Českotřebovský deník 22/2018 (19/1)  
Sportovní hala Skalka bude hostit ligové florbalisty

Není to tak dlouho, co byla 11. ledna  v České Třebové otevřena nová sportovní hala Skalka. Zájem veřejnosti byl velký, kapacita pro diváky byla zcela přeplněna, přišlo 350 diváků. V rámci slavnostního otevření sportovní haly byl pro návštěvníky celé odpoledne připraven bohatý doprovodný program, ve kterém se postupně představily různé halové sporty, které zde budou provozovány. Po florbalovém utkání vítězů školních vánočních turnajů se na ploše haly postupně představily českotřebovské sportovní oddíly volejbalistů, florbalistů a basketbalistů. A nyní o víkendu máme možnost shlédnout konečně doma ve své hale Skalka českotřebovské florbalisty Florbalového klubu Orlicko-Třebovsko, které zde sehrají své ligové mistrovské zápasy.

Další krok k přiblížení dálnice?  
Silnice I/35 je  jednou z nejvytíženějších a nejnebezpečnějších v okrese. Velmi problematický je především průjezd městem Vysoké Mýto. Pokud se podaří stávající dva úseky D35 prodloužit tak, aby obešly Vysoké Mýto, bude to  velké přiblížení dálnice a odlehčená městu. Rozhodující část dopravy by jezdila mimo město.  Nyní deset let po definitivním schválení tzv. "jižní varianty"  se začalo blýskat na lepší časy.  Dosud asi 4 roky probíhal proces posuzování vlivů R35 na životní prostředí, ani pak se ale nic nepohnulo. Pak v roce 2015 starostové, kraj a někteří poslanci podepsali výzvu ministerstvu dopravy k urychlené dostavbě R35. To projevuje a dalším krokem má být veřejné projednání dalšího úseku  Vysoké Mýto - Džbánov, svolané na 21. února 2018 na vysokomýtskou radnici. Znamená to, že pro daný úsek již bylo zahájeno územní řízení.
V Ústí nad Orlicí mají Akademii volného času

Letos zahájila Městská knihovna v Ústí nad Orlicí již 8. ročník úspěšného cyklu přednášek nazvaného Akademie volného času. První letošní přednáška v podání Františka Musila se uskutečnila ve středu 17. ledna a seznámila posluchače vývojem zámeckých šlechtických sídel. Pro rok 2018 knihovna připravila celkem 8 nejen historických přednášek a to každý měsíc kromě letních prázdnin a prosince. Letos poprvé budou přednášky doplněny prezentacemi lidového stavitelství. Kromě přednášek pořádá naše knihovna také řadu jiných zajímavých akcí. Kompletní přehled nabízených aktivit naleznete na webu www.knihovna-uo.cz.
Turistický portál Východní Čechy získal v Brně 1. cenu

Na závěr prvního dne mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO&REGIONTOUR byla na brněnském výstavišti slavnostně předána ocenění v soutěži Velká cena cestovního ruchu 2017/2018. V jedenáctém ročníku prestižní ankety hodnotila odborná porota elektronické projekty v oblasti cestovního ruchu, propagační kampaně, turistické produkty či lázeňské a wellness balíčky. Pardubický kraj si odvezl prvenství v kategorii nejlepší elektronický projekt, cenu převzal radní pro cestovní ruch René Živný.
Vynikající krajský turistický portál, přehledně a intuitivně uspořádaný, plnohodnotné jazykové mutace, maximum informací, které turista a host destinace potřebuje mít k dispozici,“ těmito slovy hodnotili porotci turistický portál Vychodni-Cechy.info, který do soutěže přihlásil Krajský úřad Pardubického kraje.
„Nová podoba portálu začala fungovat v polovině loňského roku. Snažíme se držet krok s dobou v informačních technologiích. Proto jsme sloučili verze pro počítače, tablety i chytré telefony do jedné moderní, na které se kromě jiného dá rychle vyhledat poptávaný objekt nebo akce. Portál má také geolokační funkci, která umožňuje vyhledávat objekty v aktuálním okolí uživatele,“ prozradil radní René Živný. 
Obsah portálu, který provozuje Pardubický kraj, je pravidelně aktualizován nejen informačními centry, ale i poskytovateli služeb cestovního ruchu. Je k dispozici v devíti jazykových mutacích, má integrovaný mapový portál a plánovač výletů i na více dní. Součástí je i velké množství aktualizovaných turistických programů, které jsou na webu uspořádány podle cílových skupin nebo tematického zaměření. Nechybí ani bohatá videogalerie včetně virtuálních prohlídek zajímavých turistických cílů.
„Z ceny na veletrhu máme velkou radost, potvrdila nám, že jdeme správnou cestou. A zvyšující se návštěvnost našeho turistického webu dokazuje, že se stává pro návštěvníky čím dál víc atraktivní,“ dodává René Živný.
Ostatní ocenění
V kategorii Nejlepší jednotná kampaň vyhrála kampaň „Baroko s kouzlem rozmanitosti“, kterou do soutěže přihlásila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. V kategorii Nejlepší turistický produkt si pomyslné zlato si v této kategorii odnesli zástupci Partnerství o.p.s. za cykloturistický fenomén Labská stezka. „Týden v hotelu Popper, aneb za Četníky do Luhačovic“, tak zní název produktu společnosti Lázně Luhačovice a.s., který byl vyhlášen vítězem kategorie Nejlepší lázeňský a wellness balíček. O vítězství v soutěžní kategorii Cestovní kancelář roku, do které bylo automaticky zařazeno všech zhruba tisíc cestovních kanceláří působících na českém trhu a disponujících platným pojištěním záruky pro případ úpadku, rozhodovala svými hlasy prostřednictvím speciální webové stránky široká veřejnost. Prvenství si v letošním jedenáctém ročníku odnáší cestovní kancelář Vítkovice Tours. Na závěr slavnostního předávání pořadatelé zařadili křest publikace Tvář venkova 2017, která je součástí edice Tvář venkova. Ta dokumentuje vynikající stavební činy, realizované na venkově a která obsahuje 8 svazků, vydaných v letech 2010–2017.
VÝCHODNÍ ČECHY PREZENTUJÍ PRVNÍ REPUBLIKU.

