Alegorie marnosti a Skipark Červená Voda                       
Lyžařský areál pod Bukovou horou, v nejvýchodnější části Pardubického kraje se pyšní parametry dosahující alpské úrovně. Je znám téměř po celé republice, ale i v nedalekém Polsku. Že se v jeho blízkosti, v Mlýnickém Dvoře nacházejí také jedinečné kulturní památky možná zaujme nejen milovníky historie a umění.
Za kulturní památku zde byl prohlášen pozdně gotický kostel Narození Panny Marie, postavený po roce 1575, s před ním stojícím krucifixem, ohradní zdí hřbitova s bránou a areálem hřbitova s některými hodnotnými kamennými náhrobky.
Je to například kamenná náhrobní deska Dominika Schürera z Waldheimu, majitele a zakladatele panství, sklářské huti a blízkého  zámečku. Dále je to náhrobek manželky Dominika Schürera z Waldheimu Rosiny, jeho synů a unikátní dětský náhrobek. Tyto kamenné reliéfní náhrobní desky umístěné na vnějších i vnitřních zdech kostela jsou z jemnozrnného pískovce a pocházejí s největší pravděpodobností ze 17.století.
Nejpůsobivější je ale pískovcový náhrobek rodiny Lubichů, nacházející se na venkovní jižní zdi kostela. Na trojdílném podstavci s volutovými boky je mezi profilovaným soklem a římsou umístěna mramorová náhrobní deska rodiny Lubichů. Na ní je usazen vysoký empírový kónický obelisk, zdobený po obvodu penízkovým motivem, ukončený v horní části římsou. Na této římse je postavena urna. V horní části obelisku visí na stuze květinový reliéfní závěs, v jeho patě je reliéfně ztvárněno batole s miskou v ruce, vyfukující mýdlovou bublinu. Tento výjev znázorňující alegorii marnosti si svojí nevšedností a kvalitním zpracováním jistě zaslouží obdiv nejen památkářů. Rok úmrtí Johanna Lubicha v horní části náhrobní desky datuje tuto unikátní památku do doby po roce 1796.
Škoda jen, že nedaleký, necitlivě přestavěný, bývalý renesanční zámeček z 16. století, sídlo sklářské rodiny Schürerů z Waldheimu, je v současné době zavřený a na prodej. Jeho nynější venkovní vzhled nic nenapovídá jeho dřívější vznešenosti a důležitosti. V interiéru je však mnoho cenných stavebních prvků, které byly jedním z důvodů proč byl také prohlášen za kulturní památku.
Více osvěty a popřípadě informační panel o těchto unikátních kulturních památkách by jistě do této lokality přilákalo více turistů, směřujících dnes většinou jen pouze do skiareálu.  Zdroj: https://iispp.npu.cz/
Vomáčka Petr, vomacka.p@atlas.cz