Zemřel Ing. Ladislav Jindra -

stavař, skaut a velký českotřebovský patriot


Smutná zpráva, která byla oznámena společně s příchodem nového roku 2018:  Zemřel Ing. Ladislav Jindra, českotřebovský rodák a celoživotní patriot, odborník ve stavebnictví, statik, a také celoživotní skaut, dlouholetý předseda Okrašlovacího spolku. 
Jako absolvent českotřebovského gymnázia nastoupil na České vysoké učení technické do Prahy a odtud potom - jak bylo v té době zvykem - na umístěnku do Priemstavu Bratislava, do jeho brněnského střediska, které bylo zaměřené na tehdy velmi moderní prefabrikované stavby. Na Slovensku působil již v době svých studií jako praktikant, tak se  podílel na založení nových dílen ve Zvolenu a v Košicích.  Snažil se dostat domů do České Třebové a měl štěstí. Právě se zde zakládala nová projekce pro železniční opravárenství.
Působiště  bylo postupně na několika místech ve městě, nakonec od sedmdesátých let zakotvila v nově vybudované Svářečské školy ve Slovanské ulici, kde bylo také sídlo Dislokovaného pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera. V této českotřebovské projekční kanceláři vydržel Ladislav Jindra po celý svůj profesní život, déle než třicet let. V českotřebovské projekční kanceláři se projektovalo pro všechny "Žosky" v celé republice včetně Slovenska (tehdy jich bylo 17 od Chomutova po Zvolen a Košice) a také lokomotivní depa. Činnost byla zaměřena nejen na stavební, ale i  strojní projektování (přesuvny, točny), které bylo převzato z Podbrezové.  Ladislav Jindra odešel do důchodu právě v roce, když zdejší útvar železničního průmyslového opravárenství  zrušili (k 30.6. 1992). Nejdříve českotřebovské pracoviště, o rok později i centrum v Nymburku.
Pár řádků z rodinného života:  Svatba v roce 1954 po sedmileté známosti, manželka Libuše byla 64 let velkou oporou Ladislava Jindry. Zvláště v posledních letech, když zdraví již tolik nesloužilo a pohyblivost se citelně zhoršovala. Syn Ladislav pracoval dlouhá léta v polském Chemapolu, potom ve firmě  Fering, dcera Ivana Adamcová je učitelkou na ZŠ Parník.
Ing. Ladislav Jindra je jako českotřebovský patriot zapojil také do společenského a veřejného života.  Byl předsedou technické komise TJ Lokomotiva, zasloužil se např. o výstavbu fotbalového stadionu na Skále, projektoval také hernu stolního tenisu  u sokolovny na Skále a podílel se na přípravě haly na Skále, která je dnes v majetku VDA. Společně s architektem Janem Duchoslavem připravili projekt na stavbu Malé scény, tehdy tak řečené "Loutkárny". Proto také pozorně sledoval její  rekonstrukci, dokončenou před 11 lety,  která původní  dispozici prostoru poměrně značně změnila. "Ani mne pak nepozvali na znovuotevření", říkal na otázku, jak se mu nyní líbí změněná dispozice. Jeho dílem je znamenité řešení ocelové lávky přes Třebovku v Bezděkově, postavené ve spolupráci s českotřebovskou "Žoskou". Dlouhá léta byl členem městské stavební komise, později komise městského architekta. Její práce tehdy nebyla jen v připomínkování předložených projektů, ale také v naplnění konkrétních úkolů. V devadesátých letech to byla např. problematika přebírání sovětských kasáren, plynofikace kotelen, opravy zanedbaných škol,  likvidace skládek Na Podkově a v u Semanína.  Jako zkušený stavař byl výborným poradcem, je přátelský přístup byl oceňován.  Většinu toho všeho odpracoval zdarma, což při sazbách dnešních projektantů lze opravdu těžko pochopit. Pozornost města si  jistě zasloužil i proto, že dlouhá léta předsedal Okrašlovacímu spolu, který pod jeho vedením udělal ve městě spoustu užitečné práce. Spoustu práce vykonal pro instituce i občany města - ať to byly projekty, tak statické výpočty a posudky. Podílel se na úpravách okolí kostela sv. Jakuba a římskokatolické fary. Trpce dodával: "Škoda, že to dodnes ještě není kompletně dokončeno,  je to nedůslednost, ale  nedělá to dobrý dojem o městě“, říká Ladislav Jindra. 
Celý život s fandil skautingu. Projektoval dnešní Junácký domov ve Farské ulici. K tomu L. Jindra řekl: "V roce 1968, kdy právě skauting znovu ožil, byl původní skautský domov v Javorce zničen a  bylo třeba postavit nový. Měli jsme tehdy velké plány, postavit dům ve tvaru písmene U nebo alespoň  L.  Byl jsem střediskový vedoucí a také zástupcem v okresní radě Junáka, jezdil jsem i na radu Junáka do Pardubic a do Prahy. Pak se ale změnil režim a další výstavba byla zastavena. Podařilo se alespoň zajistit, aby areál sloužil dále dětem, tedy pionýrské organizaci." Po sametové revoluci se Ladislav Jindra opět vrátil Junáku a objekt pomohl dále rozšířit přístavbou sálku. Spolu s dalšími starými skaty ještě pomohl vytvořit vlastní oddíl oldskautů, zvlášť mužskou a ženskou složku.
I když zdraví v posledních letech nesloužilo, měl Ladislav Jindra stálý zájem o to, co se kolem ve městě děje, radoval se z každého úspěchu a mrzely ho neúspěchy, také vandalství.  Rád se setkával se starými přáteli, kteří za ním docházeli třeba pro rady nebo inspiraci. V dubnu letošního roku by se dožil 87 let. Čest jeho památce.
 Milan Mikolecký  a Miroslav Dostálek
1 - Jedna z posledních fotografií Ing. Ladislava Jindry
2 - snímek z oslavy osmdesátých narozenin s manželkou