Nebyl jsem za pražského Pepíka ani mlynáře, jak se mnozí domnívali. Na naší společné prezentaci Pardubického a Královéhradeckého kraje jsme se snažili vrátit do dvacátých let minulého století. Naše regiony mají velmi mnoho zajímavých míst, která jsou přímo spjata s obdobím velkého rozmachu po první světové válce. Architektonické skvosty z dílny zvučných jmen jsou nejen v sídelních městech, ale i v menších městech. A jako bývalý divadelní ochotník jsem zase na sebe navlékl divadelní kostým. Ostatně podobný jsem před několika lety měl jako Václav Dvořák v Hašlerově hře Podskalák. Srdečně zveme na východ Čech.
Z facebooku Martina Netolického
 
Kraj se nyní více zaměřuje na rodinnou politiku

Pardubice – V tomto volebním období se krajská samospráva zavázala klást větší důraz na rodinnou politiku. A aby nezůstalo jen u slov, kraj se v loňském roce připojil k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů a vytvořil takzvanou Platformu rodinné politiky. Jejím výstupem by do roku 2019 měla být krajská koncepce rodinné politiky.
„V platformě zasedají odborníci na sociologii, statistiku, psychologii, pedagogiku, zástupci neziskových organizací i státní správy a samosprávy. Naším prvním úkolem je sesbírat fakta, co má podle těchto odborníků pozitivní nebo negativní vliv na rodiny v našem kraji, analyzovat tato fakta, doplnit je konkrétními statistikami nebo poznatky a potom definovat řadu opatření, která budou pozitivně přispívat k podpoře rodin v různých oblastech života,“ vysvětluje radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Exaktní čísla například ukazují statistiky Českého statistického úřadu, který nedávno vydal publikaci zaměřující se na mladou generaci v Pardubickém kraji. Hlavní poznatky z této publikace prezentovali na setkání platformy zástupci Krajské správy Českého statistického úřadu. Lidé do 30 let tvoří v našem kraji necelou třetinu populace, což je čtvrtý nejvyšší podíl mezi kraji.  Nejvíce jsou přitom mladí lidé v kraji zastoupeni na Žambersku, Litomyšlsku a Poličsku.
Na sto dětí mladších 15 let v kraji připadá 123 seniorů pětašedesátiletých a starších, což je v mezikrajském srovnání pátý nejnižší podíl (v sousedním Královéhradeckém kraji je tento podíl nejvyšší ze všech krajů). „Projekce obyvatelstva do roku 2050 ovšem počítá s poklesem celkového počtu obyvatel a procento mladých lidí se zmenší na úkor procenta seniorů v populaci,“ doplňuje statistik Petr Dědič.
„To jsou jen některé základní údaje o věkové skupině, kdy zejména ženy začínají se zakládáním rodiny. Ukazuje se, že muži do rodinného života vstupují většinou až po třicítce.  My se nyní zabýváme všemi oblastmi, které na rodiny, a to jak funkční, tak ohrožené, působí. O pomoci státu, kraje, obcí, po ekonomiku, bezpečnost, volnočasové aktivity, dopravu, vzdělávání, různé služby včetně sociálních, nebo zdravotnictví. Naši členové přicházejí s návrhy a konkrétními projekty a představují také příklady dobré praxe jak v kraji, tak v celostním měřítku. Jedním z nich je například projekt startovacího a sociálního bydlení statutárního města Pardubice,“ říká František Moudr, koordinátor projektu.
 
