ZAMYŠLENÍ NA LEDEN 2019          
Moudrost Šalomounova – rizika a ztráty
Úvodem
Milé čtenářky a milí čtenáři, také v roce 2019 Vám chceme nabídnout na stránkách českotřebovského zpravodaje myšlenky a úvahy, které – jak doufáme – Vás mohou potěšit či jinak obohatit. Články na každý měsíc pro Vás budou připravovat střídavě představitelé křesťanských církví v České Třebové. Letošní cyklus článků je inspirován biblickými příslovími.
Rizika a ztráty aneb abych se nespálil…
Ve Starém zákoně je k nalezení objemná sbírka moudrosti starověkého národa jménem Izrael. Nepřekvapí, že se tato kniha nazývá prostě „Přísloví,“ případně „Přísloví Šalomounova,“ neboť král Šalomoun byl obdařený mimořádně moudrým úsudkem. Z uvedené knihy jsem vybral následující citát: Může si kdo shrnout do klína oheň a nespálit si šaty? Což může někdo chodit po žhavém uhlí, a nepopálit si nohy? Tak dopadne ten, kdo vchází k ženě svého druha. (Přísloví 6,27-29)
Některé činnosti jsou (pouze) nebezpečné. Když se rozhodnete něco dělat, obvykle se tím vystavíte určitému riziku. Mnohé činnosti perfektně zvládáme a pokládáme je za bezpečné. Ale občas se pustíme do konání se zvýšeným rizikem nezdaru, úrazu, nebo třeba s rizikem ztráty něčeho/někoho. Najdou se dokonce lidé, kteří ochotně a rádi vyhledávají zvýšené nebezpečí a těší se na ně – takoví se obvykle věnují některému z tzv. extrémních sportů (např. horolezectví, motokros). Nebezpečné činnosti si můžeme ve svém životě dovolit a dopřát, protože při troše cviku, umění a štěstí máme docela dobrou šanci je zvládnout beze ztráty a bez úrazu. Nebezpečí také někteří lidé podstupují kvůli vidině zisku či prospěchu.
Některé činnosti člověka (zákonitě) poškozují. Nyní se dostáváme k tomu, o čem hovoří zmíněné přísloví. Jízda automobilem je nebezpečná. Kouření cigaret však není pouze nebezpečné, kouření stoprocentně škodí. Škodí lidskému zdraví – ať kouříte občas nebo denně, tvrdé nebo lehké, drahé nebo levné, klasické či elektronické cigarety. Je to podobné, jako když se dotknete rozžhaveného tělesa, úraz nastane zcela jistě, každopádně. Můžeme toliko rozlišovat míru a rozsah poškození.
Problém je však v tom, že některé aktivity je obtížné zařadit, jestli jsou pouze nebezpečné nebo jestli zákonitě škodí. Co myslíte, do které z uvedených kategorií patří sexuální nevěra? Kam asi patří rozvod manželů? Kam patří krádež nebo jiný úmyslný podvod? A kam patří pěstování nenávisti? (Můžete si doplnit libovolné množství dalších problematických činů.) V případě, že se jedná o (pouze) nebezpečné aktivity, tak mám šanci zvládnout je všecky bez úrazu a beze ztráty, a je tu určité riziko, že se mi to možná takto nepodaří. Ale jestliže se jedná o zákonitě škodlivé činy, tak před negativními dopady mého jednání ně neochrání nikdo a nic. Nebo je někdo toho názoru, že je možné „shrnout do klína oheň a nespálit si šaty“?
Dobrý začátek nového roku Vám přeje
Kamil Vystavěl