Advent v MŠ Habrmanova                  


Na začátku adventu se jako každoročně děti nejvíce těšily na Mikuláše. Letos jsme si toto čekání zkrátili andělsko-čertovským rejem. Děti se oblékly do čertovských a andělských kostýmů a prožily dopoledne plné her a soutěží. Radostný den byl zakončen sladkým mlsáním v podobě ovocných a zeleninových dobrot.
Ve středu 5. prosince naši MŠ navštívil již očekávaný Mikuláš, Čert a Anděl. Tradiční trojice navštívila postupně všechny třídy. V každé třídě děti předvedly připravené básničky
a písničky a jak už to tak bývá, naši rošťáčci naslibovali ledacos, ale často jim to vydrželo pouze po dobu návštěvy Mikuláše a jeho družiny. Všechny děti dostaly od Mikuláše a Anděla dárek s překvapením.
Adventní pondělní setkávání, je v  naší MŠ již mnohaletou tradicí, na kterou jsme nezapomněli ani v letošní době adventní.  Rodiče i děti z celé MŠ mají možnost se setkávat okolo adventního věnce, kde si společně připomínají zvyky, tradice a postavy adventu jako
je Mikuláš, sv. Barbora a sv. Lucie. Na těchto setkáních zpíváme koledy, vyrábíme vánoční dekorace a čteme si adventní pohádkové příběhy. Velmi nás těší, že nejen maminky a babičky se těchto setkání zúčastňují, ale i tatínkové a dědečkové umí být velmi kreativní a hraví.
S blížícími se vánočními svátky připravujeme v jednotlivých třídách Vánoční besídky s programem pro rodiče. Naší snahou je navodit vánoční atmosféru, kterou prožívají rodiče a děti při zpěvu koled, tvořením drobných dárků a ochutnávkou cukroví.
Za kolektiv MŠ Habrmanova Vám všem přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků, šťastný a radostný nový rok 2019.
Učitelky z MŠ Habrmanova