MINERALOGICKÝ KLUB ČESKÁ TŘEBOVÁ, z. s.

Mineralogický klub Česká Třebová byl založen v roce 2001. Dnes má organizace více než 80 členů, mezi kterými  jsou profesní odborníci, pracovníci muzeí a univerzit od nás i ze zahraničí. Klub je otevřený  všem zájemcům o neživou přírodu a jeho náplní je přednášková a exkurzní činnost, zaměřená na geologii, mineralogii a paleontologii. Přednášková činnost probíhá v pracovně přírodopisu na ZŠ Habrmanova. Jednou z klubových priorit je práce s mládeží. Ve spolupráci s Městem Česká Třebová je každoročně pro studenty organizována mineralogická olympiáda, na které se sjíždějí soutěžící z různých koutů České republiky. Lektoři klubu pomáhají školám při vytváření školních sbírek a poskytují veřejnosti  poradenské služby. ZŠ Habrmanova, ve které má mineralogický klub své zázemí, byl vybudován geopark. Členové klubu se v rámci České republiky prezentují výstavní, publikační činností a spolupracují s rozhlasem a televizí.
Kontaktní adresa: Mineralogický klub Česká Třebová, z.s., Jelenice 1798, 56002 Česká Třebová. mobil: 605 865 440, pev.linka 465 535 533, www.mkceskatrebova.websnadno.cz
 
Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová v roce 2019      
 
Besedy se uskuteční na Základní škole Habrmanova v pracovně přírodopisu.  Začátky besed v 17 hodin v pracovně přírodopisu.  
 
Středa 23. ledna – přednáška Ing. Jiřího  Šury – Geologické  skvosty USA.
 
Středa 20. února – přednáška Mgr. Veroniky Koubové a Mgr. Martina Tyče –  Z cest a to nejen za kameny.                        
 
Středa 20. března – přednáška Ing. Bohumila Martínka  – Významné  pegmatity strážeckého moldanubika, současný stav a možnosti sběru minerálů.
 
Středa 17. dubna – přednáška RNDr. Tomáše Lehotského Ph.D. -  Ichnofosilie, často opomíjené, leč cenné zkameněliny.  
 
Středa 22. května přednáška   Ing. Michala Hejny  – Velkolom Čertovy schody - minulost dávná a nedávná.
 
 23. května – Mineralogická olympiáda – otevřená soutěž pro žáky základních a středních škol.       Začátek v 9:00 hodin, koná se v učebnách ZŠ Habrmanova.
 
Středa 12. června –  přednáška RNDr. Dana Očenáše a Miloslava Maga – Mineralogie okolí  Banskej Bystrice (Špania Dolina - Piesky, Lubietová atd.).
 
Čtvrtek 4.7. – neděle 7.7. – pravidelná letní mineralogická exkurse – střední Slovensko.
 
Středa 18. září –  přednáška RNDr. Luďka Kráčmara – Současný stav významnějších lokalit Prešovsko – tokajského pohoří (Slánské vrchy a Tokajské vrchy).       
.    
Středa 16. října –  přednáška RNDr. Vladimíra Hrazdila a  Mgr.Jiřího Tomana – Za minerály Španělska a Portugalska.                      
Středa  4. prosince – určování nerostů pro veřejnost.
 
Výše uvedený program  může být v důsledku  nepředvídaných okolností změněn. Sledujte aktuální informace v Českotřebovských novinách a v Českotřebovském zpravodaji.
 
 
 Mgr. Milan Michalski                                                                                           Ing. Jan Peringer