Českotřebovský deník 7/2018 (7/1)     
Na Skále nebo na Skalce ?

V souvislosti s otevřením nové tělocvičny VOŠ a SŠT Česká Třebová v areálu Skalka se objevuje  nutnost správného označení místa pro sportovní zápasy, které se zde budou po otevření tělocvičny hrát. Již nyní jsou v zveřejněny plakáty na lednová ligová utkání volejbalistů T.J. Sokol Česká Třebová II, na kterých je místo  uvedeno "sportovní hala na Skále". Zápasy se tak budou hrát ještě ve staré tělocvičně, protože v hale ZŠ Nádražní, kde Sokol II běžně hraje, se bude ve dnech 20. a 21. ledna konat "Velká cena České Třebové v judu mládeže". Pokud by se jednalo o nový sportovní stánek, který byl postaven v ulici "Skalka",  mělo být správně  uvedeno "na Skalce".  Podobně zimní stadion má adresu ČT Skalka čp. 2150. Podle informace Ing. Aleše Stránského, zást. ředitele VDA,  se bude nový sportovní stánek jmenovat "Sportovní hala SKALKA". Toto by se mělo striktně dodržovat.
Lokalita "Na Skále" leží jinde a je spojena se sportovištěm T.J. Sokol Česká Třebová, kde byla také v osmdesátých letech postavena  sportovní hala "Na Skále"čp. 566, která je nyní také ještě ve správě VOŠ a SŠT, ( nebo VDA, jak se ve Třebové často říká). A také se zde hraje volejbal.  Tato "dolní" tělocvična Na Skále bude nyní Pardubickým krajem s největší pravděpodobností převedena na město Česká Třebová. Aby se tak mohlo stát, musí Pardubický kraj jako vlastník nejprve nabídnout tento prostor ostatním příspěvkovým zařízením zřizovaným Pardubickým krajem a pokud nebude zájem, pak přichází na řadu bezúplatný převod na město.  
                         Hala Na SKÁLE                                                                      nová hala  SKALKA
Tato "dolní" tělocvična má jistě svoje problémy, vyžaduje opravy, ale je  v použitelném stavu.  Nevýhodou je konstrukce používající panely obsahující azbest a tak při případné přestavbě  bude třeba tento problém dost náročně řešit. Pardubický kraj do toho nešel a dal přednost výstavbě nové tělocvičny (haly) "nahoře" na Skalce, těsně v sousedství školní budovy (Třebováky označované převážně slovem "internát"). Lze předpokládat, že město"dolní" tělocvičnu "Na Skále" převezme a bude využívat a podle možností průběžně opravovat.
Zájem o její využití ze strany českotřebovských sportovních organizací existuje, jsou to např. judisté, kteří se do dosavadních prostor nevejdou. Existuje ochota za využití platit nájem, který by pokryl provozní náklady a nutnou údržbu. Správcem by pak bylo město nebo sportovní divize Eko Bi, spravující městská sportovní zařízení. Pro ekonomiku se ukazuje, že by bylo lepší, kdyby tento prostor mohlo využívat více sportovních oddílů. V těsném sousedství je areál ve vlastnictví T.J. Sokol, který se postupně modernizuje a vybavuje. Mohl by být do dohody o smluvním využívání sportovišť v této lokalitě také zahrnut. Bude to ukázka, zda se sportovci dokážou mezi sebou domluvit a dobře využít nové možnosti, které vznikly postavením a otevřením nové sportovní haly "nahoře" na Skalce.  (mm)

Volejbalisté Sokola Vídeň  v České Třebové

Mladí volejbalisté Sokola Vídeň se zúčastnili trojutkání v hale ZŠ Nádražní, v pátek podvečer se utkali s  pořadatelským a zkušenějším týmem TJ Sokol Česká Třebová II  a také s hostujícími juniory VK Ostrava. Fotografie z utkání  Vídeň - Česká Třebová
Protihlukové stěny  - ohlasy

