Novoroční rozhovor se starostkou města Magdalénou Peterkovou

Volební podzim 2018 znamenal velkou změnu ve ve- dení našeho města. Jak se cítíte v nové roli starostky?

S označením “role” mě napadá příměr s rolí divadelní. Tu se za nějaký čas naučíte, dáte do ní ze sebe něco vlastního a když se náhodou na jevišti trochu spletete, laskavý divák vám to odpustí. I s rolí starostky se pomalu sžívám, učím se a přistupuji k ní s velkým respektem, protože jakékoliv klopýtnutí laskavý občan tolerovat nemusí. Roli, o které mluvíte, jsem přijala s pokorou jen proto, že jsem cítila obrovskou podporu, které si nejen vážím, ale motivuje mě k práci a hlavně spolupráci s kolegy v radě a zastupitelstvu.

Byla to pro Vás velká změna?

Samozřejmě to byla a je velká změna po mě, moji rodinu, a vlastně i pro celé mé okolí. Dva týdny po mém zvolení starostkou jsem si připomněla čtyřicetileté výročí mého učitelského působení na zdejší střední škole. Je pochopitelné, že po takové dlouhé době zcela změnit profesní zaměření není snadné. Navíc si i s mými nejbližšími po stupně zvykáme na režim, který moje nová funkce vyžaduje. Ale já mám skvělou rodinu, která mě podporuje a já jsem jim všem za to vděčná, protože s nimi se taková změna mnohem lépe přijímá.

Je před námi nový rok 2019 a vlastně celé nové čtyřleté volební období. Kdy jindy než nyní je tedy třeba plánovat...

S koaličními partnery jsme vytvořili plán na celé volební období a budeme se snažit ho realizovat. Stanovili jsme si priority a podle nich budeme přistupovat k řešení dílčích problémů. S tím také souvisí časový harmonogram, v němž chceme stanovených cílů postupně dosahovat.

Plánů a cílů je celá řada, zmíním jich tedy pouze několik. Předně chceme zajistit co nejvyšší finanční podporu projektů pro město, a to z různých zdrojů. Již začátkem ledna budeme řešit provoz krematoria a rekonstrukci krytého plaveckého bazénu. Budeme se orientovat na podporu výstavby bytů, chceme zlepšit informovanost občanů o dění ve městě. Je třeba připravit koncepční řešení dopravy, ať již jde o parkování, opravy silnic či chodníků. Zaměříme se i na údržbu, úpravy a rozvoj českotřebovských parků. V oblasti kultury nás čeká řešení prostorů pro knihovnu nebo DDM, stále je otevřená i otázka trampského muzea. V rámci školství připravujeme například rekonstrukci ZŠ Parník. Neméně důležitým úkolem je i zkvalitňování služeb pro seniory a rozšíření spektra těchto služeb. Opomínat nelze ani podporu podnikatelského prostředí v našem městě. A stranou nezůstává ani podpora sportu, kterou chceme nadále rozvíjet.

I z tohoto výčtu příkladů je zřejmé, že před námi stojí celá řada úkolů a já nám všem přeji, aby se nám dařilo postupně zrealizovat to, co jsme si v našem koaličním programu dohodli.

Jak hodnotíte uplynulý rok?

Konec roku je spojen s bilancováním, ohlédnutím za tím, co se každému z nás podařilo v osobním i profesním životě. V tomto ohledu s velkou mírou pokory hodnotím uplynulý rok jako úspěšný... a pro mě osobně, troufám si říct, i přelomový. Nicméně se ode mě v tuto chvíli zřejmě očekává i zhodnocení toho, co se podařilo v našem městě. A já se, jak se říká, nebudu chlubit cizím peřím, protože to, co v České Třebové považujeme za zdařilé, je zásluhou minulého vedení města. Proto chci našim předchůdcům poděkovat za odvedenou práci, které si vážím.

Co byste popřála čtenářům Českotřebovského zpravodaje do nového roku 2019?

Váženým čtenářům a spoluobčanům přeji především pevné zdraví, k tomu štěstí, spokojenost a pohodu v rodině, úspěchy v práci i osobním životě a aby se nám společně ve Třebové dobře žilo.

Děkuji za rozhovor. Milan Mikolecký