Českotřebovský deník 366/2018 (27/12)
Českotřebovský zpravodaj vystupuje do 50. ročníku.
Vychází lednové číslo časopisu

 • V pátek 28. prosince , v jeden z posledních pracovních dnů v tomto roce 2018  vychází lednové číslo Českotřebovského zpravodaje, kterým se zahajuje jeho jubilejní 50. ročník  2019. V jeho obsahu najdete  opět úvodník Karla Kubišty,  souhrn informací z dění na českotřebovské radnici, kde již odstartovaly změny pro nové volební období.   Nové složení mají komise rady města, bylo odsouhlaseno složení osadních výborů, byla přijata první usnesení. Těm nejzajímavějším se věnujeme, necitujeme však např. nudnou vyhlášku o vyhlášení nočního klidu, která vlastně jen zavádí výjimky pro akce "přes večerku" v novém roce 2019.  Zato se píše o tom, jaké jsou hlavní změny rozpočtu města nebo proč se i letos nevyhneme rozpočtovému provizóriu. Vysvětluje se,  jaký bude další postup při řešení problémů spojených s ukončením činnosti dosavadního nájemce městského krematoria, díky které budeme mít nakonec městskou pohřební službu. Jde jen o to, zda tato změna nastane již od 1. dubna nebo až ke konci roku.  A když už jsme u krematoria, tak  se také píše o nedávném požáru, který se stal 17. prosince po osmé hodině ranní.
 • Lednové číslo přináší novoroční rozhovor se starostkou města Magdalénou Peterkovou, rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje,  věnujeme se mimořádnému historicky  v dějinách města dosud nezaznamenanému 105tiletému jubileu paní Anny Vydrové, které přišla gratulovat nejen  delegace z českotřebovské radnice, ale také Martin Netolický a  dlouhá řada dalších osobností města. Paní Anna Vydrová byla o svých narozeninách ve slušné kondici a všechno dobře zvládla, jistě i díky rodině své dcery Marty Demelové. Na stránkách lednového vydání najdeme další informace o dění ve městě, o početných adventních akcích.- Téměř tři stránky jsou věnovány ohlédnutí za právě uplynulým rokem 2018, v  kalendáriu se věnujeme nejen jubilantům měsíce, ale také se zpožděním připomínáme 75. narozeniny Saši Gregara, připomínáme 10 let od znovuotevření galerie Ještě Karla Šillera i to, že právě letos uplyne 10 let od Karlovy tragické smrti v roce 2009.
 • Lednové číslo Českotřebovského zpravodaje také uvádí nový seriál pro rok 2019 - "Hledání ztraceného času s Českotřebovským zpravodajem", který bude jakousi procházkou  50 vydávanými ročníky tohoto časopisu. Zajímavostí pro Třebováky jistě bude i článek o tom, že nové dílo - ocelová socha sv. Václava pro obec Libchavy vznikla v kovárně Františka Bečky na Lhotce v České Třebové, necelý rok po ukování sochy sv. Prokopa pro Dlouhou Třebovou. Věnujeme vzpomínku také těm, kteří odešli z našich řad, v našem případě cyklistický nadšenec Jiří Halamka ale také osobnost regionu - malíř betlémů a amatérský herec Jiří Knapovský.
 • Lednové číslo obsahuje také pozvánky na kulturní akce a to nejen v obvyklém rozměru, ale také mnohem podrobnější pozvánky a rozhovory na koncert KPH Soni Červené a klavíristy Karla Košárka a také na výstavu Lukáše Rufera ELMO, kam budeme moci chodit skoro po celý leden do výstavní síně Kulturního centra.. Byly Vánoce a to je zpravidla čas, kdy si více vzpomínáme na osoby, kteří už s námi nejsou. Snad proto je rozsah společenské kroniky mnohem rozsáhlejší než jindy. 
 • Lednové číslo Českotřebovského zpravodaje bude v pátek 28. prosince odpoledne v prodejnách a do neděle 30. prosince i ve schránkách odběratelů v České Třebové a okolí. (mm)'
 •  
  Za panem Stanislavem Lecnarem

  Před  Vánocemi jsem se dozvěděla o úmrtí pana Stanislava Lecnara. S nostalgií budu míjet bývalou provozovnu optiky na Starém náměstí s krásnou vzpomínkou na pana |Lecnara,na řemeslo,které skvěle zvládal,na jeho vstřícný a laskavý přístup ke všem zákazníkům,kdy s empatií prováděl i nepříliš výdělečné drobné opravy brýlí,které tolik pomohly i těm klientům,u nichž viděl,že nemají peněz  nazbyt. Čest jeho památce.   MUDr.Hana Fialová
   
  DISKOPLES

  1. FC REJLOV POŘÁDÁ DISKOPLES - sál VOŠ a SŠT Skalka Č. Třebová
  K tanci a poslechu hraje DJ Jarda Brejl. Vstupné - 175Kč.
  Předprodej:  Restaurant Bohemia, tel.: 608 884 671
  LOSOVÁNÍ VELKÉ TOMBOLY - 1. CENA : LED HD 32" TELEVIZOR.
  Srdečně zvou pořadatelé.
   
