Českotřebovský deník 30/2018 (27/1)  
DEN   OTEVŘENÝCH   DVEŘÍ  VE ŠKOLE V RYBNÍKU 

KDE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍK
KDY: 7. BŘEZNA 2018 OD 8 DO  16,30  HODIN
Zveme vás na  DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  VE ŠKOLE V RYBNÍKU.
Jsme  malotřídní  škola  nedaleko  České Třebové, ve škole nyní máme 30 žáků a ve školce 50 dětí.
PŘIJEĎTE SE K NÁM PODÍVAT!
Optimální  počet dětí nám umožňuje vytvářet  domácí a přátelské prostředí ve třídách,  pracujeme se žáky se spec. vzděl.potřebami, nabízíme logoped. nápravu  v hodinách , preferujeme   individuální přístup, pracujeme s moderními technologiemi, MIUČ, práce s PC,  zájmové kroužky, sportovky, šikulka,  keramika, logopedie,  máme ve škole pec, vybavená školní družina,  anglický jazyk vyučujeme od 1.ročníku, jezdí k nám  dobrovolnice z Itálie a Francie, dostupnost  jízdy  autobusem, pobyt venku na čerstvém vzduchu nejen  o přestávkách.
PROGRAM:
- možnost navštívit školu i třídu ,  po domluvě  i   během  vyučování na telef. čísle 731554769,
  prohlídka  učeben, školní družiny, tělocvičny, přilehlé prostory školy
- ukázka práce s MIUČ učebnicemi na interaktivní tabuli
- praktická ukázka aktivit v hodině anglického jazyka
- seznámení s pedagogy a dalšími pracovníky školy
- keramické tvoření pro rodiče s dětmi od 14 hodin
- občerstvení, káva, čaj zajištěno
Ukončení programu v 16,30 hod.
 
Kohouti - HC Choceň v Žamberku: 9 : 2. Přijelo 556 diváků - krásný zážitek !


Kraj vyčlenil pro hasiče 25 milionů korun 

Zástupci všech okresních sdružení dobrovolných hasičů v Pardubickém kraji se setkali v pátek večer v Rokytnu nedaleko Holic. Za přítomnosti hejtmana Martina Netolického, senátorů Petra Šilara a Miroslava Antla a krajského starosty a zastupitele Josefa Bidmona prezentovaly jednotlivé okresy svoji činnost v loňském roce a plány na rok 2018. Důležitou zprávou je nárůst aktivit v rámci práce s mládeží, a to nejen v oblasti požárního sportu, ale i různých preventivních akcí. Velmi aktivní jsou v regionu také zasloužilí hasiči a hasičští historici.
„Pro letošní rok se dostáváme na souhrnnou podporu složek integrovaného záchranného systému na částku 25 milionů korun, což je dle mého názoru jedna z největších krajských podpor, pokud zohledníme velikost jednotlivých regionů. Jsem také rád, že se nám postupně podařilo dostat vybavení dobrovolných hasičů na takovou úroveň, že již obce nežádají o příspěvky na repasované automobily, ale postupně se posouváme více do hloubky na výstroj a výzbroj, což samozřejmě ulehčí obecním rozpočtům,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „I v letošním roce jsme vyhlásili dotační titul, který slouží jako podpora hasičům, obcím a dalším složkám, které pořádají různé akce jako požární soutěže, vzdělávací a výchovné aktivity či různé výroční akce. Celý systém se nám podařilo zpřehlednit, protože do minulého roku chodily jednotlivé žádosti průběžně a bylo velmi obtížné porovnat jejich parametry. Celková částka, kterou rozdělíme, činí jeden milion korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Jednou z pozitivních zpráv, na které se shodují starostové všech okresů, je, že narůstá počet mladých mezi dobrovolnými hasiči, což je důkazem, že požární sport má na venkově společně s fotbalem dlouholetou tradici. „Důkazem nárůstu popularity požárního sportu je fakt, že nejlepším sportovcem okresu Chrudim se stal dobrovolný hasič Martin Lidmila, člen Sboru dobrovolných hasičů Zbožnov, který je bronzovým medailistou z mistrovství světa v požárním sportu v tureckém Izmiru,“ uvedl starosta krajského sdružení Josef Bidmon. Martin Lidmila se zúčastnil také hasičské olympiády ve Villachu, je držitelem rekordu ve štafetě 4x100m s překážkami a získal druhé místo v Českém poháru 2017. Je mistrem republiky v požárním sportu s SDH Zbožnov a bronzovým medailistou v běhu na 100 m jednotlivců.
 
Kouzlo řemeslných učebních oborů: Plynař 

O výjimečnosti učebního oboru Mechanik plynových zařízení, který se vyučuje na Středním odborném učilišti plynárenském v Pardubicích, nemůže být pochyb. Plynaři se v České republice mohou vyučit pouze v Pardubicích a v Brně. Samostatné plynárenské učiliště je ale jenom v Pardubicích.
Obecně se žáci na učiliště příliš nehrnou, nám se však každoročně daří naplnit kapacitu. Obrovsky totiž stoupá poptávka firem po plynařích. I kdybychom vyučili třikrát více absolventů, než máme, stále najdou uplatnění,“ konstatuje ředitel školy Martin Valenta.
Současný stavební boom by nebyl myslitelný bez kvalifikovaných odborníků. Pardubický kraj, jakožto zřizovatel středních škol, podporuje rozvoj škol, které vychovávají pracovníky pro stavební segment, významným subjektem je právě pardubické plynárenské učiliště,“ uvádí radní pro školství Bohumil Bernášek.
V průběhu studia dostanou žáci základ pro práci ve velkých plynárenských společnostech, ale i ve firmách, které se orientují na plynové spotřebiče. „Absolventi mohou vykonávat činnosti související s přepravou a distribucí zemního plynu nebo provádět například servisy plynových kotlů,“ uvádí ředitel.
Vyučil jsem se již instalatérem a nyní navštěvuji obor plynař, abych mohl v budoucnu dělat např. bytové instalace. Už teď jsem dostal nabídky od několika firem,“ potvrzuje slova ředitele žák 2. ročníku Michal Vodička.
Mladí plynaři na učilišti projdou také všemi typy svářečských kurzů. „Ze začátku se občas kluci bojí, ale pak zjistí, že když se vše dělá tak, já má, je sváření zábava. Říkám jim, že se vlastně při sváření učí magii, protože spojit dva předměty k sobě umí jen kouzelníci,“ říká s úsměvem učitel odborného výcviku a technolog svařování Lukáš Nekola. 
 
Rekvalifikační kurzy i vlastní internát
Odborný výcvik žáci vykonávají do 2. ročníku ve školních dílnách, ve 3. ročníku absolvují souvislé praxe ve firmách. „Nejvýznamnějším partnerem je společnost Innogy, spolupracujeme ale také s Pražskou plynárenskou, firmou Gasco a mnoha dalšími,“ jmenuje příklady ředitel s tím, že partnerem je i Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů. Někteří partneři také talentovaným žákům nabízí stipendijní programy.
Na Středním odborném učilišti plynárenském v současné době studuje zhruba 300 žáků. Kromě tříletého učebního oboru Mechanik plynových zařízení nabízí učební obory Instalatér a Kominík a maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Výuční list v oborech Kominík a Mechanik plynových zařízení mohou také zájemci získat po absolvování ročního rekvalifikačního kurzu. Škola, kterou ze 75 procent navštěvují žáci ze vzdálenějších oblastí, nabízí žákům ubytování ve vlastním domově mládeže – internátu.