Nejlepší bude ukázat vizualizaci budoucího stavu ! 
Jako zastupitel máte větší možnost nahlédnout do projektů a následnému zveřejnění fotografií (fotomontáží) vizualizace betonových oblud např. v úseku Lhotka - Červeňák a nebo nad drážní poštou ke Koradu. Nevím kde všude by tyto stěny měli být, ale miliony by byly ve většině případů opravdu vyhozené peníze i když ne z městského rozpočtu ale "evropské". Vedení města se zastupitelstvem "v zádech" by si mělo vzít příklad z uvedeného článku a hledat řešení - začít třeba průzkumem veřejného mínění Třebováků, aby měli buďto "občanský" souhlas se stěnamí (myslím si, že toto ale nehrozí) a nebo podporů občanů, které zastupují proti tří až pětimetrovým betonovým obludám. Jarda Koníček  
 
Pátrala jsem a narazila na pár článků k tématu:
Nebude to jednoduché, ale v případě realizace to bude hnusné. Představa, že už neuvidím projíždět vlak ...a děti se na vlaky vždy těšily, chodí k babičkám do červeňáku a vlaky pozorují z oken. Pak budeme čumět do betonové zdi.   VV
https://plzen.idnes.cz/protihlukova-stena-plzen-vlak-zeleznice-beton-architekt-zabrana-phs-/plzen-zpravy.aspx?c=A160408_084639_plzen-zpravy_jzk
https://zpravy.idnes.cz/v-cesku-je-nadprumerne-mnozstvi-protihlukovych-zdi-u-zeleznic-pv7-/domaci.aspx?c=A120108_105929_domaci_jj
A ještě článek z 15.8.2017 :
https://ekonomika.idnes.cz/protihlukove-steny-szdc-zeleznice-dua-/ekonomika.aspx?c=A170814_202853_domaci_krb
A tohle je přímo od odborníků SŽDC z r.2014:
http://www.szdc.cz/soubory/konference-a-seminare/zdc-2014/c06-andrst-szdc-sb.pdf
 
Poznámka:
Vizualizace protihlukových zdí  nebyla zatím městu předložena. Na jejím předložení bychom měli trvat už na veřejném projednání projektu, se kterým mají projektanti do Třebové přijet. Jiné výkresy nemají pak pro veřejnost smysl. Připomeňme si,  jak se nám nevypracování vizualizace nevyplatilo případě stavby u rotundy sv. Kateřiny. Jedno z poučení je vizualizaci protihlukových opatření představit veřejně. Na základě předložené vizualizace je tak třeba trvat na opatřeních, které negativní vliv betonových monster na město v údolí na omezí. Tam kde skutečně lze existuje jiné řešení (např. trojitá okna domů v okolí trati), tak jej požadovat, minimálně vyměnit beton za sklo, byť to opět bude dražší. Je to opatření "nafurt" a podle toho to musí vypadat. Na úseku přes město nejde přece o rychlost 160 km/h, ale podstatně nižší! Věřím, že se město svých občanů zastane a podpoří i případnou petici, bude-li zapotřebí. Pokud jsou příklady odjinud, svědčící o tom, že ústupky jsou možné, tak to musíme zkusit také a na svých požadavcích trvat. Připomeňme si město Litomyšl a jeho boj o úpravy (a vzdalování) trasy dálnice od města, kterou před deseti lety (jako tzv. jižní variantu R35) tak moc chtěli a potřebovali.
Rozsah úseků s protihlukovými stěnami je velký poznáte to z následujících obrázků, kde jsou stěny vyznačeny kontrastní barvou prakticky od podniku Korado až na Parník a k sídlišti Lhotka. Materiály pro zveřejnění poskytl Ing. Dalibor Zelený.

Největší "kostelíček" je v Dlouhé Třebové 

Jde o obraz Karla Tomeše v hostinci Na rychtě. Autor zde situaci poněkud stylizuje a zjednodušuje, ale i tak je zajímavý a pro nás trochu idylický. "Kostelíček" malovala spousta autorů, prakticky všichni, kteří měli kdy s Českou Třebovou co do činění....

 

Kuželky

Jarní polovina soutěže začne příští víkend Českotřebovští kuželkáři jedou na první kolo jarní části česko-slovensé interligy hrát do Brna - Husovic. Po podzimní části soutěže jsou na třetím místě interligy jako nejlepší český tým.
 
Kuželky na televizní obrazovce

Generální sekretářka ČKA Jana Holubová a předsedkyně Komise mládeže ČKA Ludmila Johnová, (českotřebovská kuželkářka)  celkem ve třech vstupech hovořily o kuželkářském sportu s moderátory pořadu. A došlo i na koulení v improvizovaných podmínkách televizního studia.