Českotřebovský deník 14/2017 (13/1)  
Rieter CZ pokračuje v podpoře Orlickoústecké nemocnice

Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým výrobcem strojních zařízení pro textilní průmysl. Vedení orlickoústecké společnosti v čele s Ing. Janem Lustykem, generálním ředitelem se na prahu roku 2018 opět rozhodlo podpořit nadační fond při Orlickoústecké nemocnici.
Orlickoústecká strojírenská firma, která aktuálně zaměstnává 560 pracovníků a patří tak k významným zaměstnavatelům regionu patří mezi pravidelné donátory. Na chod nemocnice v Ústí nad Orlicí firma přispěla již celkem devětkrát.
Finanční dar ve výši 100.000 Kč byl předán při setkání uspořádaném v prostorách firmy Rieter CZ dne 12. 1. 2018. Z rukou Jana Lustyka šek přijal Tomáš Julínek, ředitel Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnice. Slavnostního předání šeku se zúčastnili také Ladislav Valtr, člen Rady Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví, Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí a dále zástupci médií a Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“.
Jan Lustyk v rámci své prezentace krátce představil Rieter CZ a sdělil důvody, které vedou orlickoústeckého výrobce textilních strojů k dlouhodobé podpoře místního zdravotnického zařízení. „Jedná se především o naplňování našeho předsevzetí vnímat nejen potřeby našich zákazníků, ale cítíme povinnost vnímat také potřeby tohoto regionu. Podpora Orlickoústecké nemocnice je proto prioritou našich sponzorských aktivit v sociální oblasti.“, uvedl Jan Lustyk. Tomáš Julínek ve svém poděkování zmínil svou doposud velmi pozitivní zkušenost se solidaritou a patriotismem regionálních donátorů, kteří umožňují další rozvoj vybavení nemocnic. Zástupci lékařů Orlickoústecké nemocnice informovali o dosavadním využití sponzorských darů a zmíněny byly také budoucí plány na využití finančních prostředků. Jan Lustyk zakončil setkání probíhající ve velmi příjemné atmosféře sdělením, že společnost hodlá i v budoucích obdobích v této důležité části sponzorských aktivit společnosti Rieter CZ pokračovat.
Pro rok 2018 byl vyhlášen nový projekt na nákup stabilometrické plošiny, která bude pomáhat při rehabilitaci pacientů. Využití virtuální reality v rehabilitační péči je moderní směr, který zvyšuje efektivitu terapie a motivuje pacienty ke cvičení.  Na podzim letošního roku se nadaci podařilo vybrat cílovou částku 1 320 000,- Kč, která byla určena na nákup fetálního monitoru. Ten začne dohlížet na děti už od ledna 2018. Prostředky získané v rámci nového projektu budou určeny na nákup stabilometrické plošiny, která je jednou z řady moderních interaktivních rehabilitačních pomůcek. Více podrobností o projektu najdete na www.snamijetulepe.cz

Památník T. G. Masaryka  na Farářství vyžaduje opravu a údržbu

Na základě upozornění občanů jsem prozkoumal aktuální stav památníku T.G. Masaryka umístěného "na špici" Parku legií a musím jim dát za pravdu. Podnět vyzývající k úpravě tohoto prostoru, který by město mělo mít v dokonalém pořádku považuji za závažný. Nyní je leden a zima jistě přijde, ale již v březnu si budeme připomínat Masarykovo výročí narození. Právě v tomto termínu byl v roce 1990 tento památník znovu odhalen. (Na fotografii klade kytici květů k nově instalovanému památníku tehdejší předseda MěNV Ing. Slavomír Gabrhel.). Od té doby se však zde mnoho neupravovalo. Pouze díky Františku Bečkovi byla před 12 lety ošetřena vlastní bronzová busta, stejně jako na Parníku, ale víc nic. A tak svícny po stranách památníku jsou korozí prožrané skrz naskrz, také podstavec pro bustu vyžaduje odbornou údržbu. Na Parníku je památník TGM v pořádku, a to díky přemístění vyžádaném stavbou OD Tesco před 12 lety. "Něco k tomu napište, ať i tady nebude taková ostuda jako v loni v listopadu, kdy se chodilo s věnci k památníku u škol přes blátivé kaluže a vyvrácené obrubníky..."

