Českotřebovský deník 34/2018 (31/1)  

Poslední lednový večer patřila Malá scéna Základní umělecké škole. Hlediště sálu bylo zaplněno do posledního místa včetně přístavků. Je to důkazem toho, že českotřebovská ZUŠ má v kulturní veřejnosti města velký kredit. Byl to koncert vzpomínkový, byl věnovaný památce na Františka Kajetána Zedínka. Zaznělo deset jeho skladeb nebo úprav a také řada vyslovených vzpomínek. Zasloužil se o to ve svém vystoupení jak moderátor koncertu Rudolf Fluksa (za starší Zedínkovy žáky), nebo Edita Keprtová za žáky mladší. Koncert pro Františka Zedínka, snad nejoblíbenějšího učitele českotřebovské hudební školy, zanechal v posluchačích velký dojem, třeba i samotným začátkem, ve kterém  F.K.Z. ze záznamu promluvil o svém vztahu k hudbě a životu. Díky svým provedeným skladbám byl spolu s posluchači v sále vlastně přítomen, jistě vše sledoval z hudebního nebe, do kterého právem patří.  Více o koncertu ve zvláštním příspěvku.

Má vlast cestami proměn

Pardubický kraj se opět připojí k putovní výstavě o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj s názvem Má vlast cestami proměn. Rozhodli o tom na svém posledním jednání krajští radní.
Má vlast cestami proměn je koncipována jako putovní roční výstava, do které se mohou přihlásit se svými proměnami města, obce, kraje nebo neziskové organizace. „Výstava přináší svědectví o zvelebování a zkrášlování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. To přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. Jsem si jist, že i v našem kraji máme v tomto směru co ukazovat,“ zdůvodnil účast kraje radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil, který také připomněl významnost této akce v letošním roce v souvislosti se stým výročím vzniku Československé republiky.
Výstava, k níž se Pardubický kraj připojil poprvé v roce 2015, je možné po celý rok zhlédnout ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol a univerzit, infocentrech, na návsích a náměstích.
Výstava, kterou pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění a Národní kulturní památka Vyšehrad, je zahajována pravidelně v květnu v Praze na Vyšehradě, kde setrvá přibližně měsíc a poté se rozjede v dílčích kolekcích dle krajů na putování po celé vlasti.
 
Podpora pro ekocentrum Paleta

Pardubický kraj podpoří pardubické Ekocentrum PALETA dotacemi v celkové hodnotě přesahující 900 tisíc korun. Na svém posledním lednovém jednání o tom rozhodli krajští radní. První z dotací je zaměřena na podporu environmentální výchovy dětí a mládeže v kraji a druhá na specializační studium pedagogů v oblasti environmentálního vzdělávání. Finanční podporu bude na svém nejbližším jednání projednávat krajské zastupitelstvo.
„První dotace v celkovém objemu 800 tisíc korun je určena především na mzdy lektorů Ekocentra PALETA, kde se koná až 90 procent všech ekovýchovných programů pro žáky a studenty v našem kraji. Ročně se těchto programů zúčastní kolem 20 000 dětí. Ekoncentrum PALETA hraje velmi důležitou roli v tom, abychom ve studentech podněcovali ekologické myšlení a chování,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 
Druhá ze schválených dotací je zaměřena na pedagogy pracující v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). „Přes 100 tisíc korun je určeno na specializační studium v rozsahu 250 vyučovacích hodin, což odpovídá Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků EVVO,“ řekl radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Studium Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty bude společně organizováno i financováno účastníky a Pardubickým, Libereckým a Královéhradeckým krajem rovným dílem,“ doplnil radní pro školství Bohumil Bernášek.
 
