Českotřebovský deník 21/2018 (18/1)  
Debata nad budoucností městského krematoria bude 22.ledna

Důležité bude zajistit alespoň přehledné informace pro veřejnost předem

Beseda na téma Zachování provozu městského krematoria v České Třebové se bude konat v pondělí dne 22. ledna 2018 od 16 hodin v malém sále Kulturního centra v Nádražní ulici v České Třebové. Na besedu jsou zváni všichni zájemci o danou problematiku.     Jaroslav Zedník, starosta města

Po upozornění občanů (a to nejen obyvatel sousední ulice Polní) na velký problém spalovacího procesu v městském krematoriu, který vznikl v sobotu dne  10. června 2017 dopoledne a projevil se dlouhodobou  emisí intenzivního černého kouře, byla podána stížnost občanů na zdejší provoz. Někteří sousedé zejména z ulice Polní usilují o zrušení kremačního provozu ve městě dlouhodobě a tato červnová událost pro ně znamenala další  argumenty. Po takové události je těžké říkat, že bylo všechno v pořádku.
Krematorium je v majetku města, provozovatelem je na základě pachtu Alice Hurtová, jako fyzická osoba (na základě smlouvy na dobu určitou, která skončí do konce března 2019). Na jaře letošního roku 2018 by mělo být rozhodnuto o dalším prodloužení nájemní smlouvy nebo případně jiné variantě. Pro veřejné jednání, které bude 22.1. je zapotřebí mít nějaké informace. Ty byly poskytnuty jednak radním a poté i zastupitelům města. V žádném případě je nepovažuji za tajné, naopak v jejich přehledném zveřejnění vidím veřejný zájem. Pokud by se informace předávaly až na výše uvedeném veřejném jednání, těžko by se mohli přítomní občané pokládat zasvěcené dotazy a jednání by pak nesplnilo svůj účel.
Celý dokument s přílohami je však mimořádně obsáhlý, má 34 stran a číst se tam tedy jistě nebude. Bylo by dobré, kdyby byla z tohoto materiálu připravena  názorná prezentace, neboť součástí jsou také mapy, schémata a tabulky.  Řada příloh je ovšem pouze ilustrativních a jsou uvedeny např. pro srovnání (např. z provozu krematoria Liberec). Pokusím se připravit v předstihu alespoň stručný přehled toho nejdůležitějšího na webové stránky Čt. zpravodaje.  Snad zítra. (mm)
 
Volný sociální byt na Semaninské ulici

Město Česká Třebová  podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 10 o velikosti 1+2 na Semanínské ulici v čp. 2086 v České Třebové:
Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Česká Třebová.
Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve čtvrtek 15.02.2018.
 
Regiontour Brno : Společná expozice Pardubického a Královéhradeckého kraje

Letošní rok je třetím v pořadí, kdy se na mezinárodním veletrhu turistických možností Regiontouru prezentují Pardubický a Královéhradecký kraj dohromady. Při příjemném posezení v prvorepublikové kavárně připomínají návštěvníkům 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Stánek slavnostně otevřeli hejtmani Martin Netolický a Jiří Štěpán.
„Letošní osmičkový rok je skutečně výjimečný tímto velkým výročím, a proto jsme se rozhodli na veletrhu zdůraznit úspěšných 20 let v období mezi lety 1918 a 1938 zejména v architektuře. Kromě toho je dalším tématem na našem stánku i pivovarnictví. V uplynulých letech totiž vzniklo v našem kraji tolik malých pivovarů jako nikdy dříve,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Novým trendem se totiž v cestovních ruchu stávají nejen vinné stezky, ale také ty pivní. Na to reagovaly oba kraje nabídkou aktuální Mapy pivovarů. „Chtěli jsme zájemcům nabídnout souhrnnou informaci, kde mohou ochutnat různé speciality místních, třeba i malých pivovarů a jak si je poskládat do cestovního itineráře. Věřím, že to ocení,“ konstatovala ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková.
Novinkou pro letošní rok je také brožura Architektura první republiky ve východních Čechách. „Jeden z nejslavnějších architektů první republiky, Josef Gočár, se narodil v Semíně v Pardubickém kraji a díky tomu máme ve východních Čechách velké množství nádherných staveb, které projektoval od pardubického Grandu, automatických mlýnů nebo pavilonu v Lázních Bohdaneč až po celé moderní centrum Hradce Králové. Publikace ale zachycuje další úspěšné architekty té doby jako Pavla Janáka, Oldřicha Lisku, Jindřicha Freiwalda, Ladislava Machoně, Otakara Novotného a další. Bude jistě zajímavým, rychlým průvodcem všem milovníkům moderní architektury 20. století,“ popsal nově pokřtěnou brožuru radní pro cestovní ruch René Živný. Společný stánek Východních Čech se představí ještě na veletrzích cestovního ruchu v Praze a v Hradci Králové.

