Ohlédněme se zpět za rokem 2018       
Investice roku: Zateplení a úpravy ZŠ Habrmanova včetně školní jídelny, Tenisová hala, Atletický stadion, silnice I/14 dostala na úseku Tyršovo náměstí - Lhotka nový tichý povrch, byla dokončena úprava chodníků a veřejné osvětlení Konzum Diskont - rozšíření a úprava prodejny, přesun Pošty 01, staví se nový závod Techplast, a.s. v Křivolíku, Firma IMS - Jiří Drašnar  rozšířila závod a vybudovala velké parkoviště pro zaměstnance.
Neuskutečněná investice: Trampské muzeum na Horách, v navržené podobě bylo prosazováno starým vedením města, nové zastupitelstvo jej odmítlo.
Přešlapování na místě: Dopravní hřiště Benátky,  Koupaliště Křivolík
Získaná dotace roku 2018: Dotace MŠMT ve výši 6 mil. Kč umožnila výstavbu Atletického stadionu na Skalce (I. etapa), Schválená dotace na akci Sigletrack Glacensis do Bikerezortu Česká Třebová. Velká dotace EU na odborné učebny a další stavební úpravy budovy a areálu českotřebovského gymnázia)
Cena Zeleného kohouta za ekologický počin roku: Strom svobody (zasazen 23.10. jako akce Svazu ochránců přírody) a Strom republiky (zasazen 28. 10. jako akce města Česká Třebová v parku u gymnázia). Z gruntu provedená úprava parku na Tyršově náměstí.
Výstava roku  Marcialonga (dlouhý pochod) Marty Demelové, Náš kostelíček - výstava v chaloupce U Kateřiny, Letní výstava historických fotografií, pohlednic a modelu starého Trávníka k 740. výročí města v KC)
Divadelní inscenace roku 2018:  Do hrobky tanečním krokem (DS Hýbl, režie J. Jireš)
Kulturní počin roku:  20. ročník festivalu Bennewitz 2018 s Jaroslavem Svěceným, nový seriál přednášek "Česká Třebová 740",  upořádaný městským muzeem. PPP - pohodový pátek podruhé na Horách (6.října)  Jubilejní 500. Českotřebovský hudební čtvrtek Kruhu přátel hudby (8. března 2018 - Alexander Shonert) Kobylinec - Výstava a happening  v Kobylím dole
Kulturní akce roku: Návštěva italského sboru Coro Il Rifugio v České Třebové, Festival Bennewitz poprvé přes 1000 návštěvníků
Kulturní soubor roku 2018: smíšený pěvecký sbor Bendl - rozsáhlá činnost, zájezdy, 95 let sboru. Kajetánek, pěvecký sbor ZUŠ, účinkoval na Smetanově Litomyšli 2018.
Jednotlivci v kulturní oblasti: Jiří Jireš, Adam Janíček, Jakub Janíček, Martin Šebela, Blanka Kostřicová
Postrádaná kniha roku:  Stopy minulosti - publikace k 740 letům města bohužel nevyšla
Událost v oblasti amatérského divadla:  Národní přehlídka seniorského divadla v listopadu
Zvolen nový předseda Kruhu přátel hudby: Jaroslav Plocek, KPH má rekordní počet abonentů
Historická akce roku:  Česká Třebová 740 (cyklus výstav a seminářů v Městském muzeu)
Výročí roku: 740 let města, 130 let od založení městského muzea a 145 let od založení Sboru dobrovolných hasičů, 10 let spolku Za jeden provaz, 10 let od vzniku T.J. Sokol Česká Třebová II.
