Rozhovor před lednovým koncertem KPH                  

Johann Sebastian Bach trochu jinak 

Komponovaný pořad slova a hudby o Bachovi a s Bachem

Halina Františáková o novém bachovském projektu:
Bach byl vášnivý, přesto vzhlížel k Bohu
Milovníci barokní hudby se v České Třebové mohou těšit na atraktivní sestavu tří půvabných žen. Méně známý pohled na život a dílo J. S. Bacha představí klavíristku Elišku Novotnou, herečku Taťjanu Medveckou a houslistku Halinu Františákovou, která za organizací projektu stojí a se kterou si deník Ostravan.cz o tomto atraktivním pořadu povídal.
Tak trochu zapomenutá kniha o druhé manželce jednoho z největších barokních skladatelů, Anně Magdaleně Bachové, se stala inspirací vašeho projektu Bach trochu jinak. Proč jste se rozhodli sáhnout právě po Malé kronice Anny Magdaleny Bachové?
Knihu Malá kronika Anny Magdaleny Bachové téměř nikdo nezná. Málokdo také ví, že ji ve skutečnosti nenapsala ona sama, ale anglická spisovatelka Esther Meynell. Popisuje tu pohled ženy na muže, kterého milovala a obdivovala. Bach byl geniální skladatel, vynikající interpret a improvizátor, skvělý pedagog, ale také manžel, otec, přítel. Bach je tu prostě popsán jinak než v běžné odborné literatuře.
Z kroniky bude číst herečka Taťjana Medvecká. Jak věrohodný je Bachův literární portrét? Je tam zachycena i lidská stránka génia, který se nebál bít na kordy o svou čest?
Četla jsem několik životopisů J. S. Bacha českých, polských, slovenských i anglických spisovatelů. Je to snad jedna z výjimek slavných lidí, na které se nedá téměř nic neslušného najít. Slyšela jsem jen jednu nepodloženou historku, že se popral. Ale s kým a kvůli čemu, není známo. Skončilo to smrtí, kdy dotyčný sám upadl a praštil se při pádu do hlavy. Ale oficiálně se o tom nikde nepíše, takže kdo ví? Bach byl zcela jistě člověk vášnivý a prudký, ale to se vesměs týkalo jeho smyslu pro dokonalou práci a smyslu pro spravedlnost, kterou miloval. Bach žil opravdu mravně. A nestyděl se za to! Miloval nade vše Boha, k jehož oslavě napsal většinu svých děl. Když mu zemřela žena, se kterou měl sedm dětí, a podruhé se oženil, musel uživit sebe i rodinu (dětí se mu narodilo celkem dvacet). Žil život obyčejného muzikanta, a ten nebyl nikdy lehký. Naším cílem není podat v rámci koncertu ucelený a vědecký pohled na Bacha, ale nabídnout posluchačům myšlenky, které je přivedou k chápání Bacha jako člověka, který chodil po této zemi a zároveň vzhlížel k Bohu.
Čtení z knihy bude prolínáno skladbami z Knížky pro Annu Magdalenu Bachovou, kterou Bach napsal pro svou manželku. Co je na těchto skladbách pozoruhodné, že jste je zvolili jako stěžejní hudbu večera?
Stejně jako Malou kroniku Anny Magdaleny Bachové, tak i Knížku pro Annu Magdalenu Bachovou není běžné slýchat na koncertních pódiích. Kromě skladbiček instruktivního rázu, které zazní v podkresu slova, obsahuje tato i díla z běžného koncertního rámce (Téma ke Goldbergovským variacím, Preludium C dur z Temperovaného klavíru, první dvě Partity, řadu árií apod.). A také je zajímavé, že ne všechny skladby v ní jsou od J. S. Bacha, ale i od jiných autorů, mimo jiné také od jeho syna Carla Philippa Emanuela Bacha, Françoise Couperina aj.. Bach byl skvělý učitel, ke každému z žáků přistupoval individuálně. Pro svou ženu tedy napsal takové skladby, na kterých se mohla učit a zdokonalovat.
V programu figuruje také Bachova instrumentální Toccata a fuga e moll. Co tento předěl symbolizuje?
Vystihl jste to docela trefně. Je to totiž takové intermezzo mezi dvěma pomyslnými polovinami. V té první je Bach představen ve své „světské“ tvorbě, v té druhé pak v té „duchovní“. Mimochodem Eliška Novotná je klavíristka takových kvalit, že by bylo hříchem její klavírní dispozice nevyužít!
Co je vlastně důvodem projektu Bach trochu jinak v této podobě? Nejsou literárně-hudební pásma tak trochu minulostí?
Naopak! Společně s Eliškou Novotnou a Alfrédem Strejčkem koncertujeme takto už řadu let. Máme pět společných pořadů, kde krásné slovo – poezii či myšlenky – doplňuje hudba a obráceně. Poslední z nich, Hudba má tu moc, ač se to nezdá, vznikl v rámci loňského projektu Shakespeare Ostrava 2016 a podle zaplněných sálů vidíme, že lidé stále v duši touží po čistotě slova a prožitku příjemné hudby. Dohromady je to chutný duchovní koktejl, ale musí se dobře namíchat. Snad to vyjde i tentokrát.
Proč jste se rozhodli pro hlas herečky Taťjany Medvecké? Není v Ostravě řada zajímavých hereček, které by podobnou roli zvládly?
Bylo to na doporučení našeho milého kolegy Alfréda Strejčka. A když jsem se s paní  Medveckou později seznámila, bylo mi jasné, že ona je ta Anna Magdalena. Já ani netušila, když jsme se o projektu bavily, že je držitelkou Českého lva a dvou hereckých Thálií! Tuto otázku mi položilo už více lidí. Vždy jsem se zeptala, koho by mi doporučili? Ale nakonec pokaždé zůstali u této naší volby.
Jakému věkovému spektru je projekt Bach trochu jinak určen?
Koncert je určen pro široké publikum, které je naladěno na vnímání krásné hudby a inspirativního slova,  nepotřebuje vědecká zdůvodnění, inovativní modely ani racionální berličky v prožívání a vnímání pocitů, které se odrážejí v Bachově hudbě. Těm, kteří se chtějí otevřít tomu lidskému i tomu duchovnímu, co obsahuje.
Zdroj: Ostravan.cz
Koncert Johann Sebastian Bach trochu jinak
se uskuteční v českotřebovské Malé scéně
25. 1. 2018 od 19,00 hodin.