 

Veletrhy GO a REGIONTOUR jsou největší národní prezentací cestovního ruchu v ČR.


Veletrh REGIONTOUR je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovního ruchu v regionech České republiky. Je nosným projektem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu.  Na veletrhu GO se prezentují tuzemské i zahraniční cestovní kanceláře a agentury se zaměřením na výjezdovou turistiku. Souběžně s veletrhy probíhají Festival krajových specialit a regionální potraviny RegFoodFest, mezinárodní soutěž Gastro Junior Brno 2018 – Bidfood Cup a GO KAMERA - festival cestovatelských filmů, fotografií a publikací. GO a REGIONTOUR je efektivním místem pro setkávání profesionálů v cestovním ruchu, jehož nedílnou součástí je kvalitní odborný doprovodný program i atraktivní doprovodný program pro širokou veřejnost.


Termín: 18. - 21. 1. 2018 Výstaviště Brno. Vystavuje 812 firem Ploše 25 000m2. Loni navštívilo veletrh 30 000 návštěvníků.


 
AD: Pochvala od návštěvníka města v Českotřebovském zpravodaji

Reaguji na článek na str. 32 (ČTZ leden 2018) 
Rád bych se s tímto návštěvníkem sešel. Provedl bych jej ulicí Smetanovou, kde se nedá řádně po silnici projet díky propadům vozovky a dále ulicí Boženy Němcové, kde po opravě této ulice to je tankodrom a jinými v různých částech města. Asi by hned změnil názor. Je vidět, že současné vedení města zajímá pouze výstavba sportovišť, ale ne oprava ulic.Tam se delegace partnerských měst nevodí.  Je evidentní, že tento návštěvník šel pouze od nádraží na Staré náměstí. To je pouze pozlátko pro návštěvníky města. Také bych tohoto návštěvníka zavedl do ulice U Javorky, až k Robově kopci. Jediné místo kde si mohli děti zadarmo zasáňkovat a v minulosti i sáňkovali a lyžovali, nechá město zastavět. Co dělá stavební odbor Městského úřadu, že povolí v těchto lokalitách stavět. Je to  jako s objektem bývalého sirotčince. A pak řeknou, že teď se s tím už nedá nic dělat. Ale zkuste si na své zahradě postavit boudu bez povolení. To na vás páky mají, včetně pokut. Asi potřebují všechny děti a občany nahnat na Peklák aby všichni  platili. Rovněž tak prostor Na Horách, který nechalo vedení města zastavět. Ale tohle je současnému vedení města jedno. Vědí, že v dalších volbách už nebudou zvoleni, proto již mají připravená nová zaměstnání. Jeden chce být ředitelem Eko.Bi, druhý ředitelem sportovišť.  
Více se raději nebudu rozepisovat, protože bych musel napsat jak to bylo s firmou Metrans a vilou na Pardubicku. To až jindy.
S pozdravem Lubomír Jebavý
Albertinum Žamberk: opravena střecha, modernizace čistírny odpadních vod

