Nahlédnutí Martina Šebely do jabkancové kuchyně 2018

S časovým odstupem můžeme nahlédnout objektivem Martina Šebely a podívat se, jak se připravovaly jabkance v Chaloupce I Kateřiny v o letošní pouti. Je zde znázorněn "výrobní postup" od přísunu oloupaných brambor až po distribuci a prodej jabkanců na stáncích.  Chybí pouze pohled na první pracoviště v kuchyni ZŠ Habrmanova, kde se již brzo ráno začalo s přípravou  potřebných 10 q brambor. Na jejich  nasbírání se podíleli také členové spolku od sv. Kateřiny již  na začátku měsíce října.

Z fotografií je vidět, jak úžasně musí být sehraný celý početný kolektiv, aby dokázal vykonat tolik společné práce. Tradice, založená (ve veřejném měřítku) před 58 lety pokračuje a stále se rozvíjí.  Vychází ovšem ze starých lidových tradic kdy se jabkance pekly v chalupách nejen v listopadovém pouťovém termínu.  Jistě by stálo i za úvahu zařadit českotřebovskou Jabkancovou pouť o do krajského seznamu "Tvář kraje", neboť patří mezi kulturní i gastronomické zvláštnosti města a regionu, zvlášť spojíme-li tradiční pouť s románskou rotundou sv. Kateřiny, nejstarší stavební památkou našeho kraje.