Předvánoční návštěva starostky města v ZŠ Na rovině      
V rámci návštěv českotřebovských škol nemohla starostka města Magdaléna Peterková  vynechat ani návštěvu soukromé základní školy Na rovině, sídlící  v domě pod Peklákem. Škola pracuje již pátým rokem, využívá ve své práci pedagogiku Motessori, navštěvuje ji v současné době 19 dětí prvního - pátého ročníku, o které se starají 4 pedagogové. Metody zde používané se od ostatních základních škol v mnohém odlišují, ale neznamená to, že by zde dosahovali horších výsledků v pedagogické práci.  Na vysvědčení  ale nikdo nemá ani samé jedničky, ani samé pětky. To jen jen proto, že zde žáci žádné známky nedostávají, ale dostanou obsáhlé slovní hodnocení. "Většina žáků školy není z České Třebové a někteří k nám dojíždí  třeba i z velkých dálek. Podmínky pro školní práci v ZŠ na rovině si ale rodiče žáků pochvalují," řekla Slávka Petrová, která spolu se svým manželem před více než pěti lety zakládala s vydatnou pomocí občanského sdružení Ruka8 (a jeho jednatelky Mgr. Jany Chaloupkové), které se stalo zřizovatelem.  Magdaléna Peterková se seznámila s chodem školy a podmínkami pro činnost, zúčastnila se části výuky na téma komunikace a nakonec si také s dětmi i zazpívala. Dětem přinesla malé předvánoční dárečky a pozvala je na návštěvu českotřebovské radnice, kde budou moci pokračovat v zahájené spolupráci.
I když jde o soukromou školu, pobočku stejné školy "Na rovině" v Chrudimi, do které chodí 90 dětí,  tak spolupráce školy s vedením města a městskými institucemi má velkou důležitost, významná je také spolupráce s odborem školství a kultury MěÚ.