Nejen nemocnice, ale i další zdravotnická zařízení má ve správě Pardubický kraj. Jedním z nich je i Odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku, kde byla nedávno dokončena výměna střešní krytiny. Dokončená stavba byla včera slavnostně předána za účasti hejtmana Martina Netolického a radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra.
V Odborném léčebném ústavu Albertinum jsme nechali vyměnit krytinu na některých budovách. Rekonstrukce probíhala od léta 2016 do prosince loňského roku. Nejprve se jednalo o střechu na takzvaném Honlově domě, následovalo stravovací zařízení, ředitelství a prádelna. Důvodem výměny byl především havarijní stav původní střešní krytiny, která byla z azbestocementových prvků a kromě ekologické zátěže docházelo i k protékání. Náklady na tuto stavbu činily zhruba jedenáct milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s vedením zařízení a zdravotníky hovořil také o celkové situaci v krajském zdravotnictví a plánovaných investicích, které Pardubický kraj v tomto volebním období plánuje.
Rekonstrukcí střech však stavební práce v Albertinu nekončí. Opravou a modernizací projde také tamní čistírna odpadních vod, stokové sítě a kanalizační přípojky. O zahájení zadávacího řízení rozhodli na svém pondělním jednání radní Pardubického kraje. „Realizací stavby dojde k nápravě havarijního stavu čistírny, ale také splaškové, infekční a srážkové kanalizace zdravotnického zařízení,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr s tím, že předpokládané náklady na stavbu činí zhruba 28 milionů korun.
Stavba bude zahrnovat úplné oddělení srážkových vod a jejich zachycení a zasáknutí v rámci areálu léčebny. „Dále se bude řešit oddělení infekčních splaškových vod z oddělení a provozů produkujících infekční splaškové vody od splaškových vod s běžným komunálním znečištěním. Infekční vody se budou likvidovat v modernizované areálové čistírně,“ uvedl radní Valtr.
 
Hamzova léčebna Luže bude slavit

Tento rok je pro Hamzovu léčebnu rok výjimečný. Připomíná si 150. výročí od narození svého zakladatele a významné osobnosti Pardubického kraje prof. Dr. Františka Hamzy. Léčebna připravila pod celoročním titulem Hamzův rok 2018 mnoho zajímavých akcí, nad kterými převzali záštitu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, 1. náměstek Roman Línek a radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Příležitost pro sběratele a filatelisty
Každý měsíc si léčebna bude spolu s pacienty a návštěvníky v rámci různých akcí připomínat dílo a význam profesora Hamzy. Nejbližší plánované akcí bude vydání poštovní známky prof. Dr. Františka Hamzy, jako součást série známek Osobnosti České republiky. Stane se tak 21. února na pobočce „hlavní“ pošty v Praze.
V den jeho narození, tedy dne 7. března vydá léčebna společně s městem Luže příležitostnou sérii osmi známek ve známkovém sešitku. Bude zde možnost zakoupit nejen známkový sešitek, pamětní list a další, ale i limitovaný počet obálek prvního dne vydání již zmíněné samostatné známky pana profesora. K této příležitosti bude v léčebně zřízena příležitostná poštovní přepážka České pošty, kde si bude možné nechat zakoupený známkový sešitek pouze ten den orazítkovat speciálně vyrobeným příležitostným razítkem. Upozornění nejen pro filatelisty, jedná se o mimořádný souběh vydání známek na identické téma, které je spojeno se jménem prof. Dr. Františka Hamzy.
Hlavní oslavy budou v dubnu
Hlavní slavnostní akcí bude 25. dubna Setkání k oslavě 150. výročí narození prof. Dr. Františka Hamzy, kde budou připomínat a představovat osobnost a dílo pana profesora významní řečníci krátkými přednáškami. Kromě toho nepřijdou zkrátka ani příznivci místního arboreta, které bylo zařazeno mezi botanické zahrady v Čechách. Pro ně je připraveno tradiční jarní otevírání parku (17. dubna), Botanické družení (23. srpna) a podzimní zavírání parku (18. října), tentokrát s krásným překvapením.

PŘIJMU KOSMETIČKU NA ŽIVNOSTENSKÝ  LIST
KOSMETIKA - PEDIKURA NOVÉ NAMĚSTÍ 1742 ČESKÁ TŘEBOVÁ
bližší informace Jarešová Alena tel. 605 940 684    

Vítězství Kohoutů nad Moravskou Třebovou na fotkách Jardy Koníčka