Snímky ze 7.3. 1990


Nominaci krajiny hřebčína do UNESCO oficiálně podpořily místní obce

K nominaci Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na Seznam světového dědictví UNESCO bylo dnes připojeno společné memorandum pěti starostek a starostů dotčených obcí. Po projednání v samosprávách obcí své podpisy připojili Lenka Gothardová za Kladruby nad Labem, Michaela Matoušková za Řečany nad Labem, Irena Burešová za Přelouč, Josef Veselý za Selmice a Jaroslav Trubač za Semín.
„Deklarovaná podpora místních občanů a samospráv je pro nominaci velmi důležitá a jsem rád, že ji starostové a starostky Radě památky vloni v prosinci sami navrhli. Nyní ji připojíme ke třem tisícům stran nominační dokumentace v angličtině, kterou ještě musí podepsat ministři kultury a zemědělství, a která musí být do 31. ledna odpoledne doručena do centrály UNESCO v Paříži,“ řekl předseda Rady památky Roman Línek.
Pardubický kraj jako vstřícný krok pro místní obce nechal zpracovat rozvojovou studii, která bude hotová začátkem února letošního roku. Zabývá se všemi možnými nárazníkovým body, které mohou vznikat prudkým zvýšením návštěvnosti oblasti. „Studie se bude veřejně projednávat s občany a bude výchozím bodem pro další rozvoj infrastruktury, a to jak pro cestovní ruch, tak pro život v tomto regionu. Z ní budou vycházet další investice kraje, obcí, ale třeba i soukromníků,“ uvedl Línek a pokračoval: „V Radě památky se kloníme také k možnosti nechat vypracovat takzvaný Plán ochrany památkové zóny, který by mohl pro občany zjednodušit některá jednání s úřady v chráněném území, protože by už předem přesně vymezil potřebné mantinely. Snažíme se poučit i ze zkušeností českých oblastí, které v UNESCO jsou, a které jsme spolu se starosty navštívili.“
Všichni zúčastnění věří, že pozitiva možného zapsání vysoce překročí možná negativa a berou tuto šanci jako historickou prestižní záležitost. To, že starostové našli společnou řeč s hřebčínem, krajskou samosprávou i ministerstvy, přináší nové příležitosti pro rozvoj celého regionu a v neposlední řadě i pro zachování vzácného chovu koní.
 
Příliš drahý pozemek  J

Dostal jsem řadu dotazů na to, jaká je skutečná cena stavebního pozemku v lokalitě na Horách, neboť několik dní uvádím inzeráty, ve kterých je uvedena cena cca 1 milion korun na 1 m2, zda to inzerující myslí opravdu vážně. Opravdu si takovou cenu nedovedu představit i s přípojkami inženýrských sítí, neboť by jen první (menší) stavební parcela vyšla na 942 milionů Kč. Proto uvádím inzerát znovu a dovolil jsem si tam upravit cenu pozemku upravit a vynechat cenu za 1 metr čtvereční a tím tedy provést podstatné zlevnění nabídkové ceny. Věřím, že se změnou bude souhlasit i  zadavatel inzerátu, který si text před odesláním zřejmě řádně nepřečetl.  Podle ohlasů je alespoň vidět, že text byl návštěvníky stránek důkladně studován. (re)
 
PRODÁM STAVEBNÍ POZEMKY V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Oba pozemky se nachází v lokalitě Na Horách. Kontakt: 731 421 952, stavebni.pozemek.ctrebova@centrum.cz
První pozemek o výměře 942 m2 je v místě budoucí stavby a příjezdu rovný, ve zbylé části mírně svažitý. Přístup je po místní veřejné komunikaci, která vede za hranicí pozemku, přípojka elektro je hotová včetně elektroměru na pozemku, přípojka vodovodu a kanalizace, popř. kabelové televize ve vzdálenosti cca 85 m. Cena 999 990 Kč.
Druhý pozemek o výměře 1322 m2 je rovný. Přístup je po místní veřejné komunikaci, která vede za hranicí pozemku, přípojka elektro je hotová včetně elektroměru na pozemku, přípojka vodovodu a kanalizace, popř. kabelové televize se nachází na hranici pozemku. Cena 999 990 Kč.
 
