Střežený přechod                                   
Dne 13.3. 2018 jsem zaparkoval auto 1 m před přechodem a šel jsem koupit vnukovi penál do 30 m vzdálené prodejny. Celá záležitost netrvala déle než 10 minut. Po příchodu k vozu už Městská policie pořizovala fotodokumentaci. Vyměřila mi pokutu 200 Kč s  odůvodněním, že přijeli na udání. Nezpochybňuji, že by nešlo o přestupek ani práci Městské policie. Na udání musí pochopitelně jednat. Vědom si toho, že Městská policie byla primárně zřízena za účelem zachování pořádku ve městě, vydal jsem se na Odbor dopravy města. Bylo se mnou zavedeno správní řízení. Musel jsem podepsat prohlášení o zachování mlčenlivosti o utajených událostech. Jednání trvalo 2 hod. a 21 min. Výsledkem bylo doručení protokolu na 12 stránek, pokuta 1 500,-Kč, náklady na řízení 1000,- Kč a dvě složenky k tomu. Zároveň odůvodnění, že pokuta je na samé dolní hranici s ohledem na skutečnost, že řidičské oprávnění vlastním 50 let a doposud nemám na Kartě řidiče žádný záznam a přestupek je chápán jako ojedinělý exces.
Jaký exces? Nebýt chronického oznamovatele, který oznamuje parkování vozidel v kratší vzdálenosti než 5 m z pohodlí svého bytu a úkoluje Městskou policii, nikdo by si toho ani nevšimnul. O tom člověku se ve Třebové mluví jako o konfliktním podivínovi, který nedokáže vycházet se spoluobčany v okolí svého domu. Nemyslím si, že by ta oznámení činil z obav o bezpečnost a zdraví svých spoluobčanů.
Míru společenské nebezpečnosti ve srovnání s tím, čeho jsme na vlastní oči na silnicích svědky ponechám na čtenářích. Nevadí mi, když si město vylepšuje komunální rozpočet z měření rychlosti. Také vozím vnoučata a mám o ně strach. Proti šmejdům vystupujeme a zároveň usilujeme o snadnou kořist. A to z moci úřední a náklady řízení si občane zaplať! Kolik Třebováků asi platilo na tomto přechodu pokutu ?
Zajímalo by mě, kolik oznámení uskutečnil ten člověk, když někdo ničí odpadkové koše a zřizuje divoké skládky. Podíval se ten člověk z oken svého bytu na druhou stranu, kde se nachází supermarket a dvě pochybné existence žadoní po lidech včetně školáků mince z vozíku? Jistě dětem nedávají dobrý příklad k obstarávání peněz.
Proti celkové částce 2.500,- Kč jsem se odvolal na příslušný Krajský úřad. Po 7 měsících mi bylo z úřednické solidarity rozhodnutí na 5 stránek potvrzeno, s odůvodněním, že jsem nepřiložil výši svého důchodu, o kterou mě nikdo nepožádal.  Vše zaplaceno. Vyšetřování skončilo. Zapomeňte ! Vůbec se nedivím, že není možné obstarat pracovníky do výrobního procesu a nekvalifikované pracovníky musíme nahrazovat cizinci, když úředníci řeší hlouposti.
Myslím, že je to byrokratické plivnutí do tváře generaci Třebováků, kteří odpracovali bezpočet sobot v Akci zdarma na místních školkách a plaveckém bazénu. Často jsme odcházeli na tyto akce přímo ze zaměstnání a k rodinnému krbu se vraceli ve večerních hodinách. Naší společnosti opravdu dochází dech a peníze. Snad by měl někdo vysvětlit tomu spoluobčanovi, že jeho praktiky nepatří do moderní občanské společnosti a že zaspal dobu. Moje představa je, že by měl zřizovatel Městské policie s občany spolupracovat.
Vážení spoluobčané, to není pohádka, ani zlý sen. To je smutná realita dnešní doby. Tak ať se nám v novém roce ve Třebové lépe dýchá. A co popřát našemu spoluobčanovi oznamovateli ? Snad jenom klidné spaní a sladké sny.
Milan Dašek, starobní důchodce - odpracováno 48 let a 2 měsíce.