Naše město čekají nové výzvy, se kterými pomůže i Pardubický kraj, říká Martin Netolický
S koncem roku 2018 jsme se jako již tradičně zeptali hejtmana Pardubického kraje a městského zastupitele Martina Netolického na pár otázek spojených s našim městem. Jak hodnotí rok 2018 a co čeká naše město v příštích letech?
 
Pane hejtmane, jaký byl z vašeho pohledu rok 2018?
Stejně jako v celé řadě dalších měst v našem regionu, znamenal rok 2018 pro naše město jednu velkou a podstatnou změnu. Po říjnových volbách totiž došlo ke kompletní obměně vedení českotřebovské radnice a nové vedení v čele s paní starostkou Peterkovou a pány místostarosty Zeleným a Kopeckým má před sebou nelehký úkol, kterým je nejen přehodnocení, ale také nastartování rozumné investiční aktivity ve městě. Tak, jak jsem měl možnost městskou koalici poznat, jsem přesvědčený, že je lidsky i odborně sestavena velmi kvalitně, což je základ pro dobré fungování pro všechny občany a celé město
 
Dlouhodobě se ve městě hovoří také o fungování městského úřadu. Na jednání s vedením jste řekl, že je nutné jeho činnost více přiblížit občanům. Co jste tím myslel?
Celkové rozpohybování fungování městského úřadu, který by měl na každém městě být především skutečnou službou a servisem pro všechny občany není úkol snadný, ale je velmi důležitý. Tím, že se ve městě pohybuji a s řadou lidí se setkávám a hovořím na ulici, cítím z jejich reakcí jistou rozladěnost nad způsobem a rychlostí vyřizování různých žádostí. Ve všem co dělám, jsem zastáncem maximálně efektivní práce, což je jedním z mých požadavků také na kolegy na krajském úřadě. Proto jsem při našem prvním oficiálním setkání na toto téma hovořil jak s novým vedením města, tak paní tajemnicí. Ihned po komunálních volbách jsem požádal ředitele krajského úřadu, aby byli krajští úředníci v maximální možné míře k dispozici pomoci odborně, ale i metodicky, aby se rozhodování úřadu zbytečně neprotahovalo.
 
Pojďme se podívat na projekty a záměry Pardubického kraje v našem městě, kterých není málo. Co se podařilo dokončit a na co se můžeme naopak těšit?
Já jsem v rámci setkání seznámil vedení města s dostupnými dotačními tituly Pardubického kraje. Bohužel město v minulosti nepatřilo mezi aktivní žadatele v rámci krajských dotací, které jsou starosty obcí považovány za administrativně velmi jednoduché a proto dobře přístupné. Zajímavou možností může být pro město grant na podporu problémových mikroregionů, mezi které okolí města patří. Tento grant není pro celý kraj a je možné na jednu žádost získat až dva miliony korun. Jedná se však o další možnou podporu sportu, kultury, cestovního ruchu nebo údržby a obnovy kulturních památek, na což nyní přispíváme nejvíce v historii kraje. Nejedná se o desítky milionů korun, avšak jsem přesvědčený, že každá finanční pomoc je pro město dobrá.
Jsem rád, že se nám podařilo dostát našemu slibu a do roka a do dne od pádu střechy sportovní haly se nám podařilo opravenou halu otevřít nejen pro školu, ale i českotřebovské sportovní kluby a veřejnost. Zároveň pokračujeme v rekonstrukci silnice přes Semanín, kde se nám podařilo dokončit úsek u rybníku Hvězda a navíc připravujeme opravy silnic uvnitř města, a to například Podbranské a Lidické ulice či důležitého mostu na Zámostí za souhrnnou částku okolo 60 milionů korun.
 
Zmínil jste Semanín a silnici, která byla poničena nákladní kamionovou dopravou. Jak vypadají jednání s vlastníkem logistického terminálu o finančním příspěvku na rekonstrukci?
Vzhledem k tomu, že společnost má nové vedení, považoval jsem za důležité znovu obnovit tato jednání. Zástupci společnosti souhlasí se zintenzivněním vzájemné komunikace mezi krajem a firmou, což považuji za otevření nového kola jednání o možné finanční spoluúčasti na rekonstrukci silnice přes Semanín. Již před časem se částkou dvou milionů korun zavázalo pomoci dnes již bývalé zastupitelstvo našeho města. Jednání tedy pokračují a je nutné připomenout, že příspěvek investora na rekonstrukci silniční sítě není ničím nový, protože například v Červené Vodě dali místní investoři a obec již před začátkem rekonstrukce jedné komunikace jasně najevo, že je pro ně tato silnice vzhledem k dalším rozvojovým plánům velmi důležitá.  Červená Voda proto tehdy poskytla dotaci ve výši 1,5 milionu korun a finančně se na rekonstrukci podíleli právě také místní podnikatelé.
 
V příštím roce čeká naše město jedno významné výročí. Jistě víte které?
Jako hrdý absolvent našeho gymnázia samozřejmě vím o oslavách 110 let od vzniku této školy. Jsem přesvědčený, že i díky investicím a aktivitám kraje se bude jednat o velmi důstojnou oslavu, kterou si tato škola zaslouží. V příštím roce chystáme rekonstrukci budovy gymnázia, což napomůže jeho úspornějšímu provozu. Navíc jsme s přispěním evropských fondů vybudovali moderní venkovní učebnu přírodovědných předmětů včetně zajímavých parkových úprav. Díky mimořádně dobrým kontaktům s norským Prestfossem a mým jednáním s norskou velvyslankyní se nám společnými silami podařilo získat značnou finanční částku na výměnné pobyty učitelů a studentů v Norsku. Dvacet let trvající spolupráce, která přerostla až do přátelské roviny tak bude od příštího roku pokračovat na nové úrovni. Nechci však zapomenout ani na druhou krajskou školu ve městě. SOŠ a VOŠ technická se pod vedením nového pana ředitele výrazně přiblížila spolupráci se zaměstnavateli a železničními dopravci. Je to přesně ten impuls, který škola potřebovala.
 
Pane hejtmane, poslední otázka je tradiční. Co byste popřál českotřebovské veřejnosti?
Osobně bych nejprve rád poděkoval za důvěru projevenou ve volbách. Cítím ve Třebové obrovskou podporu, které si nejen vážím, ale motivuje mě k práci a hlavně spolupráci na společných projektech kraje a města. Především však chci všem popřát plno energie, štěstí, zdraví a osobní pohody do roku 2019, ale i těch následujících. 

Ptal se Milan Mikolecký