Vánoční koncert orchestru bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová v Rybníku


Komorní orchestr bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová je těleso, které vzniklo v roce 2015, aby společně vystoupilo na slavnostním koncertu k 70. výročí založení ZUŠ Česká Třebová.  Prvotní impuls k činnosti vznikl díky Františku Kajetánu Zedínkovi, který také vedl zkoušky orchestru k uvedenému výročí. Orchestr pracuje ovšem dál, má za sebou tříletou činnost. V repertoáru stále využívá některá aranžmá F.K. Zedínka (např. Tenkrát na Západě..), jeho členové věří, že je při jejich práci stále sleduje "tam nahoře" z českotřebovského hudebního nebe.  Uměleckou vedoucí orchestru je Jitka Nováková, která po dohodě se členy orchestru vybírá stále širší, ale osvědčený repertoár, který opravdu chytí každého posluchače. Můžeme jen obdivovat šíři jejího působení, mimo náročné pedagogické  a organizační práce ve škole dokáže připravit další mimoškolní vystoupení, přípravu  smyčcového souboru školy na soutěže a ještě si ve svém volnu najde čas na vedení orchestru bývalých žáků.
Orchestr vystoupil jednak na akcích ZUŠ, v letošním roce jsem měl také možnost poslechnout krásný samostatný koncert tohoto orchestru na závěr léta v zaplněném kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové.  I když jsem tehdy nutně musel odjet na další akci, tak jsem ji zrušil a koncert musel vyslechnout až do konce.
Letošní Vánoční koncert tohoto orchestru uspořádala Obec Rybník ve obecním Společenském domě. Vydařený koncert zahájil nový místostarosta obce Jiří Svěrák, který také naznačil i další pokračování spolupráce, popřál  klid v předvánočním shonu a krásné zážitky z koncertu. V dobře zaplněném sále vystoupil dvaadvacetičlenný orchestr s klasickým programem populární a filmové hudby obohaceným o krásné vánoční písně a koledy. Posluchači vyslechli úvodní slovo a recitaci Edity Keprtové, klarinetové sólo Františka Štancla a pěvecké vystoupení Radky Mikulecké  (Bílé Vánoce). Vděční posluchači ani nechtěli orchestr pustit a odejít....  
Komorní orchestr bývalých žáků ZUŠ je každým koncertem známější, v nácviku, byť na čas komplikovaném, nic neošidí. Už se těším  na jeho další vystoupení. (mm)