Osadní výbory v připojených obcích byly nově ustaveny   
Také nově zvolené zastupitelstvo potvrdilo  činnost osadních výborů v Kozlově, Svinné, Lhotce a ve Skuhrově. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili jejich složení, které doporučila rada města. Osadní výbory budou pracovat v dále uvedeném složení. Je předpoklad že dodatečně budou ještě zvoleni další členové osadních výborů v Kozlově ve Skuhrově a na Lhotce. Pro  zřízení osadního výboru však postačuje, aby pracoval jako tříčlenný. Při projednávání problematiky osadních výborů bylo navrženo, aby se pro toto volební období zvýšila  hodnota finančních prostředků, o jejichž využití budou jednotlivé osadní výbory rozhodovat. Bude to již zahrnuto do připravovaného rozpočtu města  na rok 2019.
 
Osadní výbor Kozlov
Stránský Jan - předseda, Heger Vojtěch, Voleský Vlastimil
 
Osadní výbor Lhotka
Valenta Aleš - předseda Mgr. Herník Vladimír, Jasanský Radek, Mareš David, Morkes Blahoslav.
 
Osadní výbor Svinná
Mužíková Soňa - předsedkyně, Bartoníčková Milada,  Jaško Michal,  Mgr. Kocůrková, Lucie, Mikulecký Pavel,
Svatá Dana Mgr a Válková Petra
 
Osadní výbor Skuhrov
Klika Daniel - předseda, Kyčmol Tomáš, Pakosta Lukáš, Tlapák Martin.