka: ETCS European Train Control System) je zkratka pro evropský vlakový zabezpečovací systém. Je jednou ze součástí ERTMS.. Měl by postupně nahradit cca 20 různých národních systémů vlakových zabezpečovačů a tak umožnit vedení vlaků po celém území Evropy bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích, popřípadě bez nutnosti vybavení hnacích vozidel různými národními systémy. Počítá se s jeho rozšířením především na vysokorychlostních tratích a tranzitních koridorech, do budoucna by měl nahradit všechny stávající národní systémy. Od roku 2000 se tento systém zkouší na vybraných úsecích německých, rakouských a švýcarských drah, postupně se přidávají další státy.  
První modernizovaný stroj bude k dispozici v květnu 2019. ten podstoupí zkušební provoz s vyhodnocením. Na to naváže seriová výroba s dodávkami až do roku 2022. státní dopravce řeší stejný problém jako privátní firmy, musí se vypořádat s letitým dnes už technicky zastaralým parkem lokomotiv.  Komplexní modernizace je efektivním a ekonomickým řešením. Asi z 90% půjde o nové vozidlo, odpovídající evropským normám TSI. Je přitom řádově o třetinu lacinější než kdyby se kupovala nová lokomotiva téže řady.
Transakce pro CZ LOKO již byla schválena i dozorčí radou ČD Cargo. Lokomotivy řady 742 pocházejí z 80. let minulého století a jejich provoz je proti novým nebo nově rekonstruovaným mnohem nákladnější a roste jejich poruchovost,  jejich staré motory mají velkou spotřebu oleje. ČD Cargo tak musí držet vyšší procento provozních záloh. (CZLOKO)
Fotografie: Lokomotiva 742382 před modernizací
 
Bendl  vystoupil na adventním koncertu v Brandýse nad Orlicí 

Ve čtvrtek 13. prosince zavítal českotřebovský sbor Bendl na pozvání místního Žerotínu do Brandýsa nad Orlicí. Oba sbory zde vystoupily na adventním koncertě v evangelickém kostele. V první části koncertu vystoupil domácí Žerotín pod vedením sbormistra Františka Mikeše a předvedl zejména skladby z duchovního repertóáru doplněné o pásmo spirituálů Když Betlém nespí v úpravě Davida Lukáše, tentokráte s kytarovým doprovodem. V druhé části nastoupil Bendl pod vedením Josefa Menšíka a zazpíval výběr z duchovního a vánočního repertoáru s klavírním doprovodem Blanky Poukarové. V závěru zazněly společné skladby Slovácká koleda a Gabrielův hoboj Ennia Morricone. Bendl si vystoupení v Brandýse opravdu užil, a to nejen díky příjemné atmosféře v diváky zaplněném kostele s výbornou akustikou. Pokojová teplota ve vytápěných prostorách kostela dovolila oběma sborům odložit kabáty a čepice a zpívat v koncertních šatech, což v kostelech nebývá časté, obzvláště v zimním období. Po koncertě, jak je v Brandýse milým zvykem, následovalo sladkoslané pohoštění s večeří v nedaleké jídelně, kde si všichni s doprovodem houslí, kytary a harmoniky ještě společně zazpívali.
Pro Bendl to byl již 9. koncert v této sezóně. Koncertu v Brandýse předcházelo provedení Rybovy české mše vánoční pod vedením Dany Ludvíčkové ve Svitavách během druhého adventního víkend. Osvědčené a tradiční koncertní provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v sobotu 15. prosince zcela zaplnilo českotřebovský kostel sv. Jakuba. Provedení "Rybovky" bylo tradičně ve spolupráci Bendla s Komorním orchestrem Jaroslava Kociána pod vedením Bohuslava Mimry a s tradičními sólisty Janou Ženkovou, Magdalénou Peterkovou ml. a Františky Mikešem a Čechem. Kdo nestihl koncert, bude mít možnost jako každý rok slyšet Českou mši vánoční při půlnoční mši na Štědrý den v kostele sv. Jakuba.
Pěvecký sbor Bendl přeje všem klidné prožití vánočních svátků a úspěšný a zdravý rok 2019. Fotografie z Brandýsa:

Pardubický kraj ocenil talentované žáky základních a středních škol               

Ocenění za skvělé výsledky ze soutěží převzali ve středu 12. prosince nadaní žáci z rukou radních Bohumila Bernáška a Hany Štěpánové v sále Jana Kašpara na Krajském úřadu při příležitosti udělování cen Mladý talent Pardubického kraje. Pamětní list a odměnu ve formě peněžní poukázky si za své úspěchy odneslo 33 žáků a studentů.
„Bylo mi potěšením přivítat elitu našich škol, která je příkladem dalším žákům a studentům. Chtěl bych jim poděkovat za vzornou reprezentaci kraje. Na jejich úspěchu ale mají zásluhu také jejich pedagogové, ředitelé škol, trenéři a v neposlední řadě i rodiče. Všichni si zaslouží velký dík a uznání,“ řekl Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.
Ocenění Mladý talent Pardubického vyhlašuje odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje, který tímto způsobem podporuje  nadané žáky.  Ceny získávají žáci, kteří dosáhli vynikajících umístění v celostátních a mezinárodních odborných soutěžích, pracovali na úspěšných vědeckých projektech nebo dosáhli výrazného úspěchu v některé sportovní disciplíně. Návrhy na udělení cen předkládají Krajskému úřadu jednotlivé školy.  
 „O budoucnost našeho kraje je díky talentovaným dětem postaráno. Děkuji jim za píli a disciplinovanost, kterou na dosažení úspěchů vynaložili,“ řekla radní Hana Štěpánová, odpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.   


Pomoc malým zakarpatským nemocnicím
ve spolupráci s Pardubickým krajem pokračuje

Koncem letošního roku mohla Oblastní charita Pardubice díky podpoře Pardubického kraje doručit na Zakarpatí další materiální pomoc nemocnicím v Tjačivu a Neresnytsi. Od začátku roku Oblastní charita dovezla do těchto nemocnic na Zakarpatské Ukrajině již více než 20 malých nákladních aut pomoci, obsahující zdravotnické potřeby, povlečení, ručníky, jednorázové pleny a  kompenzační pomůcky.
Díky radním Pavlu Šotolovi a Ladislavu Valtrovi, kteří uspořádali materiální sbírku mezi zaměstnanci Pardubického kraje, získala Charita pro tyto účely množství ručníků a povlečení. Zprostředkovali také dar od příspěvkových organizací Pardubického kraje, kde byly zdravotnické přístroje, polohovací postele, zdravotnické oblečení pro nemocniční personál a ložní povlečení.  Pomoc byla předána přímo potřebným prostřednictvím pana Vasyla Dzhuhana, podnikatele na Pardubicku a rodáka z této oblasti.
Sbírka na pomoc této malým nemocnicím na Zakarpatí je kontinuální a Oblastní charita Pardubice ráda dodá další případné materiální dary potřebným. Pro malé zakarpatské nemocnice uvítá zejména ložní povlečení a ručníky, úklidovou a desinfekční chemii, jednorázové pleny pro dospělé, stomické pomůcky, hygienické potřeby a prací prášky. Poděkování patří všem dárcům i organizátorům.