V nové hale Skalka se již v lednu budou hrát ligové florbalové zápasy             


Studenti zemědělské školy v Chrudimi se dozvěděli, jak využívat moderní technologie

Leckoho by možná překvapilo, že s roboty a drony se lze setkat nejen na elektrotechnických školách, ale i na těch zemědělských. Centrum precizního zemědělství, které působí při České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU), ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou v Chrudimi uspořádaly Univerzitní dny ČZU – Precizní zemědělství. Pro středoškoláky byly připraveny přednášky, komentované prohlídky strojů nebo neformální diskuze na téma současnosti a budoucnosti zemědělství. Protože právě zemědělství má velký potenciál využívat nejmodernější technologie, pedagogové ČZU studentům také předvedli, jak lze v této oblasti využívat drony či roboty, a to například k dálkovému průzkumu země.
České zemědělství se má čím chlubit, protože se v něm vždy pracovalo s určitým nadhledem, pohledem do budoucna a vědecké poznatky se přenášely do praxe. To vše je pojítkem, kterým jsou Univerzitní dny ČZU naplněny,“ uvedl při zahájení radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil, který vystudoval obě zmiňované školy. „Vztah k zemědělství a půdě jsem si vytvořil právě na těchto dvou institucích,“ dodal radní.
 
Spolupráce škol funguje dobře
Jsem absolventem elektrotechnické fakulty a z této akce mám velkou radost. Elektronizace, automatizace, revoluce 4.0 – to vše  zemědělství nutně potřebuje ke zvýšení efektivity práce a k nahrazení chybějící pracovní síly. Jsem rád, že Střední zemědělská škola svým studentům tyto vědomosti zprostředkovává,“ řekl radní pro školství Bohumil Bernášek.
Česká zemědělská univerzita obecně dobře spolupracuje se všemi středními zemědělskými školami. S chrudimskou Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou výborně spolupracujeme již řadu let. Mimo jiné sem například naši studenti, připravující se na učitelskou kariéru, jezdí na pedagogické praxe a řada našich absolventů na této škole také vyučuje,“ řekl Jiří Balík, rektor České zemědělské univerzity, která v roce 2016 oslavila již 110. výročí.
V loňském roce jsme s ČZU podepsali memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, díky čemuž mají naši studenti i učitelé přístup k nejnovějším poznatkům. Univerzitní dny jsou první akcí tohoto druhu, kterou jsme s univerzitou uspořádali, a určitě bychom na ní chtěli navázat dalšími akcemi, například i pro veřejnost,“ nechal se slyšet ředitel zemědělské střední školy Stanislav Valášek. „Škola by neměla zůstávat jen u prvotního vzdělávání, ale zajistit i to celoživotní, a právě ve spolupráci s ČZU vidíme cestu,“ dodal ředitel.
 
Puzzle slunečních hodin z Kladrub bude sloužit dětem v novém ateliéru

Organizátoři výstavy Architecture Week a festivalu Hravý architekt, které se několik posledních let konají v Praze, přivezli Pardubickému kraji jeden z exponátů loňské akce – skládačku slunečních hodin ze zámku v Kladrubech nad Labem. Tu namalovaly na připravenou předlohu děti ze Základní umělecké školy v Přelouči a hrály si s ní malí návštěvníci Clam-Gallasova paláce na výstavě na téma Baroko v Českých zemích.
„Na kladrubském zámku jsou dokonce dvoje sluneční hodiny, děti velmi zdařile ztvárnily oboje dvoje. Předáme je do dětského výtvarného ateliéru naší Východočeské galerie, kde mohou sloužit na hraní a pro inspiraci účastníkům výtvarných akcí,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který makety převzal od Petra Ivanova a architekta Miroslava Řepy.
Východočeská galerie finišuje s úpravami nových pronajatých prostor bývalé kavárny Apatyka v sousedství Domu U Jonáše. Tam bude od února otevřen prostor pro doprovodné akce k výstavám, přednáškám a pro výtvarné dílny jak pro školy, tak i zájemce z řad veřejnosti. „Máme na několik let pronajaté první patro s veškerým sociálním zázemím, které je k dílnám potřeba, a je tu i dostatečně velký sál na přednášky do té doby, než bude definitivně dořešeno další působiště galerie,“ řekl Roman Línek.