Závěrečný věneček tanečních kurzů                                    


V sobotu  8. prosince 2017 se ve velkém sále Národního domu  uskutečnil závěrečný věneček  tanečních kurzů.
Průvodcem večera se jako každý rok stal taneční mistr Jan Bílek z Ústí nad Orlicí. Věneček začal slavnostním nástupem žáků kurzů. Jemu hrdě přihlíželo, obdobně, jako i v předchozích  letech, velké množství přítomných hostí, mezi nimiž byla celá řada rodičů, prarodičů, sourozenců, ale i starších kamarádů, někdejších Bílkových žáků. Ti zcela zaplnili prostory Národního domu. Slavnostní nástup zvolna přešel do oblíbené taneční série, věnované právě rodičům   a hostům  žáků. A tak účastníci kurzu měli možnost provést maminky, tatínky, babičky a další členy svých rodin. Po této  úvodní  části nic nebránilo tomu, aby věneček pokračoval v bujarém veselí. K tanci a poslechu vyhrávala, stejně  jako i v minulých letech  již osvědčená kapela Combo 2 z Litomyšle pod vedením pana Jiřího Mikysky.
Všichni přítomní si mohli v průběhu večera připomenout snad všechny známé tance, samozřejmě klasické, došlo však  i  na ty modernější. Stranou však  nezůstaly ani ty „pamětnické“, jakými je např. letkis.
Spokojené úsměvy na tvářích přítomných  svědčily o tom, že se věneček líbil.  Během večera návštěvníků pozvolna ubývalo, ti dříve narození postupně odcházeli ke svým domovům, ale příslušníci té mladší generace vydrželi až do konce a mnohým se ani domů nechtělo. Ale všechno pěkné jednou končí a tak skončily i ty letošní taneční.  A tak nezbývá, než poděkovat všem pořadatelům, bez jejichž pomoci by taneční na této úrovni nebylo možno ve Třebové uspořádat. Stejné díky též patří provozovateli restaurace Národní dům za poskytnutí svých  prostor.  A tak  již teď  se všichni „tancechtiví“ obyvatelé našeho města mohou těšit  na  příští taneční , které se zde uskuteční na podzim roku následujícího. Martin Šebela
¨