  PŘEHLÍDKA STROJÍRENSKÝCH FIREM

  Kulturní dům Ústí nad Orlicí 24. ledna od 8 - 17 hodin
  Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o možnostech uplatnění technických profesí na trhu práce a také o možnostech studie v příslušných vzdělávacích oborech. Pro zájemce budou poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání. Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů v regionu, kteří vám poskytnou informace o možnostech pracovního uplatnění. Informace o možnostech studia poskytnou zástupci škol poskytujících v zdělání v souvisejících technických. oborech. Přehlídku pořádá Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - oblast Orlicko ve spolupráci s Úřadem práce - oddělením poradenství a dalšího vzdělávání. Informace tel. 724 613 928. 

  Prodám za 1000 Kč sadu čtyř patnáctipalcových dobře použitelných zimních
  pneumatik s disky rozměru 185/65 15 R  Telefon 604 685 835

  HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU - KOLEGYNI

  Základní škola Česká Třebová, Ústecká přijme učitele/-ku českého jazyka a dějepisu
  s nástupem od ledna 2019 na celý úvazek.
  Kontakt: reditel@zs-ustecka.cz, tel. 465 531054 nebo 605 717350.
   
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU

  Uskuteční se dne 17. ledna 2019 od 14:30 do 17 hodin v budově školy. Pro návštěvníky bude připravena pořadatelská služba, budou si moci prohlédnout odborné učebny školy, navíc nově vybavené. Škola v uplynulém roce prodělala rozsáhlou rekonstrukci. Informace o studiu poskytne vedení školy v učebně 201 v 15 a v 16 hodin.
   
  VALNÁ HROMADA SPOLKU GYMNÁZIA ČESKÁ TŘEBOVÁ

  Valná hromada se bude konat ve čtvrtek 21. února v 17 hodin v učebně biologie v přízemí budovy školy. Na programu schůze bude mimo zprávy o činnosti a zprávy pokladní také volba předsednictva spolku na další období a návrh plánu činnosti na rok 2019, který je významným rokem gymnázia. Ve dnech 14. a 15. června 2019 se budou konat oslavy 110. výročí založení školy. Veškeré informace o připravovaných oslavách včetně formuláře umožňujícího se přihlásit k účasti najdete na webové stránce gymnázia www.gymct.cz
   
  ŠANCE PRO RODINU - SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

  Má vaše dítě problémy ve škole? Nevíte, jakým způsobem s dětmi trávit volný čas, jak jim nastavovat hranice? Potřebujete pomoci s plánováním každodenního chodu rodiny? Nevycházíte s penězi a potřebujete pomoci se sestavením a vedením rodinného rozpočtu či podporu při řešení dluhové problematiky? Bojíte se chodit na úřady, nerozumíte úředníkům a potřebujete, aby vás někdo doprovodil? Jsme tu od toho, abychom vám s řešením vaší situace pomohli! Docházíme přímo do domácností. Službu poskytujeme bezplatně po celém okrese Ústí nad Orlicí. Telefon: 734 281 416 E-mail: css@uo.hk.caritas.cz. Kontaktní osoba: Veronika Kuklová.
   
  Ještě jednou k oslavě 105 narozeniny paní Anny Vydrové

  Vedení radnice přišlo gratulovat
  S gratulací, krásnou kyticí květů a a dárkovým balíčkem přišla v ohlášeném termínu také delegace z českotřebovské radnice. Starostku Magdalénu Peterkovou a místostarostu Josefa Kopeckého však jubilantka i hostitelé - manželé Jaroslav a Marta Demelovi rychle zpátky do práce nepustili.
  Bylo toho tolik co vyprávět a na co vzpomínat.
  Nechyběl ani přípitek a k tomu "živijó..."  také vynikající občerstvení, dort s číslicí, kterou jsem ještě při takové příležitosti neviděl - “105" , připravený v českotřebovském Domově pro seniory a který jsem měl spolu s dalšími přítomnými možnost ochutnat.  Těžko se z tak milé společnosti odcházelo. Část narozeninové atmosféry je patrná z dále uvedených fotografií  ZDE. další dojmy mohou být z reportáže OIKTV.
  Paní Anna Vydrová nyní  bydlí bydlí v českotřebov- ském Domově pro senioryve svém pokoji v I. poschodí a prostředí si zde velmi chválí.  Více ZDE.