Bendl zpíval ve svitavské Fabrice Českou mši vánoční       

V sobotu 8.prosince zahájil Bendl sérii vánočních koncertů ve svitavské Fabrice. Od 19 hodin byla na programu Česká mše vánoční pod vedením Dany Ludvíčkové, která řídila provedení podle původní dochované partitury Jakuba Jana Ryby se symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice a čtyřmi sbory - českotřebovským Bendlem, svitavskými sbory Dalibor a Iuventus a královéhradeckým sborem Jitro. Sólových partů se ujali Hana Medková (soprán), Markéta Štefaníková (alt), Václav Boštík (tenor) a Michal Tetur (bas). Vzhledem ke skromnějšímu nástrojovému obsazení, které odpovídalo původní dochované partituře, byl zhruba 90členný sbor i sólisté nad instrumentálním doprovodem velmi dobře slyšet. Rybově České mši vánoční předcházelo asi dvacetiminutové pásmo koled v úpravách Jaroslava Krčka, které naladilo publiku příjemnou vánoční atmosféru.
V následujících dnech Bendl vystoupí na adventním koncertu v evangelickém kostele Brandýse nad Orlicí ve čtvrtek 13.prosince, kde provede zejména svůj vánoční repertoár. Dále pak v sobotu 15. prosince od 19. hodin provede spolu s komorním orchestrem Jaroslava Kociána Českou mši vánoční tradičně v kostele sv. Jakuba. Všichni příznivci sborového zpěvu a vánočního repertoáru jsou na koncerty Bendlu srdečně zváni.                                                                                          Pavla Skopalová

Na koncertě ve Svitavách účinkovali:
BENDL, Česká Třebová, sbormistr Josef Menšík
Dalibor Svitavy, Miroslava Ducháčková
Iuventus Svitavy, sbormistryně Věra Burešová
Smíšený sbor JITRO Hradec Králové, sbormistr Jan Fajfr
Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice, dirigent Tomáš Židek 
Provedení řídila Dana Ludvíčková