Osobnost roku: Mgr. Magdaléna Peterková, první starostka města v historii, Božena Ivanová - Koutná (*1927), válečná veteránka oceněná osobnost Pardubického kraje, Petr Kovář (hrdina roku 1968, vysílal z Rusy obsazeného Klínovce),
Třebováci ve světě:  Josef Tomáš (Austrálie), aktivní překladatel,  Marta Pelikánová ( 10 let v Austrálii  po sňatku 18.9. 2008)
Propadák roku. Oslava 100 let republiky 14. září  na Starém náměstí, zajištěná profesionální agenturou  Stála město 380 tisíc Kč a další peníze za zazvučení akce platilo Kulturní centrum. Stejnou částku poslal Pardubický kraj z krajského rozpočtu, ale návštěvnost  akce byla velmi malá. Snad díky počasí, malé propagaci a změně termínu na poslední chvíli. Také červencový Rockfest 2018 na fotbalovém stadionu Pod Jelenicí měl malý počet návštěvníků.
Iniciativa roku (a petice) Třebováci proti vysokým protihlukovým stěnám (veřejné projednání v Národním domě 2x), Veřejné projednání stížností obyvatel a dalšího pokračování provozu městského krematoria
Soudní spor roku:  Město se soudí s Pardubickým krajem o zrušení proti vůli staré rady města vyhlášeného ochranného pásma kolem kulturní památky - rotundy sv. Kateřiny.
Problém roku  Jak využit kryt v Javorce, který město dříve nechtělo (ale nikoho se neptalo) a nyní jej za 2 miliony odkoupilo. Velkým problémem roku 2018 bylo také velké sucho, hladina spodní vody klesla až o 6 metrů na nejnižší úroveň za posledních 5 roků. V závěru roku bylo třeba také  mobilizovat zdroj vody nejen z vrtu ČT2 ale také z vrtu ČT1.
Kniha roku: Česká Třebová a Velká válka 1914 - 18 (Martin Šebela), Literáti na trati vydali další svazek, na kterém se podílí již tři českotřebovští autoři Pavel Stejskal, Ladislav Jasanský a Pavel Kovář.
Počin pro děti: Piknik v Javorce 2018 - vydařená akce letos zaměřená k výročí 740 let města, po dlouhé době zase přijel do České Třebové cirkus (usídlil se Pod Peklákem) a také Den železnice 2018 s velmi vysokou návštěvností.
Počin pro volnočasové aktivity: Českotřebovský vehikl - 26. ročník  významné mezinárodní soutěže v oboru plastikového modelářstvi, Letní hra Městského muzea "Zachraňte Kateřinu"
Co jsme nepotřebovali: Casino San Marco v bývalém Padevětu (mohlo vzniknout jen pro absenci vyhlášky omezující hazard ve městě).
Nové sportoviště a sportovní zařízení:  Hala Skalka s novou střechou byla slavnostně (a definitivně) otevřena dne 11. ledna 2018. V závěru září byla za účasti předsedy Českého tenisového svazu Ivo Kaderky slavnostně otevřena Tenisová hala v Husově ulici, v říjnu byl zkolaudován atletický stadion Skalka, Oddíl DSC-GYM Česká Třebová provozující brazilské bojové jiu-jitsu  upravil pro svůj sport prostory manipulační haly České pošty u nádraží.
Záchrana a povznesení sportoviště: Sokolovna na Skále (postupná obnova objektu)
Sportovní akce roku v České Třebové:  10. ročník Českotřebovského cyklomaratonu, 20. ročník Týdne sportu, 42. ročník Putování za Českotřebovským kohoutem, Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018 - v Č. Třebové probíhaly soutěže v ledním hokeji a proběhlo zde slavnostní zakončení (celostátní) olympiády, 21. ročník Streetbalcup 2018 "Memoriál Mistra Jana Husa" na Skalce - dosud největší podnik v historii jako součást Central Europe Tour.
Sportovní akce českotřebovského klubu: Iscarex pohár - pořadatel ČTBK Iscarex se stal součástí  dokumentu Tvář kraje, účast T.J. Sokol na Všesokolském sletu v Praze.
Sportovní zajímavost roku: Snaha otužilců upravit pro otužování  tůňky na potoku v Javorce, Taneční škola Česká Třebová se stala sportovním tanečním klubem, který obsazuje taneční soutěže po celé republice, pokračuje aktivita "JBT" - Jen blbni team:  triatlon, míčový víceboj...
