Za Jiřím (Jurou) Halamkou,

dlouholetým předsedou

cyklistického oddílu v České Třebové

V úterý 4. prosince 2018 zemřel ve věku 88 let pan Jiří Halamka. Byl rodákem z malé obce Svitávka, ležící na trati Brno -  Česká Třebová.  Jeho profese železničáře ho přivedla do města železnice  - České Třebové, kde žil se svou rodinou od roku 1966. Po mnohaleté praxi výpravčího začal v železniční stanici Česká  Třebová  přednášet  v závodní škole práce, poté vedl skupinu provozní kontroly na PO Česká Třebová.  Jako „nespolehlivý“  byl po roce 68 z této pozice odvolán a až do odchodu do důchodu pracoval v železniční stanici Česká Třebová.

Zájem jeho syna Jirky o cyklistiku přivedl i Juru do cyklistického prostředí, kde se velmi brzy aktivně zapojil do organizování cyklistických závodů pro mládež a do práce ve vedení cyklistického oddílu v České Třebové, ve kterém byl potom dlouhá léta předsedou. Mnozí třebovští občané si jistě vzpomenou na vývěsní skříňku cyklistického oddílu před budovou nádraží, ve které vždy byly aktuální informace z cyklistického dění, zprávy o úspěších třebovských cyklistů doplněné spoustou fotografií jím vyfocených a zpracovaných.

Pokud mu to ještě zdraví dovolovalo, vyjížděl na kole po okolí, aby se aspoň jako divák zúčastnil cyklistických závodů, nebo jen tak, pro samotnou radost z jízdy na kole.

Rovněž si rád přišel popovídat na pravidelná předsilvestrovská setkání bývalých třebovských cyklistických závodníků. Juro, na těchto setkáních budeš vždy s námi.

Cyklističtí kamarádi