Českotřebovský deník 361/2018 (20/12)
AKCE POŘÁDANÉ V LEDNU 2019 V EKOCENTRU PODORLICKO V ČESKÉ TŘEBOVÉ:

SKOTSKO - přednáška fotografa Ondřeje Kováře - úterý 15.1. od 18,00  Vstupné dobrovolné.         

Valná hromada spolku gymnázia Česká Třebová

Valná hromada se bude konat ve čtvrtek 21. února v 17 hodin v učebně biologie v přízemí budovy školy.  Na programu schůze bude mimo zprávy o činnosti a zprávy pokladní také volba předsednictva spolku na další období a návrh plánu činnosti  na rok 2019, který je významným rokem gymnázia. ve dnech 14. a 15. června se budou konat oslavy 110. výročí založení školy.
 
Úmrtí

Jan Dlouhý nar. 1954 Rybník
Jiří Balcar  nar. 1946 Česká Třebová
Ludmila Klewarová, roz. Cinková, nar. 1934 Česká Třebová
Karel Honl  nar. 1945 Česká Třebová
Vlasta Zetková nar. 1940  Česká Třebová
Vlasta Mrkosová  nar.  1934  Česká Třebová
Marie Šimková nar. 1937  Česká Třebová
Zdeňka Kozáková  nar.  1934 Česká Třebová
Štěpán Ginzl  nar.  1931  Česká Třebová
Jan Hruška  nar. 1941 Česká Třebová
Božena Pecháčková nar. 1928 Rybník
Jaroslav Plíva nar. 1942 Česká Třebová
Eduard Opletal nar.  1946  Česká Třebová   Čest jejich památce !

Skautské středisko ,,Javor" Česká Třebová

pořádá ve spolupráci s Městským muzeem
výstavu ke 100 letům skautingu v České Třebové.
Pro zdokumentování skautingu v našem městě a doplnění materiálů
na výstavu žádáme všechny skauty, skautky a občany,
aby pro tuto příležitost zapůjčili materiály týkající se skautování v České Třebové.
kontakt Oldřich Pešina, e-mail olda.p@centrum.cz, tel. 721585783
 
Program RC ROSA v lednu 2019
7/1 8:30        
8/1 8:30 – 12:00    
 
10/1 17:30    
 
15/1 16:00    
 
16/1 9:00      
29/1 17:00    
OTVÍRÁME v novém roce
a poté každých 14 dní bude v Rose „Laktační poradenství“ – možnost
si popovídat s akreditovanou laktační poradkyní Bc. Lenkou Jasanskou
Klub pro těhotné ženy s předporodní přípravou, s Bc. Lenkou Jasanskou,
lekce 50 Kč „Být fit v těhotenství a připravena k porodu.“
Malování na textil, přijďte si vyrobit módní originál pro sebe nebo své blízké, lektor Monika Kaplanová,
přihlášení tel. č. 737 901 339 nebo kaplanovamoni@seznam.cz, vstupné 130 Kč
Ekologie a ekonomika domácnosti beseda se Šárkou Březinovou
Dílna pro dospělé tvoření pro radost, vstupné 50 Kč
Homeopatie v péči o rodinu Lektorka MUDr. Věra Franková

 


Lidé, kteří znají fakta mají zcela jiné názory
než ti, kteří se o chod společnosti (nebo města) nezajímají 

Tato pravda platí také v komunální politice. Evidentní je, že k získání informací napomůže větší transparentnost rozhodování  v rámci společnosti a také v rámci města. V rámci státu se na zajištění dostatečné informovanosti podílí řada subjektů a lze tedy říci, že si může občan vybírat, který informační zdroj  použije. Jinak tomu je na úrovni města či obce, kde se může stát, že bude převažovat pouze  jednosměrná informovanost. Někdy je upravená tak, že se sdělují jen fakta, která se hodí a vyhovují. 
Můžeme to vztáhnout i na poměry v našem městě a zamyslet se nad tím, proč situace dospěla k tomu, že si radnice sama média platí a současně určuje i to, o čem mají být informace podány a případně i jakým způsobem. Jde o jednostranný z venku jen těžko regulovatelný tok informací, který v rozměru města či obce nemůže být často nijak kompenzovaný.  Nechci být nijak adresný, ale na vlastní kůži jsem v řadě případů zažil nařknutí z nepravdivých zpráv, aby se pak ukázalo, že šlo jen o zprávy, které se do oficiální politiky vedení města nehodily a které byly rychle a někdy až později potvrzeny. Skutečné detailní informace se nezískávaly vždy zcela snadno, byly často pouze komentované, sdělené ve stručnosti a tedy ne zcela přesně. Mohlo se stát i to, že některý nepřehledně uložený text nebyl nalezen a pak ani zmíněn. A tak teprve nyní získávám přístup k informacím, o kterých věděli dříve jen někteří zasvěcení a jejich zveřejnění nebylo žádoucí. A přitom muselo být jasné, že se nakonec na světlo dostanou.
Jak toto napravit?  Jedinou možností je co nejvíce otevřít přístup veřejnosti k informacím, nic nezatajovat. Dejme si takové předsevzetí do nového roku. První náznaky změny se již staly. Město řeší instalaci elektronického hlasování, kde budou zveřejněné výstupy, bude možné kontrolovat práci zastupitelů. Je třeba vyřešit co nejotevřenější dálkový přístup k informacím. Aby nebylo nutné chodit po kancelářích a obtěžovat, vytrhovat pracující úředníky z jejich činnosti a ptát se, co že to bylo v (nezveřejněné) příloze toho či onoho usnesení. Zpracovat nejen tabulku s rozvahou městského rozpočtu, ale také veřejně a trvale přístupný komentář, ze kterého se pozná,  jak byl sestaven rozpočet toho kterého roku a co přesně obsahoval, na který účel byly rozpočtované částky využity.  Aby bylo po několika kliknutích k nalezení i aktuální plnění rozpočtových kapitol a položek, stav zadaných veřejných zakázek, úplný přehled poskytnutých dotací (ale i žádostí, které byly odmítnuty), aby bylo plné fulltextové vyhledávání v uložených dokumentech, aby dokumenty z elektronické úřední desky nemizely po termínu, ale zůstávaly v přístupném archivu. Počet lidí, které využívají internet pro svoji informovanost, každým rokem vzrůstá a s tím také schopnost veřejnosti informovat se přímo v dokumentech města.  Takto informovaná veřejnost již nebude závislá na tom, jak a co jí předloží redaktoři městem placených médií.  Přesně informovaný občan si již udělá svůj názor sám.
Milan Mikolecký