Sportovní počin roku: rozvoj oddílu Iscarex junior, ZŠ Nádražní je partnerskou školou ČVS, Florbalisté FbK OT získali po mnoha letech domácí prostředí v nové hale Skalka. Prostory pro provozování sportů jsou zase větší a podmínky lepší. Město převzalo starou "azbestovou" tělocvičnu VDA na Skále, kterou bude postupně upravovat, na podzim byla provedena nutná výměna  tepelného zdroje. Tato tělocvična byla předána do správy ZŠ Habrmanova.
Sportovci roku  Adéla Stránská (atletika), Monika Simonová (cyklistika), Jana Jiroušková (triatlon), Karolína Hyláková (kynologie), Patrik Vebr, Jan Friš, Vojtěch Vondra (atletika), úspěšný kolektiv DSC GYM Česká Třebová získal na ME v bojovém jiu jitsu v Praze 18 medailí!
Úspěchy škol:  Elektrikáři VDA vyhráli soutěže odborných dovedností na několika úrovních, úspěchy studentů gymnázia na olympiádách, úspěchy žáků a souborů ZUŠ v krajských kolech soutěže škol.
Udělené ceny města Kohout:
Petře Kvasničkové, Lindě Hyksové a Michalu Broulíkovi (hokejbal), Lukáši Vašinovi (volejbal), Davidu Sedlákovi, Jaroslavu Demelovi, Janě Vejdovské, Pavlu Charvátovi a Filipovi Chudobovi, autorů loňské úspěšné výstavy "Jak bývalo v Kozlově",  Františku Bečkovi, uměleckému kováři za dlouholetou práci pro město i okolní region. Dále byly uděleny Ceny starosty Ladislavu Šichovi in memoriam  za celoživotní práci v kulturní oblasti a přínos pro město Česká Třebová a HC Kohouti Česká Třebová.
Sponzorská (benefiční akce roku): Tříkrálový koncert, Ples Za jeden provaz,  Sbirka pro Verunku
Politické změny ve městě. Po 16 letech došlo ke kompletní změně vedení města, v zastupitelstvu města se nově etablovala Česká pirátská strana a 27 statečných, které získaly po dvou mandátech. Vítězem voleb se stala Koalice pro Českou Třebovou s 9 mandáty.
Jubilanti roku: Ing. Otakar Dobrovský 80,  Jiří Pásek (85), Ing. Miroslav Dostálek (80) Ing. Jan Peringer (80), Jaroslava Víšová 90, PaedDr. Hana Grudová 60, doc. Mgr. František Preisler (70) Mgr. Milan Mikolecký (70), Mgr. Josef Menšík 50, Eduard Vaníček ml. (60), Marta Demelová (75), Vasil Timkovič (95), Anna Vydrová (105)
Ztráty roku 2018: Ing. Ladislav Jindra, MUDr. Eva Formánková, Jaroslav Koníček, Jaroslava Víšová, Marta Pavlová,  Josef Gregor, Alena Zapletalová, Radovan Gregor, Stanislava Zavřelová, Zdeněk Píša, Ota Neruda (Hradec Králové) Marie Šťouračová (Brno), Ing. Bohumír Kurz (Praha), Ing. Zdeněk Miklas (Luže), Jiří Hetfleiš (Ústí n.O.) Jaroslav Pajer (Švýcarsko) ...
Ztrátou je jistě také statný šedesátiletý smrk na sídlišti Trávník ukončil život díky motorové pile (9. hudba 2018), Díky reorganizacím  na ČD bylo rušeno českotřebovské Depo kolejových vozidel.
Podnikatelský počin roku 2018: Rozvoj nové společnosti CFS Česká Třebová,  vstup společnosti CZ LOKO na trhy v Turecku,  Polsku, Bulharsku, Itálii, mimořádně velký kontrakt této společnosti pro ČD Cargo, rozvoj firmy Josef Škrkoň Techplast....