Osvědčený a tradiční koncertní provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v sobotu 15. prosince zcela zaplnil českotřebovský kostel sv. Jakuba. Na koncertu účinkoval smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová (sbormistr Josef Menšík)  a Komorní orchestr Jaroslava Kociana posílený o dechovou sekci. Provedení řídil dirigent Bohuslav Mimra. Také obsazení sólových partů bylo tradiční jako v několika minulých letech: Jana Ženková (soprán), Magdaléna Peterková (alt),  František Mikeš (tenor) a František Čech (bas), varhanní part hrála Miluše Mimrová. Vynikající akustika chrámového prostoru kumšt výkon obou koncertních těles znásobila. Rybova mše zazní v kostele sv. Jakuba ještě na tradiční Půlnoční mši o Štědrém večeru.
Připomeňme ještě loňský rok, kdy byl program obdobného koncertu 16.12. 2017 bohatší, neboť mimo Rybovy mše zazněla ještě na úvod Valašská jitřní mše pastorální skladatele Jaroslava Křičky  a na provedení se podílel mimo KOJKu a Bendla také ještě pěvecký sbor Salvátor Chrudim a sbor Vlastislav Heřmanův Městec.