Vedení města gratulovalo nejstarší občance města

paní Anně Vydrové ne 105. narozeninám

S gratulací, krásnou kyticí květů a a dárkovým balíčkem přišla v ohlášeném termínu také delegace z českotřebovské radnice. Starostku Magdalénu Peterkovou a místostarostu Josefa Kopeckého však jubilantka i hostitelé - manželé Jaroslav a Marta Demelovi rychle zpátky do práce nepustili. Bylo toho tolik co vyprávět a na co vzpomínat. Nechyběl ani přípitek a k tomu "živijó..."  také vynikající občerstvení, dort s číslicí, kterou jsem ještě při takové příležitosti neviděl - “105" , připravený v českotřebovském Domově pro seniory a který jsem měl spolu s dalšími přítomnými možnost ochutnat.  Těžko se z tak milé společnosti odcházelo. Část narozeninové atmosféry je patrná z dále uvedených fotografií,  další dojmy mohou být z reportáže OIKTV.

  • Anna Vydrová (za svobodna Galacová) se narodila před 105 lety (14.12.1913) na dnešní Zakarpatské Ukrajině (tenkrát v Uhrách) jako nejmladší z osmi dětí. Do České Třebové ji přivedla náhoda, jako dvaadvacetiletá přijela za svou starší sestrou, aby zde potom už zůstala. Začala zde pracovat a také se zde vdala. Byla nejdříve pečovatelkou v městském starobinci, potom pomáhala v restauraci U Vostrčilů, pozdější Modré hvězdě. Pracovat musela vlastně celý den, ale přesto na ta léta ráda vzpomínala.

    Paní Vydrová pracovala také v nádražní restauraci, později i jako uklízečka např. na Traťové distanci  a také na internátě. Domů za svou rodinou na Podkarpatskou Rus se podívala ještě třikrát, za starého režimu, kdy bylo třeba získat pro návštěvu tehdejší Zakarpatské oblasti Sovětského svazu pozvání. Přivezla sem i rodinu své dcery. Na oplátku sem pak do tehdy ještě Československa na naše pozvání přijeli také někteří její sourozenci, aby zde nakoupili to, co u nich doma prostě vůbec nebylo. Každého sem však nepustili, záleželo na jeho povolání. Povolení dostali jen ti méně významní...... 

    Paní Anně Vydrové jsem popřál hodně zdraví a pohody, mnoho dalších  let spokojeného života plného lásky, krásné narozeniny v kruhu rodiny a svých známých.

    MILAN MIKOLECKÝ