ČESKOTŘEBOVSKÁ ROČENKA LETOS O MLÁDEŽI


+ výzva pro příspěvky, náměty a opravy textů
            Vydání ročenky se vždy jednou za čtyři roky, když jsou komunální volby, podstatně (nejméně o měsíc) prodlužuje. Proto letos vyjde ročenka později. Hlavní článek bude věnován třebovské mládeži, tedy historii Junáka - českého skauta a gymnáziu.
            Cílem ročenky je, aby přinesla co nejúplnější informace bez omylů a chyb. Vždycky se jich ale pár objeví, informací je více než deset tisíc. Chtěl bych poděkovat paní Vážkové, která v loňské ročence mnohé chyby objevila a předala mi je k opravě. Ročenka přináší i nové informace... Proto rád přijmu každý námět, nápad,každý příspěvek. Jako každý rok prosím hlavně o tyto informace:

        Občanská sdružení, sportovní oddíly, kulturní spolky, hudební skupiny a další i nezávislá sdružení (např. trampské osady, skupiny sběratelů atd.)
Napište do ročenky text o svém sdružení (oddíle, spolku atd.) na půl strany v ročence, což je nejvíce 20 řádků velikost písma 12 + nadpis + kontakt s adresou a číslem telefonu. Pokud chcete dát místo části textu fotografii, úměrně tomu prosím text zkrátit (jedna fotka je asi o 6 – 7 řádků textu méně). Jedná se tedy o základní informace, protože bychom rádi získali informace a uvedli je od co nejvíce sdružení...

        Pracovníci ve zdravotnictví, lékaři
Prosím všechny pracovníky ve zdravotnictví (lékaře) o zaslání základních informací (jméno, obor, adresa, telefon, ordinační hodiny) nebo alespoň e-mailovou adresu, kam bych mohl zaslat loňské informace pro případnou opravu, nebo informaci, že v seznamu být nechtějí... Zdravotnictví je jedna z nejdůležitějších a nejvyužívanějších rubrik a je nutné, aby informace v ní byly přesné, aktuální a lehce dostupné...

        Seznam firem a Prezentace firem
Prosím všechny podnikatele, firmy a živnostníky, kterým se některý údaj v seznamu změnil o nové informace, opravy nebo doplnění v seznamu firem! Bez vašich informací zůstanou v seznamu chyby!!! Možnost inzerce v Ročence Českotřebovsko.

            Všechny informace zasílejte do 14. ledna 2019 na e-mail karel.0202@seznam.cz nebo volejte na mobil 604 785 560 (po dohodě lze termín prodloužit). Napište i to, co Vám v ročence chybí; vašimi náměty se budeme zabývat! Děkuji za pomoc zasláním materiálů, informací a námětů.                                                                                                                     Karel Kubišta