DEN   OTEVŘENÝCH   DVEŘÍ  VE ŠKOLE V RYBNÍKU 

KDE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍK
KDY: 7. BŘEZNA 2018 OD 8 DO  16,30  HODIN
Zveme vás na  DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  VE ŠKOLE V RYBNÍKU.
Jsme  malotřídní  škola  nedaleko  České Třebové, ve škole nyní máme 30 žáků a ve školce 50 dětí.
PŘIJEĎTE SE K NÁM PODÍVAT!
Optimální  počet dětí nám umožňuje vytvářet  domácí a přátelské prostředí ve třídách,  pracujeme se žáky se spec. vzděl.potřebami, nabízíme logoped. nápravu  v hodinách , preferujeme   individuální přístup, pracujeme s moderními technologiemi, MIUČ, práce s PC,  zájmové kroužky, sportovky, šikulka,  keramika, logopedie,  máme ve škole pec, vybavená školní družina,  anglický jazyk vyučujeme od 1.ročníku, jezdí k nám  dobrovolnice z Itálie a Francie, dostupnost  jízdy  autobusem, pobyt venku na čerstvém vzduchu nejen  o přestávkách.
PROGRAM:
- možnost navštívit školu i třídu ,  po domluvě  i   během  vyučování na telef. čísle 731554769,
  prohlídka  učeben, školní družiny, tělocvičny, přilehlé prostory školy
- ukázka práce s MIUČ učebnicemi na interaktivní tabuli
- praktická ukázka aktivit v hodině anglického jazyka
- seznámení s pedagogy a dalšími pracovníky školy
- keramické tvoření pro rodiče s dětmi od 14 hodin
- občerstvení, káva, čaj zajištěno
Ukončení programu v 16,30 hod.