Růst cen vodného a stočného včetně DPH v Č.Třebové od roku 1996 (v Kč/m3)

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011   
2012   
2013   
2014   
2015   
2016   
2017   
2018   
2019   
12,80
14,96
16,38
16,38
18,48
19,95 (DPH bylo 5%)
 22,58
25,83
 29,40
32,55
 34,23
36,54
 40,33  (DPH 9% )
 41,97  (v Ústí 45,24)
 45,10  (DPH 10%/
 48,07
 53,35
55,89 (DPH 15%)
58,65 (Ústí n.O.- 71,07 Kč)
 61,64 ( UO 76,89)
 63,14 ( ÚO 76,89)
 64,40 (34,04+ 30,36 = vodné a stočné )  ÚO 77,11
66,36  (ÚO 77,11)
69,12  (ÚO  79,41)                  zvýšení ceny o 4,16%  

V posledních letech se můžeme porovnávat s hodnotami v Ústí n.O., kde cena vody velmi rychle stoupla v letech  2010 - 2014. Nyní se ovšem zase pomalu a nenápadně orlickoústecké dražší vodě přibližujeme. Určitou naději na snížení ceny vody  pro obyvatelstvo je možnost snížení DPH z 15 na 10%. 

Vzhledem k tomu, že pro příští rok 2019 již neplatí dosavadní servisní smlouva se společností ORVOS, která automaticky kalkulovala do nové ceny vody hodnotu inflace(nyní poměrně vysoké), tak bychom očekávali spíše nižší nárůst ceny vody. Vodárenská společnost však prochází změnami, od 1. ledna 2019 "pohltí" stávající ORVOS, převezme její pracovníky a odkoupí její techniku a vozidla, což se může projevit právě ve vyšších nákladech "rekonstruované" společnosti. Tyto změny se ukazují jako potřebné. Škoda, že se je nepodařilo prosadit již před deseti lety, kdy se se společností ORVOS uzavírala poslední desetiletá servisní smlouva.  Nyní bude hospodaření všech činností Vodárenské společnosti pod komplexní kontrolou. Je to zapotřebí, protože veškeré prostředky, se kterými Vodárenská společnost hospodaří jsou mimorozpočtové, v městském rozpočtu se nikde neobjevují.

Důslednější kontrola práce městských obchodních společností se týká také Eko Bi a Tezy, ve všech společnostech budou po pondělním jednání zastupitelstva města ustaveny nové pětičlenné dozorčí rady, ve kterých bude také zástupce opozice. To jsme v minulém volebním období požadovali marně. A připravuje se i audit městských  společností. (mm)