Ekopohádka O Balynce bude v Kulturním centru  22. února

Talentované psí štěně Balynka naučilo třídit za deset divadelních sezón více než 300 000 dětí po celé ČR.
Pohádka O Balynce, dobrém štěněti a třídě kamarádů od roku 2009 udělala radost již více nežli třem stům tisíců dětí od Aše až po Ostravu. Protože zájem o pohádku neutuchá, má Karlovarské hudební divadlo připraveno i na letošní kalendářní rok 110 představení této veselé hudební inscenace.  Čtveřice herců se letos představí na mnoha významných divadelních a kulturních scénách počínaje lednem a konče vánočními představeními, tradičně již na nové pražské dětské divadelní scéně Medůze na Letné v Národním zemědělském muzeu. Představení by podle plánu mělo zhlédnout přes 30.000 diváků napříč Českou republikou.
V únoru se s ní můžeme potkat:  6.2. Dům kultury Ostrov, 19.2. Městské kulturní středisko Stříbro, 20.2. Moravská Třebová, 21.2. Rychnov nad Kněžnou, 22.2. Kulturní centrum Česká Třebová a 23.2. Divadlo Karla Pippicha Chrudim.
Letos tomu bude již neuvěřitelných 30 let, kdy na jeho prknech byly odehrány první z oper Karlovarského hudebního divadla. Divadelní vozy jsou s dětskou inscenací připraveny projet v roce 2018 přes 15 000 km,  budou bydlet téměř ve stovce hotelů a penzionů. Kdyby se sečetl veškerý odehraný čas za sebe, nesešli by herci z prken po dobu pěti dnů a nocí.
Interaktivní výstavu Brána recyklace, která divadelní představení na cestách pravidelně provází, bude potřeba téměř 500 krát naložit a vyložit. Když není na cestách, našla tato výstava své nové místo v malebném západočeském městě Bečově nad Teplou, kde plní svoji úlohu environmentálně orientované osvěty a ročně na ni zavítají desetitisíce dospělých i dětí.  
Poštou nebo do ruky dostanou herci od dětí 30 000 vypracovaných metodických materiálů s latentním obsahem třídění domácího odpadu. Jako nezbytná obsluha pro dětské diváky se na všech představeních bude podílet bezmála 2000 dospělých, pedagogů, divadelních lektorů a divadelních techniků a řidičů autobusů.
Pohádka O Balynce, dobrém štěněti, je součástí vzdělávacího programu na podporu třídění a recyklace společnosti EKO-KOM a spolu s projekty jako Tonda Obal nebo Brána recyklace.
Novinkou souboru Libora Baláka bude realizace druhého dílu pohádky, která zatím pod pracovním názvem Kterak drak Yvorlak pozřel Karla netrpělivě, v podobě v podobě scénáře, přešlapuje v divadelním šuplíku. Premiéra se chystá v roce 2019.
 
Rekordní dotace pro sociální služby

Po loňském roce, který byl velmi náročný a zároveň přelomový ve financování sociálních služeb v České republice, byla letos Pardubickému kraji přiznána dotace ve výši přes 769 milionů korun. To je o 185 milionů korun více než kolik kraj obdržel na financování sociálních služeb pro rok 2017.
„Bylo to složité období, kdy vláda na jedné straně zvyšovala platy v sociálních službách, ale na straně druhé některá zvýšení nepromítla do dotací krajům. Nakonec se po mnoha jednáních vše podařilo dotáhnout do zdárného konce a věřím, že nám to významně pomůže ke stabilizaci sociálních služeb a  udržení zaměstnanců v těchto velmi náročných službách,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.
Pardubický kraj vyhlásil dotační řízení na podporu poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018 už na podzim loňského roku.  „Celkem bylo přijato 258 žádostí s celkovým požadavkem 831,8 milionu korun. V dotačním řízení jsme navrhli podpořit 248 sociálních služeb částkou 741 milionů korun. Zbylých 28 milionů bude převedeno do dalšího kola dotačního řízení, které bude vyhlášené v červenci letošního roku pro vybrané potřebné služby,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková.
Společně s těmito dotacemi je navržena také podpora sociálních služeb přímo z rozpočtu Pardubického kraje. Pro letošní rok se jedná o částku 24 milionů korun pro 113 sociálních služeb působících na území celého Pardubického kraje.
Zároveň s těmito dotacemi je zajištěno financování preventivních sociálních služeb ze dvou evropských projektů, a to ve výši více než 100 mil. korun ročně. Vedle azylových domů, sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen, rané péče a dalších potřebných preventivních služeb jsou od letošního roku financovány z evropských zdrojů i terénní služby pro rodiny s dětmi, tzv. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 

Zimní olympiáda dětí a mládeže


Hokejistům Pardubického kraje se stále nedaří. Ani středeční podvečerní zápas Olomoucký - Pardubický kraj skončil bez vítězství, Olomoučtí vyhráli 8 : 3 po třetinách 2:1, 2:1, 4:1). Papírově byli "domácí" olomoučtí hokejisté, ale diváci na našem zimním stadionu by chtěli vidět úspěch  vlastního - Pardubického kraje a to se opět nepodařilo. Českotřebovský zimák jako by byl pro naši krajskou reprezentaci jako zakletý.