Šatny a zařízení pro atletický stadion

akce za 43 milionů korun 


Odbor majetku a investic připravuje pro MŠMT žádost o dotaci pro investiční akce šatny a tribuna pro atletický stadion Skalka Česká Třebová.  Investice obsahuje výstavbu objektu tribuny s šatnami pro sportovce využívající  stadion, a provozní objekt  se sklady sportovního zařízení a se sociálním zařízením pro veřejnost.
Celkové předpokládané náklady před vyhlášením výběrového řízení na zakázku činí 43 140 tis. Kč. Předpokládá se využití nově vyhlášeného dotačního programu MŠMT "Podpora materiálně technické základny sportu" , která umožňuje využít grantové prostředky do výše 50% způsobilých nákladů investice, nejmenší výše dotace je stanovena na 15 mil. Kč a nejvyšší 40 mil. Kč. Cílem výzvy je mimo jiné podpora sportovní organizovaných sportovců všech věkových kategorií s důrazem na sportování dští a mládeže, rozvíjení parametrů sportovišť, zhodnocení stávajících sportovišť, které povede ke zvýšení jejich hygienické úrovně atd., v podstatě přesně "sedí" na účel výstavby II. etapy atletického stadionu na Skalce.  Preferovány mají být navíc projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů.
Termín podání žádosti je 31.12. 2019, o poskytnutí dotace má být rozhodnuto do 15. 3. 2019 a nejzazší termín realizace  dotované investice je 30. 9. 2020.  Investice je v pokročilém stavu přípravy a bude navazovat na nedávno dokončenou I. etapu výstavby atletického stadionu. V rámci zmíněného dotačního programu město žádá o dotaci ve výši 20 240 tis. Kč s tím, že zbývající část finančních prostředků pro tuto investici ve výši 22 900 tis. Kč uhradí v rámci městského rozpočtu v letech 2019 a 2020. Tím se investice stává reálnou, vedle finanční podpory této investice bude možné investovat do dalších potřebných projektů města. Jak by měla investice podle projektu vypadat představují připojené obrázky.   (mm)


Stávající situace stadion bez šatnového zázemí - dostavbu vyžaduje:.