Talentové zkoušky na pardubické konzervatoři skončily

Zpěváci, houslisté i klavíristé. Ti a mnoho dalších hudebně nadaných zájemců o studium v tomto týdnu absolvovalo talentové zkoušky na Konzervatoři Pardubice. Zda odbornou komisi přesvědčili, se dozví na začátku února.
Pardubická konzervatoř je střední škola, která vychovala řadu významných hudebníků, zpěváků a dirigentů. Absolventi školy v současné době dosahují četných úspěchů na koncertních podiích, a to i na mezinárodním poli. Koncertní činnost je již součástí samotného studia na konzervatoři. Z absolventů konzervatoře se stávají i učitelé v základních uměleckých školách,“ řekl radní pro školství Bohumil Bernášek. „Přeji konzervatoři hodně talentovaných žáků, kteří nás budou obohacovat o umělecké zážitky a okouzlovat hudbou,“ dodal radní.
Přihlásilo se nám téměř 100 adeptů, kapacity nám však dovolují přijmout pouze 30 studentů na prezenční a 12 na kombinované studium,“ řekl ředitel pardubické konzervatoře Dalibor Hlava. Právě o kombinované studium je na této škole velký zájem. „Letos se hlásí 44 zájemců. Jedná se většinou o dospělé, kteří učí na základních uměleckých školách a potřebují si v tomto směru doplnit aprobaci,“ dodal ředitel.
Ze všech zájemců byli jako obvykle nejpočetnější zpěváci. „Největší zájem je každoročně o zpěv. Naopak problémy jsou u některých dechových nástrojů, jako je lesní roh, fagot nebo hoboj,“ podotkl Dalibor Hlava s tím, že menší zájem je i o studium dirigentství. Celkem konzervatoř vyučuje čtyři dirigenty, letos se hlásí jeden.
U talentových zkoušek musí uchazeči projít třemi částmi. První je písemný test z hudební teorie, poté následuje zkouška z všeobecné hudebnosti a talentová zkouška. V případě zpěvu musí uchazeč odzpívat tři písně, předvést svůj rozsah a zarecitovat báseň. U nástroje předvádí své technické dispozice a přednesovou literaturu.
Konzervatoř Pardubice, do které se sjíždějí studenti z celé republiky, je šestiletá odborná škola uměleckého směru. Žáci mohou po ukončení čtvrtého ročníku složit maturitní zkoušku, šestileté studium se ukončuje absolutoriem. Absolvent získá diplom s titulem diplomovaný specialista.
Úspěšní uchazeči mohou studovat hru na smyčcové nástroje, tedy housle, violu, violoncello, kontrabas a hru na dechové nástroje, jako je flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, lesní roh, trubka, trombón a tuba. Vystudovat lze na pardubické konzervatoři i hru na klavír, varhany, akordeon, kytaru, bicí nástroje či sólový (klasický) zpěv a dirigování.

Mistrovství ČR dvojic zrakově postižených - Česká Třebová 13. ledna 2018   


 •       Výsledky dvojic mužů    
           
  Poř. Jméno hráče body Jméno hráče body Celkem
  1. Maška David 717 Pařil Karel 756 1473
  2. Ungr Jan 650 Kemeny Jan 719 1369
  3. Paulus Zdeněk 682 Mrkvička Petr 659 1341
  4. Jaderko Róbert 656 Matějný Jiří 656 1312
  5. Chmelík Vítek 667 Vitouch Antonín 617 1284
  6. Srníček Miroslav 706 Černohlávek David 574 1280
  7. Zeman Michal 684 Fair Václav 573 1257
  8. Webr Václav 724 Vas Jakub 473 1197
  9. Aleš Jaroslav 585 Šulc Michal 570 1155
  10. Gruncl Josef 539 Petříček Pavel 580 1119
  11. Holý Milan 575 Borýsek Josef 501 1076
  12. Horský Zdeněk 566 Štecha Zdeněk 465 1031
           
        Výsledky dvojic žen    
           
  Poř. Jméno hráče body Jméno hráče body Celkem
  1. Vymazalová Silva 648 Vlachová Ivana 690 1338
  2. Gutová Marie 646 Paulusová Anna 656 1302
  3. Bartoníková Stanislava 576 Špačková Františka 702 1278
  4. Nývltová Jaromíra 665 Sadílková Marie 601 1266
  5. Vlasáková Kamila 549 Hladíková Daniela 704 1253

   

      Výsledky smíšených dvojic   
           
  Poř. Jméno hráče body Jméno hráče body Celkem
  1. Vlachová Ivana 690 Pařil Karel 756 1446
  2. Paulus Zdeněk 682 Paulusová Anna 656 1338
  3. Zeman Michal 684 Gutová Marie 646 1330
  4. Vitouch Antonín 617 Hladíková Daniela 704 1321
    Nývltová Jaromíra 665 Matějný Jiří 656 1321
  6. Chmelík Vítek 667 Vymazalová Silva 648 1315
  7. Siberová Zuzana 635 Mrkvička Petr 659 1294
  8. Holý Milan 575 Špačková Františka 702 1277
  9. Webr Václav 724 Vlasáková Kamila 549 1273
  10. Sadílková Marie 601 Jaderko Róbert 656 1257
  11. Bartoníková Stanislava 576 Gut Pavel 461 1037 •