Českotřebovský deník 25/2018 (22/2)  
Tvoříme sbírku obrázků "kostelíčka" - sbírka zahájena

Děkuji za první zaslané obrázky a tím i kontakty. Postupně je budu zpracovávat do samostatné webové stránky a doplňovat informace.  Sestavení takové sbírky bude ukázkou třebovského patriotismu. věřím, že se díky tomu podaří také sestavit třeba krátkodobou reprezentativní výstavu skutečných obrazů, které by zachycovaly rotundu sv. Kateřiny jednak různými technikami, z různých pohledů a také v různém období, což může dokladovat i postupně prováděné stavební úpravy na rotundě i v jejím okolí.

Jako logo této sbírky jsem vybral vedlejší obrázek Stanislava Víši z roku 1978, vytvořený pro publikaci k 700. výročí města Česká Třebová   Více o  připravované sbírce ZDE  

O pomoci lidem bez domova

Vážený pane Mikolecký, nejdříve chci moc poděkovat paní Janě Vavřinové, že nebyla lhostejná k osudu pana Františka Kováře a napsala prosbu o pomoc pro člověka bez domova. do prosincového zpravodaje i za Váš další článek v lednovém zpravodaji, aby po letech bez přístřeší získal pomoc a střechu nad hlavou.Také jsem ho několikrát oslovila, když jsem ho potkala a radila mu, aby se nestyděl požádat o pomoc v nouzi. přikládám výstřižek z Charitních aktualit o tom, jaké vánoční setkání pro lidi bez domova uspořádali v Lanškrouně. Co pro ně děláme my v České Třebové?  Už před lety jsem napsala panu starostovi Zedníkovi prosbu o pomoc bezdomovcům. Ale bohužel bez odpovědi.  Jarmila Korejtková, DPS
S radostí a zadostiučiněním jsem přijal zprávu, že vlna solidarity, o které jsem psal v lednovém zpravodaji, měla dobré výsledky, že se podařilo najít dočasné řešení. Dobří lidé nahradili úřady a zajistili pro pana Kováře alespoň základní podmínky. Křivdu, kterou cítí po ztrátě domova tím jistě nelze odstranit. Jsem ale rád, že žiju ve městě, ve kterém si lidé pomáhají. Všem, kteří se o to zasloužili, vyjadřuji svůj obdiv a poděkování. (mm)
 
První pohodový pátek bude mít pokračování

Bude to opět akce "PPP". tentokrát už to nebude zkratka pro První pohodový pátek, ale "Pohodový pítek podruhé". Už je určen i termín. pro nedočkavce uveďme, že to je pátek 26. října 2018, dva dny před datem, kdy bude mít "Československo"  (nedožité) stoleté narozeniny. Pořadatel akce Zdeněk Neterda zatím nechce více prozradit, všechno je v ještě v jednání, nicméně úspěšně pokračuje. Jako vzpomínku na 15. říjen 2017, kdy se konala akce "PPP" budeme moci díky Luďku Petrašovi brzy na našem webu uvést alespoň kratší videoúseky z celého záznamu tohoto úspěšného večera. (mm)
Bubenická dílna Davida Andrše v MŠ Habrmanova

Ve dnech 16. a 17.1. nás již podruhé navštívil pan David Andrš se svou bubenickou dílnou. Minulé setkání mělo u dětí obrovský úspěch a nejinak tomu bylo i nyní. Zjistili jsme, že hrát se dá na úplně obyčejné věci jako jsou plastové sudy a staré hrnce nebo chrastítka vyrobená z plechovek. Jako paličky dobře poslouží dřívka zakončená tenisovým míčkem. Hrát se dá ale i úplně bez pomůcek- stačilo tleskání, dupání a pleskání na různé části těla (rozdílné zvuky vydává pleskání na hrudník, břicho, nafouknuté tváře apod.). Formou velice zábavné hry se tak děti učily akcentům, gradacím, bodydrummingu, pomocí rytmického slabikování a popěvků se naučily pár rytmů. Užili jsme si spoustu legrace, uvolnili se, zbavili se přebytečné energie a hlavně jsme zjistili, že všichni můžeme být muzikanti! (MŠ Habrmanova)

Písničky, básničky a na závěr pohádka

V pondělí dne 18.12.2017 navštívily jako každoročně domov s pečovatelskou službou děti ze třídy Motýlků a Berušek z mateřské školy U Stadionu spolu se svými paními učitelkami, aby potěšily starší občany našeho města a zpříjemnily jim předvánoční čas. Děti si pro ně nachystaly vánoční pásmo plné písniček, básniček a tanečků a předaly všem malé dárečky, které vyrobily. Na závěr vyprávěla pohádku k malému adventnímu zamyšlení paní ředitelka mateřské školy Ludmila Pechancová, která také všem přítomným popřála klidné a pohodové Vánoce a zdraví do roku 2018. Věříme, že se vystoupení obyvatelům domova líbilo a děti se za rok opět budou těšit na setkání.  Zajímavě pojaté vánoční besídky se také uskutečnily ve všech třídách MŠ pro nás rodiče. Po vystoupení dětí a rozdání dárečků jsme si pobesedovaly se svými dětmi i personálem MŠ při kávě, čaji a cukroví. Byl také čas prohlédnout si foto z akcí dětí v MŠ a promluvit si jak o našich dětech, tak o dění v MŠ. Byly to hezké chvíle.
Za kolektiv MŠ u Stadionu a klub rodičů při MŠ Jana Stolariková
Výsledky ankety "Nejúspěšnější sportovci roku 2017" byly vyhlášeny

Populární anketa Nejúspěšnější sportovec roku slaví ve spolupráci Deníku, České unie sportu, krajů a měst pod pořadatelskou taktovkou agentury Sport action s.r.o. dvacáté narozeniny. Je to celí série slavnostních vyhlášení, které se konají v jednotlivých krajích a okresech. Je to tedy tak trochu "šňůra" s propagací sportu ale z části  i podnikatelská záležitost sponzorovaná firmami a také městy a dalšími obcemi. Nejúspěšnější sportovci okresu Ústí nad Orlicí byli vyhlášeni  v pondělí podvečer v orlickoústeckém kulturním domě.  O pořadí nominovaných rozhodla odborná porota a do jedné z anket "Hvězda Deníku" ale mohli opět promlouvat rovněž čtenáři Orlického deníku. Moderátorem akce byl opět Radek Šilhan. Mezi nejúspěšnější sportovce byli oceněni i českotřebovští sportovci, i když jsme si jich mezi nejlepšími možná přáli více. Definitivní zpracované výsledky ankety uvedu dodatečně. 
Taneční škola Knířovi informuje – únor 2018

Přejeme všem našim příznivcům příjemně protančený rok 2018.
23. 3. 2018 začínají Taneční večery pro páry („dospělácké“ taneční) – začátečníky i pokročilé.
Poskytujeme individuální výuku tance dle Vašich přání. Zároveň Vám nabízíme taneční obuv. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace a podrobnosti k akcím se dozvíte na www.knirovi.cz nebo telefonu 606 223 070.
Jak používat tísňové volání 

Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali oběťmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou tematických článků, které budou zasílat na vaše obce. Témata budou jistě zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což jsou minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!  
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie Pardubického kraje