ZEMŘEL JIŘÍ KNAPOVSKÝ – KUMŠTÝŘ PODORLICKA
Všechny milovníky umění v Ústí nad Orlicí i v širokém okolí velice rozesmutněla zpráva, že v neděli 2. prosince 2018 zemřel ve věku osmaosmdesáti let Jiří Knapovský.
Narodil se 21. července 1930 v Ústí nad Orlicí. Spolu s bratrem Mirkem se vyučil kovářskému řemeslu v dílně svého otce. Jako kovář, stavební údržbář i svářeč pracoval celý život až do důchodu. Třetí bratr František šel na studia. Jelikož tatínek byl nadšený betlemář, v rodinném betlému měl Jiří Knapovský dostatek vzorů k malbě figurek již od dětských let. Stejně tak jako další umělecké obory, provázelo ho betlemářství  celý život. Betlémové figurky nepočítal, jelikož se betlémy měřily na metry. Namaloval více jak sto metrů těchto, minulým režimem tolik opovrhovaných skvostů. Každý míval kolem sto figurek, tedy 10 000 originálních uměleckých dílek. Desítky ústeckých rodin staví o Vánocích poklady přímo z rukou Mistra Knapovského, další potom vystřihovací, které podle jeho předloh vytiskla ústecká tiskárna Grantis. Jiří Knapovský nebyl jenom malířem betlémů, byl i vyhledávaným odborníkem na určování autorů starých betlémů. V 70letech minulého století zdobil svými kresbami nejeden Ústecký kulturní zpravodaj.
Byl i velice zručným řezbářem. Krásných loutek vytvořil desítky, jelikož měl dvě dcery, každá dostala pro své děti krásné loutkové divadlo. Loutky Jiří Knapovský sice nevodil, do Loutkárny, dnešní Malé scény však chodil velice rád a často. S partou vzácných kamarádů Václavem Korbelem, Sváťou Čajánkem, Karlem Petrem, Rudolfem Raimanem a dalšími dávali dřevěným postavičkám svoje hlasy.
 
Divadlo, to byla další láska, kterou sdělil Jiří Knapovský po rodičích – ochotnících. První dětskou roli hastrmánka v Kájovi Maříkovi si zahrál již v pěti letech. V dětských rolích ho vychovával dramatický soubor jednoty Orla, když ho v roce 1949 komunisté zakázali, přešel do divadelního spolku Vicena. Jelikož byl velice pečlivý na evidenci vytvořených betlémů, se stejnou precizností si vedl i dvě silné divadelní kroniky vázané v kůži. Zeleně měl značené odehrané premiéry, žlutě celkový počet svých vystoupení, červená byla vystoupení odehrána ve Viceně, či JZK, modře si významný ústecký ochotník značil odehrané role. Vystoupení pro děti, Českou spořitelnu či Dům osvěty bylo více než tři sta, s ochotnickým spolkem Vicena sehrál kolem 170 divadelních her. Hercovu ryzí češtinu ať již na jevišti či při soukromých akcích a překrásný hlas si pamatují diváci dodnes.
V Jiřím Knapovském ztrácejí milovníci umění nepřehlédnutelnou osobnost, rovněž tak vzácného kamaráda.
ČEST JEHO PAMÁTCE!                                                                                        Milan Richter